Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov zmodernizuje verejné osvetlenie

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov zmodernizuje verejné osvetlenie

Mesto Vranov zmodernizuje verejné osvetlenie
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou rekonštruuje verejné osvetlenie. Radnicu k tomuto kroku motivoval fakt, že súčasné svietidlá majú vysoký príkon, čo znamená vysokú energetickú náročnosť osvetlenia. Odovzdanie stavby dodávateľovi prebehlo ešte v minulom roku, 28. decembra a práce by mali byť ukončené v priebehu januára. Realizáciou projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou LED technológie“ sa výmenou 219 svietidiel za moderné energeticky menej náročné LED osvetlenie zmodernizuje 190 svetelných miest. „Moderné svetelné zdroje na báze LED umožňujú efektívnejšie riešenie osvetlenia a majú výrazne nižší inštalovaný príkon. Pri 219 svietidlách pred výmenou bol príkon 28, 95 kWh, po výmene by mal byť 13,51 kWh,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková.

Výška oprávnených finančných nákladov na realizáciu projektu je 196 385,84 €. Projekt je financovaný z nenávratného finančného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý mesto získalo v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR k operačnému programu Konkurencie a hospodársky rast vo výške 85% z oprávnených výdavkov projektu, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% z oprávnených výdavkov projektu a 5% z rozpočtu mesta. 

Samosprávy vykročili cestu úspor na energiách

Mestá a obce realizujú opatrenia, ktoré znižujú energetickú náročnosť verejných zariadení. Ďalšie avizujú, že s takýmito opatreniami začnú.
Mestá a obce sú majiteľmi rôznych verejných zariadení, medzi ktoré patria napríklad školy a školské zariadenia, domovy dôchodcov či domovy sociálnych služieb, ale aj kultúrne zariadenia, prípadne knižnice. Na otázku „Realizuje mesto/obec opatrenia, ktoré sledujú znižovanie energetickej náročnosti verejných zariadení“, celkovo 83,2 % respondentov uviedlo, že takéto opatrenia realizujú. Z miest a obcí, ktoré doposiaľ neprijali opatrenia zamerané na znižovanie energetickej náročnosti uviedlo 60,4 %, že o takýchto opatreniach uvažujú.

Z celkového počtu 83,2 % miest a obcí, ktoré znižujú energetickú náročnosť verejných budov, sú tieto aktivity nasmerované k modernizácii verejného osvetlenia, ktoré realizuje 38,3 % samospráv. Znižovanie energetickej náročnosti mestských a obecných úradov uskutočnilo 28,5 % respondentov, pričom 26,6 % miest a obcí uviedlo, že tieto aktivity smerujú do prostredia škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení. Zvyšných 6,7 % samospráv investuje do tepelných rozvodov a iných oblastí.

Výsledky tohto prieskumu dokazujú snahu samospráv šetriť financie a efektívne spravovať verejný majetok. Svedčí to o tom, že miest a obcí, ktoré už realizujú tieto opatrenia, je viac ako polovica zo samospráv. Tie, ktoré sa doposiaľ nevenovali znižovaniu energetickej náročnosti, uvažujú o ich zavedení. Je zrejmé, že samosprávam nechýba manažérsky prístup dobrého hospodára,“ konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora.

Prieskum bol realizovaný od 17. novembra 2015 do 8. decembra 2015 na vzorke 287 samospráv, v ktorých žije viac ako 972 000 obyvateľov. Prieskum bol súčasťou aktivít v rámci Národného projektu ZMOS „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy.“

 

Mesto Vranov zmodernizuje verejné osvetlenie

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov zmodernizuje verejné osvetlenie

Mesto Vranov zmodernizuje verejné osvetlenie
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou rekonštruuje verejné osvetlenie. Radnicu k tomuto kroku motivoval fakt, že súčasné svietidlá majú vysoký príkon, čo znamená vysokú energetickú náročnosť osvetlenia. Odovzdanie stavby dodávateľovi prebehlo ešte v minulom roku, 28. decembra a práce by mali byť ukončené v priebehu januára. Realizáciou projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou LED technológie“ sa výmenou 219 svietidiel za moderné energeticky menej náročné LED osvetlenie zmodernizuje 190 svetelných miest. „Moderné svetelné zdroje na báze LED umožňujú efektívnejšie riešenie osvetlenia a majú výrazne nižší inštalovaný príkon. Pri 219 svietidlách pred výmenou bol príkon 28, 95 kWh, po výmene by mal byť 13,51 kWh,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov Eva Fedorňáková.

Výška oprávnených finančných nákladov na realizáciu projektu je 196 385,84 €. Projekt je financovaný z nenávratného finančného príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý mesto získalo v rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR k operačnému programu Konkurencie a hospodársky rast vo výške 85% z oprávnených výdavkov projektu, zo štátneho rozpočtu vo výške 10% z oprávnených výdavkov projektu a 5% z rozpočtu mesta. 

Samosprávy vykročili cestu úspor na energiách

Mestá a obce realizujú opatrenia, ktoré znižujú energetickú náročnosť verejných zariadení. Ďalšie avizujú, že s takýmito opatreniami začnú.
Mestá a obce sú majiteľmi rôznych verejných zariadení, medzi ktoré patria napríklad školy a školské zariadenia, domovy dôchodcov či domovy sociálnych služieb, ale aj kultúrne zariadenia, prípadne knižnice. Na otázku „Realizuje mesto/obec opatrenia, ktoré sledujú znižovanie energetickej náročnosti verejných zariadení“, celkovo 83,2 % respondentov uviedlo, že takéto opatrenia realizujú. Z miest a obcí, ktoré doposiaľ neprijali opatrenia zamerané na znižovanie energetickej náročnosti uviedlo 60,4 %, že o takýchto opatreniach uvažujú.

Z celkového počtu 83,2 % miest a obcí, ktoré znižujú energetickú náročnosť verejných budov, sú tieto aktivity nasmerované k modernizácii verejného osvetlenia, ktoré realizuje 38,3 % samospráv. Znižovanie energetickej náročnosti mestských a obecných úradov uskutočnilo 28,5 % respondentov, pričom 26,6 % miest a obcí uviedlo, že tieto aktivity smerujú do prostredia škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení. Zvyšných 6,7 % samospráv investuje do tepelných rozvodov a iných oblastí.

Výsledky tohto prieskumu dokazujú snahu samospráv šetriť financie a efektívne spravovať verejný majetok. Svedčí to o tom, že miest a obcí, ktoré už realizujú tieto opatrenia, je viac ako polovica zo samospráv. Tie, ktoré sa doposiaľ nevenovali znižovaniu energetickej náročnosti, uvažujú o ich zavedení. Je zrejmé, že samosprávam nechýba manažérsky prístup dobrého hospodára,“ konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora.

Prieskum bol realizovaný od 17. novembra 2015 do 8. decembra 2015 na vzorke 287 samospráv, v ktorých žije viac ako 972 000 obyvateľov. Prieskum bol súčasťou aktivít v rámci Národného projektu ZMOS „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy.“

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok