Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

PSK ocenil študentov Sofiu Boháčovú a Milana Kurovského

Správy / Školstvo / PSK ocenil študentov Sofiu Boháčovú a Milana Kurovského

 PSK ocenil študentov Sofiu Boháčovú a Milana Kurovského
Aké sú môžnosti reklamy?

Na veľkej scéne Divadla J. Záborského sa 20. júna tradične konalo slávnostné ukončenie školského roka v Prešovskom samosprávnom kraji. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po ôsmykrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Spolu 20 študentov z desiatich okresov ocenili plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Najviac laureátov je z Prešova (7), štyria sú z okresu Poprad, dvaja z Vranova nad Topľou.

Sofia Boháčová je žiačkou Gymnázia vo Vranove nad Topľou. Úspešne reprezentuje školu v olympiádach v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V minulom školskom roku zvíťazila na celoštátnom kole olympiády z ruského jazyka, v tomto roku obsadila 3. miesto, ale ako jediná zároveň získala Zvláštnu cenu za recitáciu. Svoje nadanie prezentovala aj na celoslovenskom kole recitačnej súťaže Ruské slovo, v rečníckej súťaži Speakers Corner či súťaži Najlepší angličtinár. Výsledky, ktoré dosiahla v ruskom jazyku ocenilo aj Veľvyslanectvo Ruskej federácie, ktoré ju odmenilo zájazdom do Moskvy.

Milan Kurovský študuje na Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou. Pravidelne reprezentuje školu vo viacerých súťažiach, na ktorých získal niekoľko ocenení. K najvýznamnejším patrí 3. miesto na celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku v minulom školskom roku, tohto roku víťazstvo v krajskom kole a postup do celoštátneho kola. V súťaži Jazykový kvet, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta SR, sa taktiež prebojoval do celoštátneho kola. Školu reprezentuje aj v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Okrem toho pracuje aj v redakčnej rade školského časopisu, ktorý získal niekoľko významných ocenení.
 

PSK ocenil študentov Sofiu Boháčovú a Milana Kurovského

Správy / Školstvo / PSK ocenil študentov Sofiu Boháčovú a Milana Kurovského

 PSK ocenil študentov Sofiu Boháčovú a Milana Kurovského
Aké sú môžnosti reklamy?

Na veľkej scéne Divadla J. Záborského sa 20. júna tradične konalo slávnostné ukončenie školského roka v Prešovskom samosprávnom kraji. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po ôsmykrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Spolu 20 študentov z desiatich okresov ocenili plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania. Najviac laureátov je z Prešova (7), štyria sú z okresu Poprad, dvaja z Vranova nad Topľou.

Sofia Boháčová je žiačkou Gymnázia vo Vranove nad Topľou. Úspešne reprezentuje školu v olympiádach v slovenskom, anglickom a ruskom jazyku. V minulom školskom roku zvíťazila na celoštátnom kole olympiády z ruského jazyka, v tomto roku obsadila 3. miesto, ale ako jediná zároveň získala Zvláštnu cenu za recitáciu. Svoje nadanie prezentovala aj na celoslovenskom kole recitačnej súťaže Ruské slovo, v rečníckej súťaži Speakers Corner či súťaži Najlepší angličtinár. Výsledky, ktoré dosiahla v ruskom jazyku ocenilo aj Veľvyslanectvo Ruskej federácie, ktoré ju odmenilo zájazdom do Moskvy.

Milan Kurovský študuje na Strednej odbornej školy vo Vranove nad Topľou. Pravidelne reprezentuje školu vo viacerých súťažiach, na ktorých získal niekoľko ocenení. K najvýznamnejším patrí 3. miesto na celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku v minulom školskom roku, tohto roku víťazstvo v krajskom kole a postup do celoštátneho kola. V súťaži Jazykový kvet, ktorá sa koná pod záštitou prezidenta SR, sa taktiež prebojoval do celoštátneho kola. Školu reprezentuje aj v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Okrem toho pracuje aj v redakčnej rade školského časopisu, ktorý získal niekoľko významných ocenení.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok