Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Návštevníci kina Mladosť sa môžu tešiť na nové komfortné sedačky

Kultúra / Mestský dom kultúry / Návštevníci kina Mladosť sa môžu tešiť na nové komfortné sedačky

Aké sú môžnosti reklamy?

Kino Mladosť prešlo od roku 2010 viacerými významnými zmenami, vrátane digitalizácie podľa štandardu DCI. Vďaka Audiovizuálnemu fondu a podpore vranovských poslancov sa jeho návštevníci môžu tešiť na ešte vyšší komfort.

V októbri 2015 Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou podal projekt v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR prostredníctvom Audiovizuálneho fondu 4.3 Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín. Zámerom tohto projektu je výmena sedadiel pre divákov. „Súčasné kreslá boli inštalované v roku 1985 do estrádnej sály, a v roku 2008 preložené do kinosály. Z ich veku vyplýva aj ich morálne a technické opotrebenie. Z tohto dôvodu nezodpovedajú nárokom súčasného diváka,“ uvádza sa dôvodovej správe pre poslancom MsZ.

Realizácia projektu umožní vymeniť staré kreslá za moderné, komfortné a plne vyhovujúce súčasným požiadavkám. Hlavnými kritériami pri výbere dodávateľa kresiel bude vysoká kvalita prevedenia z kvalitných materiálov, elegancia a komfort pri sedení. Nakoľko sa jedná o inštaláciu sedadiel do kinosály vybudovanej podľa starších noriem, ide o atypické kreslá zhotovené na objednávku, podľa presne zadefinovaných technických parametrov na základe obhliadky. V spojení s digitalizáciou podľa štandardu DCI s vynoveným hľadiskom sa kino stane divácky príťažlivým a atraktívnym prostredím umožňujúcim plnohodnotný umelecký zážitok.

Projekt počíta s nainštalovaním 199 nových kresiel z toho 22 vysokých pevných, 177 sklápacích a 6 kresiel pre dvojice. Celková investícia projektu predstavuje 39 800 eur. Poskytnutá dotácia predstavuje maximálne 50 % z celkového rozpočtu. Z požadovanej sumy 19 900 eur Audiovizuálny fond podporil projekt sumou 18 000 eur.

Na základe zmluvy s Audio­vizuálnym fondom sa Mestský dom kultúry zaväzuje dofinancovať tento projekt vo výške požadovanej dotácie čiže vo výške 19 900 eur. Keďže poslanci túto sumu pre MsDK schválili, projekt dostal definitívne zelenú.
 

Návštevníci kina Mladosť sa môžu tešiť na nové komfortné sedačky

Kultúra / Mestský dom kultúry / Návštevníci kina Mladosť sa môžu tešiť na nové komfortné sedačky

Aké sú môžnosti reklamy?

Kino Mladosť prešlo od roku 2010 viacerými významnými zmenami, vrátane digitalizácie podľa štandardu DCI. Vďaka Audiovizuálnemu fondu a podpore vranovských poslancov sa jeho návštevníci môžu tešiť na ešte vyšší komfort.

V októbri 2015 Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou podal projekt v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR prostredníctvom Audiovizuálneho fondu 4.3 Modernizácia vybavenia digitalizovaných jednosálových kín. Zámerom tohto projektu je výmena sedadiel pre divákov. „Súčasné kreslá boli inštalované v roku 1985 do estrádnej sály, a v roku 2008 preložené do kinosály. Z ich veku vyplýva aj ich morálne a technické opotrebenie. Z tohto dôvodu nezodpovedajú nárokom súčasného diváka,“ uvádza sa dôvodovej správe pre poslancom MsZ.

Realizácia projektu umožní vymeniť staré kreslá za moderné, komfortné a plne vyhovujúce súčasným požiadavkám. Hlavnými kritériami pri výbere dodávateľa kresiel bude vysoká kvalita prevedenia z kvalitných materiálov, elegancia a komfort pri sedení. Nakoľko sa jedná o inštaláciu sedadiel do kinosály vybudovanej podľa starších noriem, ide o atypické kreslá zhotovené na objednávku, podľa presne zadefinovaných technických parametrov na základe obhliadky. V spojení s digitalizáciou podľa štandardu DCI s vynoveným hľadiskom sa kino stane divácky príťažlivým a atraktívnym prostredím umožňujúcim plnohodnotný umelecký zážitok.

Projekt počíta s nainštalovaním 199 nových kresiel z toho 22 vysokých pevných, 177 sklápacích a 6 kresiel pre dvojice. Celková investícia projektu predstavuje 39 800 eur. Poskytnutá dotácia predstavuje maximálne 50 % z celkového rozpočtu. Z požadovanej sumy 19 900 eur Audiovizuálny fond podporil projekt sumou 18 000 eur.

Na základe zmluvy s Audio­vizuálnym fondom sa Mestský dom kultúry zaväzuje dofinancovať tento projekt vo výške požadovanej dotácie čiže vo výške 19 900 eur. Keďže poslanci túto sumu pre MsDK schválili, projekt dostal definitívne zelenú.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok