Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Čakáme na návrhy na titul Žena roka 2015

Správy / Oznamy / Čakáme na návrhy na titul Žena roka 2015

Čakáme na návrhy na titul Žena roka 2015
Aké sú môžnosti reklamy?

Okresná organizácia únie žien Slovenska a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou vyhlasujú súťaž o titul Žena roka 2015. Ženy majú odjakživa náročné postavenie v spoločnosti. Musia zvládnuť rovnako profesionálny, aj rodinný život. Ocenením Ženy roka 2015 chceme prejaviť úctu ženám, matkám, vzdať obdiv ich obetavosti, húževnatosti, odvahe, pracovitosti a materstvu. Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu Vranov nad Topľou pri hľadaní výnimočnej ženy, ktorá si tento titul zaslúži.
Podmienky súťaže:
- ocenenie môže získať len žena z okresu Vranov nad Topľou
- návrh na udelenie ocenenia môžu predkladať inštitúcie, organizácie a jednotlivci v týchto kategóriách:
* záchrana ľudského života
* víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie do spoločnosti
* obetavá, zodpovedná matka, dcéra starajúca sa o choré deti alebo starých rodičov
* opatrovateľka
* niekoľkonásobná darkyňa života
* výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom a spoločenskom dianí, ktorých výsledky sú prospešné pre obec, mesto či okres.
Návrhy na titul ŽENA ROKA 2015 posielajte do 30. apríla 2016 na adresu: Hornozemplínske osvetové stredisko, Mgr. Martina Jurčová, Sídl. 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou.
Výsledky vyhlási hodnotiaca komisia na slávnostnom stretnutí v prvom májovom týždni, aby sme mohli našu víťazku poslať do krajského kola tejto súťaže.
Na anketovom lístku uveďte heslo ŽENA ROKA 2015, jej meno a priezvisko, adresu, dôvod návrhu, meno navrhovateľa (občan, inštitúcia).

Mgr. Mária Grajcarová,
Predsedníčka OO Únie žien Slovenska vo Vranove

Čakáme na návrhy na titul Žena roka 2015

Správy / Oznamy / Čakáme na návrhy na titul Žena roka 2015

Čakáme na návrhy na titul Žena roka 2015
Aké sú môžnosti reklamy?

Okresná organizácia únie žien Slovenska a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou vyhlasujú súťaž o titul Žena roka 2015. Ženy majú odjakživa náročné postavenie v spoločnosti. Musia zvládnuť rovnako profesionálny, aj rodinný život. Ocenením Ženy roka 2015 chceme prejaviť úctu ženám, matkám, vzdať obdiv ich obetavosti, húževnatosti, odvahe, pracovitosti a materstvu. Cieľom súťaže je zaktivizovať občanov mesta i okresu Vranov nad Topľou pri hľadaní výnimočnej ženy, ktorá si tento titul zaslúži.
Podmienky súťaže:
- ocenenie môže získať len žena z okresu Vranov nad Topľou
- návrh na udelenie ocenenia môžu predkladať inštitúcie, organizácie a jednotlivci v týchto kategóriách:
* záchrana ľudského života
* víťazstvo nad zákernou chorobou a opätovné začlenenie do spoločnosti
* obetavá, zodpovedná matka, dcéra starajúca sa o choré deti alebo starých rodičov
* opatrovateľka
* niekoľkonásobná darkyňa života
* výrazné úspechy v zamestnaní, v politickom a spoločenskom dianí, ktorých výsledky sú prospešné pre obec, mesto či okres.
Návrhy na titul ŽENA ROKA 2015 posielajte do 30. apríla 2016 na adresu: Hornozemplínske osvetové stredisko, Mgr. Martina Jurčová, Sídl. 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou.
Výsledky vyhlási hodnotiaca komisia na slávnostnom stretnutí v prvom májovom týždni, aby sme mohli našu víťazku poslať do krajského kola tejto súťaže.
Na anketovom lístku uveďte heslo ŽENA ROKA 2015, jej meno a priezvisko, adresu, dôvod návrhu, meno navrhovateľa (občan, inštitúcia).

Mgr. Mária Grajcarová,
Predsedníčka OO Únie žien Slovenska vo Vranove

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok