Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Motoristi, JISCD vás upozorní na lehoty TK a EK

Správy / Oznamy / Motoristi, JISCD vás upozorní na lehoty TK a EK

Aké sú môžnosti reklamy?

V januári 2016 bola na portáli jednotného informačného systému v cestnej doprave JISCD (https://www.jiscd.sk) aktivovaná možnosť registrácie držiteľov vozidiel pre obdŕžanie notifikačnej správy v dostatočnom časovom predstihu o konci platnosti technickej kontroly vozidla i emisnej kontroly motorového vozidla a o povinnosti podrobiť vozidlo v lehote ďalším povinným kontrolám. V prípade, že sa motorista na portál prihlási pomocou elektronického občianskeho preukazu eID, nemusí vypĺňať žiadne ďalšie údaje a systém mu spáruje všetky vozidlá, ktorých je držiteľom podľa evidencie vozidiel. Ak občan nevlastní elektronický občiansky preukaz, prihlásenie do informačného systému JISCD je možné veľmi jednoducho len pomocou evidenčného čísla vozidla (EČV) a čísla osvedčenia o evidencii časť II (technický preukaz). Po kliknutí na odkaz „Notifikácia o konci platnosti TK/EK“ a po zaregistrovaní svojho mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy sa motorista prihlási na odber správ – notifikácií pre konkrétne vozidlo. Nastavenie svojej notifikácie je možné kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Informácie zasielané v notifikácii neobsahujú žiadne osobné údaje.

Na portáli JISCD sú v elektronickej servisnej knihe vozidla uložené základné informácie o vozidle, údaje o vykonaných technických kontrolách, o emisných kontrolách a o kontrolách originality, ktorým bolo vozidlo v minulosti podrobené. Synchronizácia údajov o vozidlách medzi JISCD a informačným systémom evidencie vozidiel prebieha každú minútu. Do elektronickej knihy vozidla je možné pridať aj vlastné poznámky a dokumenty, naplánovať si vlastné aktivity s notifikáciou e-mailom alebo SMS, či evidovať servisné zásahy.

Webová stránka JISCD ponúka aj komplexné informácie pre uchádzačov o vodičské oprávnenie a pre motoristov možnosť si preskúšať znalosti z pravidiel cestnej premávky formou cvičných testov. Nechýbajú odborné informácie z oblasti služieb v cestnej nákladnej a osobnej doprave, služieb v oblasti TAXI alebo služieb týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí (ADR). V rubrike „Prevádzka vozidla“ nájde motorista informácie o dovoze jednotlivého vozidla zo zahraničia a o prestavbách vozidla. Na stránke nechýbajú postupne napĺňané registre staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality, pracovísk montáže plynových zariadení, prehľad koncesií na taxislužbu, register autoškôl, register dopravcov, či odborne spôsobilých osôb v cestnej doprave. Prehľadne je spracovaná aj národná a európska legislatíva v daných oblastiach. 

Ing. Ján Stavný
OÚ Vranov nad Topľou,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Motoristi, JISCD vás upozorní na lehoty TK a EK

Správy / Oznamy / Motoristi, JISCD vás upozorní na lehoty TK a EK

Aké sú môžnosti reklamy?

V januári 2016 bola na portáli jednotného informačného systému v cestnej doprave JISCD (https://www.jiscd.sk) aktivovaná možnosť registrácie držiteľov vozidiel pre obdŕžanie notifikačnej správy v dostatočnom časovom predstihu o konci platnosti technickej kontroly vozidla i emisnej kontroly motorového vozidla a o povinnosti podrobiť vozidlo v lehote ďalším povinným kontrolám. V prípade, že sa motorista na portál prihlási pomocou elektronického občianskeho preukazu eID, nemusí vypĺňať žiadne ďalšie údaje a systém mu spáruje všetky vozidlá, ktorých je držiteľom podľa evidencie vozidiel. Ak občan nevlastní elektronický občiansky preukaz, prihlásenie do informačného systému JISCD je možné veľmi jednoducho len pomocou evidenčného čísla vozidla (EČV) a čísla osvedčenia o evidencii časť II (technický preukaz). Po kliknutí na odkaz „Notifikácia o konci platnosti TK/EK“ a po zaregistrovaní svojho mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy sa motorista prihlási na odber správ – notifikácií pre konkrétne vozidlo. Nastavenie svojej notifikácie je možné kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Informácie zasielané v notifikácii neobsahujú žiadne osobné údaje.

Na portáli JISCD sú v elektronickej servisnej knihe vozidla uložené základné informácie o vozidle, údaje o vykonaných technických kontrolách, o emisných kontrolách a o kontrolách originality, ktorým bolo vozidlo v minulosti podrobené. Synchronizácia údajov o vozidlách medzi JISCD a informačným systémom evidencie vozidiel prebieha každú minútu. Do elektronickej knihy vozidla je možné pridať aj vlastné poznámky a dokumenty, naplánovať si vlastné aktivity s notifikáciou e-mailom alebo SMS, či evidovať servisné zásahy.

Webová stránka JISCD ponúka aj komplexné informácie pre uchádzačov o vodičské oprávnenie a pre motoristov možnosť si preskúšať znalosti z pravidiel cestnej premávky formou cvičných testov. Nechýbajú odborné informácie z oblasti služieb v cestnej nákladnej a osobnej doprave, služieb v oblasti TAXI alebo služieb týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí (ADR). V rubrike „Prevádzka vozidla“ nájde motorista informácie o dovoze jednotlivého vozidla zo zahraničia a o prestavbách vozidla. Na stránke nechýbajú postupne napĺňané registre staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality, pracovísk montáže plynových zariadení, prehľad koncesií na taxislužbu, register autoškôl, register dopravcov, či odborne spôsobilých osôb v cestnej doprave. Prehľadne je spracovaná aj národná a európska legislatíva v daných oblastiach. 

Ing. Ján Stavný
OÚ Vranov nad Topľou,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok