Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Talenty 2016

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Talenty 2016

Aké sú môžnosti reklamy?

„Spievajže si, spievaj, spevavé stvorenie...“

Veselo si zaspievali aj deti základných škôl okresu v Dlhom Klčove v nedeľu 31.1., kde HZOS v spolupráci s OcÚ Dlhé Klčovo usporiadali už 25. ročník okresnej súťaže Talenty 2016. Súťažilo symbolických 31 talentovaných sólistov a 4 detské spevácke skupiny v kategóriách populárna a ľudová pieseň. Skvelé výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Ľubomír Varínsky, Mgr. Mária Pavolková a Mgr. Andrea Rendošová. Víťazi kategórie ľudová pieseň postupujú do krajského kola celoslovenskej súťažnej prehliadky Hudobného folklóru detí, ktoré sa bude konať v Raslaviciach 24.4.2016. Divákom ďakujeme za potlesk a podporu súťažiach, súťažiacim blahoželáme k umiestneniam a postupujúcim držíme palce na krajskej súťaži, aby náš región reprezentovali čo najlepšie.

ĽUDOVÁ PIESEŇ:

1. Prvá kategória (do 10 rokov)
Zlaté pásmo s postupom do krajského kola: Ema DEMČÍKOVÁ – DFS Cifroško pri ZŠ Sídl. II
Zlaté pásmo s návrhom na postup: Juliana Mária JANOČKOVÁ – ZŠ Hanušovce
Zlaté pásmo: Nina MRUSKOVÁ – DFS Cifroško pri ZŠ Sídl. II, Patrik BUTALA – ZŠ Pavlovce, Radoslava CIESAROVÁ – ZŠ Pavlovce, Štefan KURUC – DFS Ďatelinka pri ZŠ Lúčna
Strieborné pásmo: Dávid KAČURÁK – ZŠ Lomnica, Alena DUDÁŠOVÁ – ZŠ Slovenská Kajňa, Natália HUTMANOVÁ – ZŠ Nižný Hrabovec
Bronzové pásmo: Frederik VANKO - ZŠ Kladzany

2. Druhá kategória (11 – 15 rokov)
Zlaté pásmo s postupom do krajského kola: Hana KOCÁKOVÁ – DFS Cifroško pri ZŠ Sídl. II
Zlaté pásmo s návrhom na postup: Ivana KOREŇOVÁ – ZUŠ Hanušovce, Alexandra JEVČÁKOVÁ - ZŠ Bernolákova
Zlaté pásmo: Nikola VARICHAJOVÁ – ZŠ s MŠ Tovarné, Juliana MIKITOVÁ – DFS Ďatelinka pri ZŠ Lúčna, Filip JONEK – ZŠ Nižný Hrabovec, Veronika JURKOVÁ – ZŠ Hanušovce, Ján MIČEJ – DFS Cifroško pri ZŠ Sídl. II
Strieborné pásmo: Matej ĽOCH – ZŠ Nižný Hrabovec, Aneta LUKAČINOVÁ – ZŠ Juh
Titul laureát získala Hanka KOCÁKOVÁ

3. Spevácke skupiny
Zlaté pásmo s postupom do krajského kola: DFS CIFROŠKO pri ZŠ Sídl. II
Zlaté pásmo s návrhom na postup: DFS ĎATELINKA pri ZŠ Lúčna – mladšia skupina
Zlaté pásmo: DFS ĎATELINKA pri ZŠ Lúčna – staršia skupina
Strieborné pásmo: SpSk ZAMUTOVSKE DZIVKY – ZŠ Zámutov

POPULÁRNA PIESEŇ:
1. Prvá kategória (do 10 rokov)
Zlaté pásmo: Erika BARLOVÁ - ZŠ Sídl. II.
Strieborné pásmo: Nina LUKAČINOVÁ - ZŠ Hanušovce n.T., Tobias JONEK - ZŠ Lúčna
Zuzana MIČEJOVÁ - ZŠ Sídl. II.

2. Druhá kategória (11 – 15 rokov)
Zlaté pásmo: Alexandra JEVČÁKOVÁ - ZŠ Bernolákova, Lenka TŐRŐKOVÁ - ZŠ Lúčna, Patrik KOTĽAR - ZŠ Čaklov
Strieborné pásmo: Lea BELINOVÁ - ZUŠ Hanušovce n.T., Agáta ŠKRIPOVÁ - ZŠ Sídl. II
Bronzové pásmo: Simona KOŠALKOVÁ - ZŠ Bernolákova, Anna MAŤAŠOVÁ - ZŠ Sídl. II
HZOS Vranov n.T.

Talenty 2016

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Talenty 2016

Aké sú môžnosti reklamy?

„Spievajže si, spievaj, spevavé stvorenie...“

Veselo si zaspievali aj deti základných škôl okresu v Dlhom Klčove v nedeľu 31.1., kde HZOS v spolupráci s OcÚ Dlhé Klčovo usporiadali už 25. ročník okresnej súťaže Talenty 2016. Súťažilo symbolických 31 talentovaných sólistov a 4 detské spevácke skupiny v kategóriách populárna a ľudová pieseň. Skvelé výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Ľubomír Varínsky, Mgr. Mária Pavolková a Mgr. Andrea Rendošová. Víťazi kategórie ľudová pieseň postupujú do krajského kola celoslovenskej súťažnej prehliadky Hudobného folklóru detí, ktoré sa bude konať v Raslaviciach 24.4.2016. Divákom ďakujeme za potlesk a podporu súťažiach, súťažiacim blahoželáme k umiestneniam a postupujúcim držíme palce na krajskej súťaži, aby náš región reprezentovali čo najlepšie.

ĽUDOVÁ PIESEŇ:

1. Prvá kategória (do 10 rokov)
Zlaté pásmo s postupom do krajského kola: Ema DEMČÍKOVÁ – DFS Cifroško pri ZŠ Sídl. II
Zlaté pásmo s návrhom na postup: Juliana Mária JANOČKOVÁ – ZŠ Hanušovce
Zlaté pásmo: Nina MRUSKOVÁ – DFS Cifroško pri ZŠ Sídl. II, Patrik BUTALA – ZŠ Pavlovce, Radoslava CIESAROVÁ – ZŠ Pavlovce, Štefan KURUC – DFS Ďatelinka pri ZŠ Lúčna
Strieborné pásmo: Dávid KAČURÁK – ZŠ Lomnica, Alena DUDÁŠOVÁ – ZŠ Slovenská Kajňa, Natália HUTMANOVÁ – ZŠ Nižný Hrabovec
Bronzové pásmo: Frederik VANKO - ZŠ Kladzany

2. Druhá kategória (11 – 15 rokov)
Zlaté pásmo s postupom do krajského kola: Hana KOCÁKOVÁ – DFS Cifroško pri ZŠ Sídl. II
Zlaté pásmo s návrhom na postup: Ivana KOREŇOVÁ – ZUŠ Hanušovce, Alexandra JEVČÁKOVÁ - ZŠ Bernolákova
Zlaté pásmo: Nikola VARICHAJOVÁ – ZŠ s MŠ Tovarné, Juliana MIKITOVÁ – DFS Ďatelinka pri ZŠ Lúčna, Filip JONEK – ZŠ Nižný Hrabovec, Veronika JURKOVÁ – ZŠ Hanušovce, Ján MIČEJ – DFS Cifroško pri ZŠ Sídl. II
Strieborné pásmo: Matej ĽOCH – ZŠ Nižný Hrabovec, Aneta LUKAČINOVÁ – ZŠ Juh
Titul laureát získala Hanka KOCÁKOVÁ

3. Spevácke skupiny
Zlaté pásmo s postupom do krajského kola: DFS CIFROŠKO pri ZŠ Sídl. II
Zlaté pásmo s návrhom na postup: DFS ĎATELINKA pri ZŠ Lúčna – mladšia skupina
Zlaté pásmo: DFS ĎATELINKA pri ZŠ Lúčna – staršia skupina
Strieborné pásmo: SpSk ZAMUTOVSKE DZIVKY – ZŠ Zámutov

POPULÁRNA PIESEŇ:
1. Prvá kategória (do 10 rokov)
Zlaté pásmo: Erika BARLOVÁ - ZŠ Sídl. II.
Strieborné pásmo: Nina LUKAČINOVÁ - ZŠ Hanušovce n.T., Tobias JONEK - ZŠ Lúčna
Zuzana MIČEJOVÁ - ZŠ Sídl. II.

2. Druhá kategória (11 – 15 rokov)
Zlaté pásmo: Alexandra JEVČÁKOVÁ - ZŠ Bernolákova, Lenka TŐRŐKOVÁ - ZŠ Lúčna, Patrik KOTĽAR - ZŠ Čaklov
Strieborné pásmo: Lea BELINOVÁ - ZUŠ Hanušovce n.T., Agáta ŠKRIPOVÁ - ZŠ Sídl. II
Bronzové pásmo: Simona KOŠALKOVÁ - ZŠ Bernolákova, Anna MAŤAŠOVÁ - ZŠ Sídl. II
HZOS Vranov n.T.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok