Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Dobrovoľníci rekonštruujú hrad Čičva aj s pomocou nezamestnaných

Správy / Obce / Dobrovoľníci rekonštruujú hrad Čičva aj s pomocou nezamestnaných

Dobrovoľníci rekonštruujú hrad Čičva aj s pomocou nezamestnaných
Aké sú môžnosti reklamy?

Hrad Čičva si tento rok pripomína 700. výročie prvej písomnej zmienky. O jeho záchranu sa snažia dobrovoľníci z Občianskeho združenia Pro futuro hradu Čičva, ktorí tento rok, aj s pomocou dlhodobo nezamestnaných, pokračujú v prácach na obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky.

OZ Pro futuro hradu Čičva je nezisková organizácia združujúca dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli zachrániť a obnoviť zrúcaninu hradu Čičva v obci Sedliská. Prvé práce rozbehli už v roku 2014, kedy začali s odstraňovaním náletových drevín z hradu a jeho okolia a v lete roku 2015 už pokračovali aj s prvými murovacími prácami na kaverne obrannej veže. „Viacerí z nás sa tu hrali ako deti a už vtedy sme snívali o tom, že hrad opravíme. Keďže osud tohto jediného ešte zachovalého hradu v okrese Vranov nám nie je ľahostajný ani v dospelosti, pustili sme sa pravidelne po víkendoch do práce,“ vysvetľoval výkonný riaditeľ OZ Pro futuro hradu Čičva Ľubomír Hutka.

Hoci hrad Čičva nepatril medzi najväčšie a mal najmä obranný charakter, predsa len ponúka viacero architektonických zaujímavostí. Jednou z nich je obranná veža s britom. Zmyslom tohto netradičného riešenia bolo znížiť kinetickú energiu delovej gule z dela pri útočení na hrad zo severnej strany, ktorá bola najľahšie prístupná. Rovnako vzácny je motív v podobe ľudskej alebo zvieracej tváre, ktorému sa odborne hovorí maskarón. Aj vďaka podpore sú plány dobrovoľníckych aktivistov v tomto roku podstatne rozsiahlejšie. Projekt obnovy hradu Čičva bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z ktorej bude OZ financovať architektonicko-historický výskum, statický pasport a nákup stavebného materiálu. „Pokiaľ chceme do múrov zasahovať aj stavebne, musí byť najskôr zrealizovaný odborný prieskum, ktorý určí v akej dobe jednotlivé stavebné prvky vznikli, aký mali tvar a z akých materiálov boli vyrobené, aby sme ich mohli autenticky znovu zrekonštruovať,“ uviedol Ľ. Hutka.

Zároveň bol OZ Pro futuro hradu Čičva poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“, vďaka ktorému bude po dobu šiestich mesiacov aktívne pomáhať pri obnove hradu osem dlhodobo nezamestnaných. „V spolupráci s nimi chceme pokračovať v odstraňovaní kríkov a náletových drevín, aby bolo okolie priehľadné, bezpečné a schodné pre turistov. Okrem toho budeme na základe súhlasu dozorujúceho orgánu pamiatkovej ochrany Krajského pamiatkového úradu v Prešove zbierať povrchový kameň, ktorý opätovne použijeme na domurovanie kaverny obrannej veže,“ vymenoval Ľ. Hutka.     
 

Dobrovoľníci rekonštruujú hrad Čičva aj s pomocou nezamestnaných

Správy / Obce / Dobrovoľníci rekonštruujú hrad Čičva aj s pomocou nezamestnaných

Dobrovoľníci rekonštruujú hrad Čičva aj s pomocou nezamestnaných
Aké sú môžnosti reklamy?

Hrad Čičva si tento rok pripomína 700. výročie prvej písomnej zmienky. O jeho záchranu sa snažia dobrovoľníci z Občianskeho združenia Pro futuro hradu Čičva, ktorí tento rok, aj s pomocou dlhodobo nezamestnaných, pokračujú v prácach na obnove tejto národnej kultúrnej pamiatky.

OZ Pro futuro hradu Čičva je nezisková organizácia združujúca dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli zachrániť a obnoviť zrúcaninu hradu Čičva v obci Sedliská. Prvé práce rozbehli už v roku 2014, kedy začali s odstraňovaním náletových drevín z hradu a jeho okolia a v lete roku 2015 už pokračovali aj s prvými murovacími prácami na kaverne obrannej veže. „Viacerí z nás sa tu hrali ako deti a už vtedy sme snívali o tom, že hrad opravíme. Keďže osud tohto jediného ešte zachovalého hradu v okrese Vranov nám nie je ľahostajný ani v dospelosti, pustili sme sa pravidelne po víkendoch do práce,“ vysvetľoval výkonný riaditeľ OZ Pro futuro hradu Čičva Ľubomír Hutka.

Hoci hrad Čičva nepatril medzi najväčšie a mal najmä obranný charakter, predsa len ponúka viacero architektonických zaujímavostí. Jednou z nich je obranná veža s britom. Zmyslom tohto netradičného riešenia bolo znížiť kinetickú energiu delovej gule z dela pri útočení na hrad zo severnej strany, ktorá bola najľahšie prístupná. Rovnako vzácny je motív v podobe ľudskej alebo zvieracej tváre, ktorému sa odborne hovorí maskarón. Aj vďaka podpore sú plány dobrovoľníckych aktivistov v tomto roku podstatne rozsiahlejšie. Projekt obnovy hradu Čičva bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, z ktorej bude OZ financovať architektonicko-historický výskum, statický pasport a nákup stavebného materiálu. „Pokiaľ chceme do múrov zasahovať aj stavebne, musí byť najskôr zrealizovaný odborný prieskum, ktorý určí v akej dobe jednotlivé stavebné prvky vznikli, aký mali tvar a z akých materiálov boli vyrobené, aby sme ich mohli autenticky znovu zrekonštruovať,“ uviedol Ľ. Hutka.

Zároveň bol OZ Pro futuro hradu Čičva poskytnutý finančný príspevok zo štátneho rozpočtu v rámci národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“, vďaka ktorému bude po dobu šiestich mesiacov aktívne pomáhať pri obnove hradu osem dlhodobo nezamestnaných. „V spolupráci s nimi chceme pokračovať v odstraňovaní kríkov a náletových drevín, aby bolo okolie priehľadné, bezpečné a schodné pre turistov. Okrem toho budeme na základe súhlasu dozorujúceho orgánu pamiatkovej ochrany Krajského pamiatkového úradu v Prešove zbierať povrchový kameň, ktorý opätovne použijeme na domurovanie kaverny obrannej veže,“ vymenoval Ľ. Hutka.     
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok