Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hviezdoslavov Kubín

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Hviezdoslavov Kubín

 Hviezdoslavov Kubín
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 1. a 4. apríla 2016 sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska sa stretli recitátori na okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy.
Víťazi v jednotlivých kategóriách:
I. kategória (2. - 4. roč.):

Poézia: 1. miesto - Roman Machek (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 2. miesto - Karolína Medvecová (ZŠ Pavlovce), 3. miesto - Dorothy Kľučárová (CSŠ Vranov n.T.). Čestné uznanie - Magdaléna Záborská (ZŠ Žalobín), Alexandra Dudášová (ZŠ Tovarné), Rastislav Hric (ZŠ Hanušovce n.T.).
Próza: 1. miesto - Katka Kačerová (ZŠ Sídl. II Vranov n.T.) a Danielka Dančová (ZŠ JUH Vranov n.T.), 2. miesto - Dávid Bilý (ZŠ S. Polianka), 3. miesto - Zuzka Eštvaníková (ZŠ Hanušovce n.T.). Čestné uznanie - Zuzana Kovalská (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), Pavol Gazda (CSŠ Vranov n. T.), Anita Illéšová (ZŠ Lúčna Vranov n.T.).
II. kategória (5.- 6. roč.):
Poézia: 1. miesto - Norbert Jakubek (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 2. miesto - Zuzana Balogová (ZŠ Vyšný Žipov), 3. miesto - Zuzana Konkoľová (ZŠ JUH Vranov n.T.).
Próza: 1. miesto - Ľubomír Krištan (ZŠ Sídl. II Vranov n.T.), 2. miesto - Mária Hrubovská (Gymnázium Františka z Assisi Vranov n.T.), 3. miesto - Kristína Krajňáková (CSŠ Vranov n.T.).
III. kategória – (7.- 9. roč.):
Poézia: 1. miesto - Barbora Balogová (ZŠ Hanušovce n.T.), 2. miesto - Rebeka Kľučárová (CSŠ Vranov n.T.), 3. miesto - Barbora Mekelová (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.). Čestné uznanie - Matej Kaňuch (ZŠ Sídl. II Vranov n.T.).
Próza: 1. miesto - Katarína Gazdová (CSŠ Vranov n.T.), 2. miesto - Michal Fečo (ZŠ Vyšný Žipov) a Alexandra Janová (ZŠ JUH Vranov n.T.), 3. miesto - Martina Gajdošová (ZŠ Lúčna Vranov n.T.).
IV. kategória - (SŠ):
Poézia: 1.miesto - Damiána Šandorová (Cirkevné gymnázium Fr. z Asissi, Vranov n.T.) a Milan Kurovský (SOŠ A. Dubčeka, Vranov n.T.), 2. miesto - Klaudia Tőmőryová (SOŠ A. Dubčeka, Vranov n.T.), 3. miesto - Peter Mlej (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.).
Próza: 1.miesto - Viktória Šustová (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.), 2.miesto - Kristína Sisáková (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.), 3.miesto - Kristína Vysoká (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.).
 

Hviezdoslavov Kubín

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Hviezdoslavov Kubín

 Hviezdoslavov Kubín
Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 1. a 4. apríla 2016 sa v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska sa stretli recitátori na okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy.
Víťazi v jednotlivých kategóriách:
I. kategória (2. - 4. roč.):

Poézia: 1. miesto - Roman Machek (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 2. miesto - Karolína Medvecová (ZŠ Pavlovce), 3. miesto - Dorothy Kľučárová (CSŠ Vranov n.T.). Čestné uznanie - Magdaléna Záborská (ZŠ Žalobín), Alexandra Dudášová (ZŠ Tovarné), Rastislav Hric (ZŠ Hanušovce n.T.).
Próza: 1. miesto - Katka Kačerová (ZŠ Sídl. II Vranov n.T.) a Danielka Dančová (ZŠ JUH Vranov n.T.), 2. miesto - Dávid Bilý (ZŠ S. Polianka), 3. miesto - Zuzka Eštvaníková (ZŠ Hanušovce n.T.). Čestné uznanie - Zuzana Kovalská (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), Pavol Gazda (CSŠ Vranov n. T.), Anita Illéšová (ZŠ Lúčna Vranov n.T.).
II. kategória (5.- 6. roč.):
Poézia: 1. miesto - Norbert Jakubek (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 2. miesto - Zuzana Balogová (ZŠ Vyšný Žipov), 3. miesto - Zuzana Konkoľová (ZŠ JUH Vranov n.T.).
Próza: 1. miesto - Ľubomír Krištan (ZŠ Sídl. II Vranov n.T.), 2. miesto - Mária Hrubovská (Gymnázium Františka z Assisi Vranov n.T.), 3. miesto - Kristína Krajňáková (CSŠ Vranov n.T.).
III. kategória – (7.- 9. roč.):
Poézia: 1. miesto - Barbora Balogová (ZŠ Hanušovce n.T.), 2. miesto - Rebeka Kľučárová (CSŠ Vranov n.T.), 3. miesto - Barbora Mekelová (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.). Čestné uznanie - Matej Kaňuch (ZŠ Sídl. II Vranov n.T.).
Próza: 1. miesto - Katarína Gazdová (CSŠ Vranov n.T.), 2. miesto - Michal Fečo (ZŠ Vyšný Žipov) a Alexandra Janová (ZŠ JUH Vranov n.T.), 3. miesto - Martina Gajdošová (ZŠ Lúčna Vranov n.T.).
IV. kategória - (SŠ):
Poézia: 1.miesto - Damiána Šandorová (Cirkevné gymnázium Fr. z Asissi, Vranov n.T.) a Milan Kurovský (SOŠ A. Dubčeka, Vranov n.T.), 2. miesto - Klaudia Tőmőryová (SOŠ A. Dubčeka, Vranov n.T.), 3. miesto - Peter Mlej (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.).
Próza: 1.miesto - Viktória Šustová (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.), 2.miesto - Kristína Sisáková (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.), 3.miesto - Kristína Vysoká (Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov n. T.).
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok