Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Jaroslav Regec: Štát má slúžiť občanom a nie privilegovanej vrstve

Správy / Ostatné / Jaroslav Regec: Štát má slúžiť občanom a nie privilegovanej vrstve

Jaroslav Regec: Štát má slúžiť občanom a nie privilegovanej vrstve
Aké sú môžnosti reklamy?

Slovenská národná strana sa v prieskumoch dlhodobo drží nad hranicou, ktorá jej garantuje návrat do NR SR. Z kandidátov z Prešovského kraja je najvyššie, na 16. mieste, 52-ročný Jaroslav Regec zo Sniny. V prípade zvolenia by chcel v parlamente využiť svoje bohaté skúsenosti zo súkromnej sféry, i samosprávy, pretože v minulosti bol poslancom PSK a aktuálne je poslancom MsZ v Snine.

* SNS sa opäť nachádza v prieskumoch verejnej mienky medzi stranami, ktoré by sa mali dostať do parlamentu. Čo sa, podľa Vás, ukrýva za nárastom dôvery voči jednej z najtradičnejších politických strán na Slovensku?
- Slovenská národná strana je skutočne najtradičnejšia politická strana, ktorá vznikla v roku 1871 a bola založená národnými buditeľmi. Ambíciou súčasného nového vedenia SNS je zmysluplnou prácou a citlivým prístupom k riešeniu spoločenských tém potvrdiť, že SNS je národne orientovaná a konzervatívna strana, opierajúc sa o európsko - kresťanský hodnotový systém, s troma programovými piliermi – národným, kresťanským a sociálnym. Súčasný predseda Andrej Danko presvedčil verejnosť svojimi názormi o úprimnej snahe zaviesť systém do vládnutia. Zaviedol systém a poriadok v SNS a má ambíciu ho zaviesť aj v štáte. Štát má slúžiť občanom a nie privilegovanej vrstve. Základné zmeny, ktoré priniesol do politiky SNS predseda Andrej Danko sú slušnosť, koncepčnosť a systémovosť v práci. Jeho veľkou devízou je veľká dávka empatie, vie sa vcítiť do problémov iných. Myslím, že aj to sa ukrýva za nárastom dôvery voči SNS. Do pozornosti si dovolím dať aj nový program strany, ktorý je postavený na profesionalite a nie na politikárčení a populizme.
* Ako iniciátor tvorby strategických dokumentov rozvoja územia Polonín máte odborne blízko k revitalizácií vidieka a regionálnemu programu. Čo sa musí zmeniť, aby regionálny rozvoj bol dynamickejší?
- Definovať regionálny rozvoj v celej jeho zložitosti nie je jednoduché. Regionálny rozvoj ako každá ľudská činnosť sa realizuje v určitom čase a určitom priestore, ktorý ho formuje. Základným predpokladom realizácie zmyslu plného regionálneho rozvoja je jeho kompetentné plánovanie. Každé plánovanie by malo v sebe taktiež obsahovať zabudovaný systém spätných väzieb. Takýto plán, by mal byť reálny, flexibilný, transparentný a má byť monitorovateľný a hodnotiteľný.
Plán regionálneho rozvoja, strategický plán, či iné formy plánovania regionálneho rozvoja majú slúžiť pre miestne zložky samosprávy ako programový dokument, pre politické strany na prípravu volebného programu, pre podnikateľskú sféru plní garančnú funkciu, pre vyššiu úroveň štátnej správy môže slúžiť na prejednávanie účasti na rozvoji mesta. Je tomu tak v skutočnosti? Mnohokrát nie!
Územné plány miest a obcí vypracované za nemalé finančné prostriedky, po zmene vedenia samosprávy, či pod tlakom rôznych záujmov sa menia na úsmevné čítanie. Niekedy naozaj nadobúdam pocit, že pojem „regionálny rozvoj“ mi pripomína slovo, ktoré nič neobsahuje. Kto vysloví slová regionálny rozvoj nič nepomenuje, ale si prisvojí všetky dobré predsavzatia tohto sveta. Regionálny rozvoj sa stal pre mnohých politikov len prázdnym pojmom.
Podľa môjho názoru ak chceme, aby regionálny rozvoj bol dynamický, je potrebné zodpovedne pripraviť rozvojové dokumenty a následne po realizácii vyhodnotiť zabudovaný systém spätných väzieb. Najmä spätný dopad finančných aktivít. Či finančné aktivity dosiahli požadovaný účinok? Nemôže stačiť argumentácia, že dôležité je to, že nejaké peniažky do regiónu došli a v duchu sa tešiť, že naši „chlapci“ si prídu na svoje.
* Máte bohaté skúsenosti aj so samosprávou, či už ako poslanec VÚC alebo poslanec MsZ v Snine. Keďže samospráva je jedným z kľúčových hráčov pri kreovaní regiónov, ako teda ovplyvniť kvalitu života v slovenských obciach a mestách?
- Predpokladám, že Vaša otázka smeruje k zlepšeniu života v obciach severovýchodného Slovenska. Základným problémom malých obcí v prešovskom kraji je ich finančná podvýživa. Tá v mnohých prípadoch súvisí s chýbajúcou podnikateľskou infraštruktúrou a malým počtom obyvateľov v obci. Isté riešenie tu je a tým je reforma samosprávy. Súčasťou tejto reformy má byť aj zlučovanie obcí do väčších životaschopnejších celkov. V Európe, počnúc susedným Poľskom a končiac Fínskom bola už dávno urobená zmysluplná reforma samosprávy. Ekonomické výsledky ich reforiem sú neodškriepiteľné. Ale naši politici ju nemajú chuť urobiť, nemajú ani politickú odvahu, možno ani vedomosti.
Je ale nutné povedať, že každý mikroregión ma svoje špecifické danosti, ktoré dávajú priestor pre špecifické riešenie zvýšenia kvality života na vidieku. Určite iné riešenia dáva priestor v Poloninách a iné v oblasti rekreačnej oblasti Domaša. Ale to sa už vraciame k zodpovednej tvorbe strategických dokumentov, ktoré nám po dôkladnej analýze ponúkajú niekoľko variant riešenia rozvoja územia.
* Neustále diskutovanou témou je podpora podnikania a vytvárania nových pracovných miest. Sám ste živnostník. Aká je Vaša predstava zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku, snáď aj s dôrazom na región, v ktorom žijeme?
- V deväťdesiatich rokoch, mladý a plný energie, som bol jedným z tých, ktorý sa rozhodli ísť neznámou cestou podnikania. Cesta to bola neprebádaná, plná úskalia a rizík. Štát deklaroval, že živnostníci a strední podnikatelia majú byť nosný pilier ekonomiky. Tváril sa, že ich podnikaniu rozumie. Deklaroval, že všetkým tým, čo sa rozhodli zobrať osud do svojich rúk, výrazne podporí. Aj „podporil“. Začal vytvárať systém. Tento systém neustále zdokonaľoval až tak, že ho spravil „takmer úplne dokonalým“. Dokonalým na likvidáciu iných.
K dokonalosti likvidácie živnostníkov a malých podnikateľov ostal len povestný krôčik. Za posledné 4 roky klesol počet živnostníkov o viac ako 38 tisíc. Kam sa podeli? Vyparili sa ? Koľko z nich je na úrade práce, koľko v zahraničí a koľkí sú nútení pracovať na čierno?
Najväčšou záťažou pre živnostníkov je platenie „minimálnych“ povinných odvodov. Je to suma, ktorú živnostník zaplatí bez ohľadu na to, či niečo v danom mesiaci zarobil, alebo nezarobil. To je dôvod, prečo mnohí rušia živnosť. Niektorí životaschopnejší si našli riešenie. Zriadili si eseročky. To ešte nevedeli, že vždy nápomocný štát má pripravený bič z inej strany dvora.
Všemocný štát vymyslel na eseročky daňovú licenciu. Ináč povedané „daň zo straty“. Darí sa, nedarí, platiť budeš. Vraj to prináša výsledky! Všemocný štát sa ide zblázniť od radosti ako sa zlepšil výber daní od tých nezodpovedných podnikateľov. Sú tu aj balíčky. S ekonomickými výsledkami „spravodlivého štátu“ sa treba podeliť. Mňa neskutočne irituje, že v balíčkoch nevidím nič prínosné pre živnostníkov a strednú vrstvu (apropo, máme ju ešte na Slovensku?).
To všetko, ešte stále nie je to „pravé orechové“ čo robí živnostníkom vrásky na čelách.
Za najväčší problém a najväčšiu prekážku v podnikaní považujem veľmi nízku vymožiteľnosť práva v obchodnom styku. Táto téma je neustále omieľaná politikmi pred voľbami a verte mi, že dodnes nebol politický záujem to vyriešiť. Ak by to fungovalo, nemali by sme tu kauzu Váhostav a obrovské množstvo iných tragédií, ktoré vznikajú v rodinách malých podnikateľoch pre nezaplatené faktúry. Vedel by som rozprávať ako nastavili v minulosti systém v Rakúsku. Tiež mali v 80-tich rokoch minulého storočia tento problém. Nevieme ho nastaviť aj my? Naozaj nevieme?!
Neviem sa zbaviť pocitu, že všemocný štát, namiesto toho, aby uľahčoval život podnikateľom, uľahčuje si ten svoj.
K podpore živnostníkov, malých a stredných podnikateľov sme sa jasne vyjadrili v našom novom volebnom programe strany.
Slovenská národná strana má ambíciu dostať sa do NR SR. Táto ambícia nie je samoúčelná. Naplnenie tejto ambície nie je konečný cieľ. Je len prostriedkom na realizáciu úplne iného typu politiky. Politiky silného štátu, štátu ako silného garanta ochrany tých čo tvoria hodnoty, garanta rovných príležitosti všetkým, ktorí chcú pracovať v prospech silného Slovenska. -r-
 

Jaroslav Regec: Štát má slúžiť občanom a nie privilegovanej vrstve

Správy / Ostatné / Jaroslav Regec: Štát má slúžiť občanom a nie privilegovanej vrstve

Jaroslav Regec: Štát má slúžiť občanom a nie privilegovanej vrstve
Aké sú môžnosti reklamy?

Slovenská národná strana sa v prieskumoch dlhodobo drží nad hranicou, ktorá jej garantuje návrat do NR SR. Z kandidátov z Prešovského kraja je najvyššie, na 16. mieste, 52-ročný Jaroslav Regec zo Sniny. V prípade zvolenia by chcel v parlamente využiť svoje bohaté skúsenosti zo súkromnej sféry, i samosprávy, pretože v minulosti bol poslancom PSK a aktuálne je poslancom MsZ v Snine.

* SNS sa opäť nachádza v prieskumoch verejnej mienky medzi stranami, ktoré by sa mali dostať do parlamentu. Čo sa, podľa Vás, ukrýva za nárastom dôvery voči jednej z najtradičnejších politických strán na Slovensku?
- Slovenská národná strana je skutočne najtradičnejšia politická strana, ktorá vznikla v roku 1871 a bola založená národnými buditeľmi. Ambíciou súčasného nového vedenia SNS je zmysluplnou prácou a citlivým prístupom k riešeniu spoločenských tém potvrdiť, že SNS je národne orientovaná a konzervatívna strana, opierajúc sa o európsko - kresťanský hodnotový systém, s troma programovými piliermi – národným, kresťanským a sociálnym. Súčasný predseda Andrej Danko presvedčil verejnosť svojimi názormi o úprimnej snahe zaviesť systém do vládnutia. Zaviedol systém a poriadok v SNS a má ambíciu ho zaviesť aj v štáte. Štát má slúžiť občanom a nie privilegovanej vrstve. Základné zmeny, ktoré priniesol do politiky SNS predseda Andrej Danko sú slušnosť, koncepčnosť a systémovosť v práci. Jeho veľkou devízou je veľká dávka empatie, vie sa vcítiť do problémov iných. Myslím, že aj to sa ukrýva za nárastom dôvery voči SNS. Do pozornosti si dovolím dať aj nový program strany, ktorý je postavený na profesionalite a nie na politikárčení a populizme.
* Ako iniciátor tvorby strategických dokumentov rozvoja územia Polonín máte odborne blízko k revitalizácií vidieka a regionálnemu programu. Čo sa musí zmeniť, aby regionálny rozvoj bol dynamickejší?
- Definovať regionálny rozvoj v celej jeho zložitosti nie je jednoduché. Regionálny rozvoj ako každá ľudská činnosť sa realizuje v určitom čase a určitom priestore, ktorý ho formuje. Základným predpokladom realizácie zmyslu plného regionálneho rozvoja je jeho kompetentné plánovanie. Každé plánovanie by malo v sebe taktiež obsahovať zabudovaný systém spätných väzieb. Takýto plán, by mal byť reálny, flexibilný, transparentný a má byť monitorovateľný a hodnotiteľný.
Plán regionálneho rozvoja, strategický plán, či iné formy plánovania regionálneho rozvoja majú slúžiť pre miestne zložky samosprávy ako programový dokument, pre politické strany na prípravu volebného programu, pre podnikateľskú sféru plní garančnú funkciu, pre vyššiu úroveň štátnej správy môže slúžiť na prejednávanie účasti na rozvoji mesta. Je tomu tak v skutočnosti? Mnohokrát nie!
Územné plány miest a obcí vypracované za nemalé finančné prostriedky, po zmene vedenia samosprávy, či pod tlakom rôznych záujmov sa menia na úsmevné čítanie. Niekedy naozaj nadobúdam pocit, že pojem „regionálny rozvoj“ mi pripomína slovo, ktoré nič neobsahuje. Kto vysloví slová regionálny rozvoj nič nepomenuje, ale si prisvojí všetky dobré predsavzatia tohto sveta. Regionálny rozvoj sa stal pre mnohých politikov len prázdnym pojmom.
Podľa môjho názoru ak chceme, aby regionálny rozvoj bol dynamický, je potrebné zodpovedne pripraviť rozvojové dokumenty a následne po realizácii vyhodnotiť zabudovaný systém spätných väzieb. Najmä spätný dopad finančných aktivít. Či finančné aktivity dosiahli požadovaný účinok? Nemôže stačiť argumentácia, že dôležité je to, že nejaké peniažky do regiónu došli a v duchu sa tešiť, že naši „chlapci“ si prídu na svoje.
* Máte bohaté skúsenosti aj so samosprávou, či už ako poslanec VÚC alebo poslanec MsZ v Snine. Keďže samospráva je jedným z kľúčových hráčov pri kreovaní regiónov, ako teda ovplyvniť kvalitu života v slovenských obciach a mestách?
- Predpokladám, že Vaša otázka smeruje k zlepšeniu života v obciach severovýchodného Slovenska. Základným problémom malých obcí v prešovskom kraji je ich finančná podvýživa. Tá v mnohých prípadoch súvisí s chýbajúcou podnikateľskou infraštruktúrou a malým počtom obyvateľov v obci. Isté riešenie tu je a tým je reforma samosprávy. Súčasťou tejto reformy má byť aj zlučovanie obcí do väčších životaschopnejších celkov. V Európe, počnúc susedným Poľskom a končiac Fínskom bola už dávno urobená zmysluplná reforma samosprávy. Ekonomické výsledky ich reforiem sú neodškriepiteľné. Ale naši politici ju nemajú chuť urobiť, nemajú ani politickú odvahu, možno ani vedomosti.
Je ale nutné povedať, že každý mikroregión ma svoje špecifické danosti, ktoré dávajú priestor pre špecifické riešenie zvýšenia kvality života na vidieku. Určite iné riešenia dáva priestor v Poloninách a iné v oblasti rekreačnej oblasti Domaša. Ale to sa už vraciame k zodpovednej tvorbe strategických dokumentov, ktoré nám po dôkladnej analýze ponúkajú niekoľko variant riešenia rozvoja územia.
* Neustále diskutovanou témou je podpora podnikania a vytvárania nových pracovných miest. Sám ste živnostník. Aká je Vaša predstava zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku, snáď aj s dôrazom na región, v ktorom žijeme?
- V deväťdesiatich rokoch, mladý a plný energie, som bol jedným z tých, ktorý sa rozhodli ísť neznámou cestou podnikania. Cesta to bola neprebádaná, plná úskalia a rizík. Štát deklaroval, že živnostníci a strední podnikatelia majú byť nosný pilier ekonomiky. Tváril sa, že ich podnikaniu rozumie. Deklaroval, že všetkým tým, čo sa rozhodli zobrať osud do svojich rúk, výrazne podporí. Aj „podporil“. Začal vytvárať systém. Tento systém neustále zdokonaľoval až tak, že ho spravil „takmer úplne dokonalým“. Dokonalým na likvidáciu iných.
K dokonalosti likvidácie živnostníkov a malých podnikateľov ostal len povestný krôčik. Za posledné 4 roky klesol počet živnostníkov o viac ako 38 tisíc. Kam sa podeli? Vyparili sa ? Koľko z nich je na úrade práce, koľko v zahraničí a koľkí sú nútení pracovať na čierno?
Najväčšou záťažou pre živnostníkov je platenie „minimálnych“ povinných odvodov. Je to suma, ktorú živnostník zaplatí bez ohľadu na to, či niečo v danom mesiaci zarobil, alebo nezarobil. To je dôvod, prečo mnohí rušia živnosť. Niektorí životaschopnejší si našli riešenie. Zriadili si eseročky. To ešte nevedeli, že vždy nápomocný štát má pripravený bič z inej strany dvora.
Všemocný štát vymyslel na eseročky daňovú licenciu. Ináč povedané „daň zo straty“. Darí sa, nedarí, platiť budeš. Vraj to prináša výsledky! Všemocný štát sa ide zblázniť od radosti ako sa zlepšil výber daní od tých nezodpovedných podnikateľov. Sú tu aj balíčky. S ekonomickými výsledkami „spravodlivého štátu“ sa treba podeliť. Mňa neskutočne irituje, že v balíčkoch nevidím nič prínosné pre živnostníkov a strednú vrstvu (apropo, máme ju ešte na Slovensku?).
To všetko, ešte stále nie je to „pravé orechové“ čo robí živnostníkom vrásky na čelách.
Za najväčší problém a najväčšiu prekážku v podnikaní považujem veľmi nízku vymožiteľnosť práva v obchodnom styku. Táto téma je neustále omieľaná politikmi pred voľbami a verte mi, že dodnes nebol politický záujem to vyriešiť. Ak by to fungovalo, nemali by sme tu kauzu Váhostav a obrovské množstvo iných tragédií, ktoré vznikajú v rodinách malých podnikateľoch pre nezaplatené faktúry. Vedel by som rozprávať ako nastavili v minulosti systém v Rakúsku. Tiež mali v 80-tich rokoch minulého storočia tento problém. Nevieme ho nastaviť aj my? Naozaj nevieme?!
Neviem sa zbaviť pocitu, že všemocný štát, namiesto toho, aby uľahčoval život podnikateľom, uľahčuje si ten svoj.
K podpore živnostníkov, malých a stredných podnikateľov sme sa jasne vyjadrili v našom novom volebnom programe strany.
Slovenská národná strana má ambíciu dostať sa do NR SR. Táto ambícia nie je samoúčelná. Naplnenie tejto ambície nie je konečný cieľ. Je len prostriedkom na realizáciu úplne iného typu politiky. Politiky silného štátu, štátu ako silného garanta ochrany tých čo tvoria hodnoty, garanta rovných príležitosti všetkým, ktorí chcú pracovať v prospech silného Slovenska. -r-
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok