Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Významný úspech študentov SOŠ Drevárskej

Správy / Školstvo / Významný úspech študentov SOŠ Drevárskej

 Významný úspech študentov SOŠ Drevárskej
Aké sú môžnosti reklamy?

Študenti Strednej odbornej školy drevárskej sa v dňoch 14.- 16. júna 2016 stali súčasťou veľkolepého zážitku v Bruseli.
Pod záštitou Výboru regiónov, ktorý nás vyzval do zapojenia sa do súťaže SECONDARY SCHOOLS COMPETITION 2016, sme prijali výzvu, ktorá sa neodmieta.
Dostali sme možnosť využiť šancu dokázať, čo je v nás. Po úspešnom zvládnutí testu, zameraného na problematiku hospodárenia s odpadom v EU a napísania eseje na podobnú tému sme dostali z Bruselu potešujúcu správu. Spomedzi viacerých adeptov sme sa ako jediní do finále v rámci Slovenska dostali práve my dvaja študenti našej školy - SOŠ drevárskej: Marek Gajdzik (IV.A) a Lukáš Tabačko (III.M). A tak sme sa tak vydali v ústrety “srdcu“ Európskej únie.
Táto cesta nám priniesla viac, ako sme mohli očakávať. V prvom rade prezentácia našich doposiaľ nadobudnutých skúseností priamo v Európskom parlamente, stretnutie sa novými žiakmi či kamarátmi , poznávanie a porovnávanie znalostí.
O nové zážitky nebola núdza. Prezentáciami sa predstavili študenti škôl z 9 krajín. Tá naša bola zameraná na študijné podmienky a mimoškolské aktivity. Treba dodať, že sme sa medzi ostatnými nestratili a zožali sme v pléne za našu prezentáciu obrovský potlesk. Dokonca po tomto meetingu sme dostali po absolvovaní školy ponuku na prácu stážistov. A vydali sme sa aj v ústrety novému. Navštívili sme okrem iného Európsky parlament, Parlamentárium a mali sme „na dlani“ Brusel, mesto plné pamiatok, na ktoré budeme vždy spomínať.
Týchto pár dní naplnených krásnymi zážitkami a novými skúsenosťami je pre nás povzbudením do ďalšej práce a napĺňa nás chuťou byť súčasťou ďalších podobných stretnutí. Bolo pre nás cťou, že ako jediní reprezentanti Slovenska sme nesklamali, ale naopak prezentovali sme náš, regionálny a mladý pohľad smerom k európskej integrácii. Súčasne by sme chceli poďakovať pedagógom našej školy za to, že vďaka ich každodennej práci s nami sme nadobudli také znalosti, ktoré nám umožnili s úspechom sa zúčastniť opísanej akcie.
Marek Gajdzik, Lukáš Tabačko

Významný úspech študentov SOŠ Drevárskej

Správy / Školstvo / Významný úspech študentov SOŠ Drevárskej

 Významný úspech študentov SOŠ Drevárskej
Aké sú môžnosti reklamy?

Študenti Strednej odbornej školy drevárskej sa v dňoch 14.- 16. júna 2016 stali súčasťou veľkolepého zážitku v Bruseli.
Pod záštitou Výboru regiónov, ktorý nás vyzval do zapojenia sa do súťaže SECONDARY SCHOOLS COMPETITION 2016, sme prijali výzvu, ktorá sa neodmieta.
Dostali sme možnosť využiť šancu dokázať, čo je v nás. Po úspešnom zvládnutí testu, zameraného na problematiku hospodárenia s odpadom v EU a napísania eseje na podobnú tému sme dostali z Bruselu potešujúcu správu. Spomedzi viacerých adeptov sme sa ako jediní do finále v rámci Slovenska dostali práve my dvaja študenti našej školy - SOŠ drevárskej: Marek Gajdzik (IV.A) a Lukáš Tabačko (III.M). A tak sme sa tak vydali v ústrety “srdcu“ Európskej únie.
Táto cesta nám priniesla viac, ako sme mohli očakávať. V prvom rade prezentácia našich doposiaľ nadobudnutých skúseností priamo v Európskom parlamente, stretnutie sa novými žiakmi či kamarátmi , poznávanie a porovnávanie znalostí.
O nové zážitky nebola núdza. Prezentáciami sa predstavili študenti škôl z 9 krajín. Tá naša bola zameraná na študijné podmienky a mimoškolské aktivity. Treba dodať, že sme sa medzi ostatnými nestratili a zožali sme v pléne za našu prezentáciu obrovský potlesk. Dokonca po tomto meetingu sme dostali po absolvovaní školy ponuku na prácu stážistov. A vydali sme sa aj v ústrety novému. Navštívili sme okrem iného Európsky parlament, Parlamentárium a mali sme „na dlani“ Brusel, mesto plné pamiatok, na ktoré budeme vždy spomínať.
Týchto pár dní naplnených krásnymi zážitkami a novými skúsenosťami je pre nás povzbudením do ďalšej práce a napĺňa nás chuťou byť súčasťou ďalších podobných stretnutí. Bolo pre nás cťou, že ako jediní reprezentanti Slovenska sme nesklamali, ale naopak prezentovali sme náš, regionálny a mladý pohľad smerom k európskej integrácii. Súčasne by sme chceli poďakovať pedagógom našej školy za to, že vďaka ich každodennej práci s nami sme nadobudli také znalosti, ktoré nám umožnili s úspechom sa zúčastniť opísanej akcie.
Marek Gajdzik, Lukáš Tabačko

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok