Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Odkedy si poistenkyňa môže uplatniť nárok na materské?

Správy / Oznamy / Odkedy si poistenkyňa môže uplatniť nárok na materské?

Aké sú môžnosti reklamy?

Sociálna poisťovňa sa stretáva s otázkami budúcich mamičiek, ktoré sa zaujímajú o to, kedy si môžu uplatniť nárok na materské. Poistenkyňa má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom (ak porodila skôr, potom odo dňa pôrodu). Je teda na poistenkyni, od ktorého dňa si v tomto období uplatní nárok na materské. Ak sa rozhodne uplatniť si nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, tento nárok jej bude za predpokladu splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok trvať celých 34 týždňov. Ak si uplatní nárok na materské menej ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, môže dôjsť ku kráteniu doby poskytovania materského (materské sa vyplatí iba do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu).

Keďže v prípade poistenkyne, ktorá je tehotná, nárok na materské vzniká v zásade od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, k uvedenému dňu sa skúmajú aj podmienky na vznik nároku na túto nemocenskú dávku. Bez ohľadu na to, od ktorého dňa si nárok na materské poistenkyňa uplatní, splnenie podmienok nároku sa posúdi v zásade k začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.   

 

Odkedy si poistenkyňa môže uplatniť nárok na materské?

Správy / Oznamy / Odkedy si poistenkyňa môže uplatniť nárok na materské?

Aké sú môžnosti reklamy?

Sociálna poisťovňa sa stretáva s otázkami budúcich mamičiek, ktoré sa zaujímajú o to, kedy si môžu uplatniť nárok na materské. Poistenkyňa má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom (ak porodila skôr, potom odo dňa pôrodu). Je teda na poistenkyni, od ktorého dňa si v tomto období uplatní nárok na materské. Ak sa rozhodne uplatniť si nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, tento nárok jej bude za predpokladu splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok trvať celých 34 týždňov. Ak si uplatní nárok na materské menej ako šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, môže dôjsť ku kráteniu doby poskytovania materského (materské sa vyplatí iba do konca 28. týždňa odo dňa pôrodu).

Keďže v prípade poistenkyne, ktorá je tehotná, nárok na materské vzniká v zásade od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, k uvedenému dňu sa skúmajú aj podmienky na vznik nároku na túto nemocenskú dávku. Bez ohľadu na to, od ktorého dňa si nárok na materské poistenkyňa uplatní, splnenie podmienok nároku sa posúdi v zásade k začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.   

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok