Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V okrese Vranov stúpol počet dopravných nehôd s účasťou chodcov o 100 %

Správy / Policajné správy / V okrese Vranov stúpol počet dopravných nehôd s účasťou chodcov o 100 %

Aké sú môžnosti reklamy?

Celý život sme účastníci cestnej premávky. Pohyb po chodníku a vozovke berieme ako samozrejmosť, so zaužívanými, poniektorí aj so svojimi, pravidlami cestnej premávky. Pre veľký zhon, stres, rodinné a pracovné povinnosti nemáme čas na štúdium právnych predpisov upravujúcich povinnosti účastníkov cestnej premávky, resp. ani nevnímame okolie a zabúdame na to, že sa pohybujeme aj po vozovke, ktorá je určená pre vozidlá.

Byť účastníkom cestnej premávky je „činnosťou“ (pre niekoho aj zamestnaním), ktorá je asi najrizikovejšia zo všetkých vykonávaných, každodenných činností, no zároveň je v poslednom období opakovane často spojená aj s tragickými následkami. Nikto z nás nevie, či si večer opäť sadne v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi.

Chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky. Kto je chodec? Podľa pravidiel cestnej premávky je chodcom každý, kto vstúpil na chodník alebo na cestu. A je jedno, či tam stojí alebo kráča. V zmysle § 2 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, posledná zmena 430/2015 účinná k 1.1.2016, je chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím -alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Vranove nad Topľou, dokumentoval, počas 11 mesiacov roka 2015, na území svojho okresu celkom 131 (-16) dopravných nehôd. Z uvedeného počtu bolo 67 dopravných nehôd (-6) so zranením osôb. Pri týchto dopravných nehodách boli 2 (-4) osoby usmrtené, ťažko zranených bolo 12 (-11) osôb a 75 (-12) osôb sa zranilo ľahko. Celkové hmotné škody na mieste nehody policajti odhadli na sumu 364.730,- € (-61.540,- €). Prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody, v hodnotenom období roka 2015, bola zistená v 18 (-12) prípadoch. V zátvorke je uvedené porovnanie s rokom 2014.

Z uvedeného počtu dopravných nehôd, dopravný inšpektorát realizoval až 18 dopravných nehôd s účasťou chodca. Oproti minulému roku je to skoro až 100% nárast dopravných nehôd s účasťou chodca. Štyri dopravné nehody boli s účasťou chodca pod vplyvom alkoholu, v dvoch prípadoch s prítomnosťou alkoholu nad 2,00 promile.

Porušenie osobitných ustanovení o chodcoch sa podľa štatistiky javí ako štvrtá z príčin, dopravných nehôd a druhou najnebezpečnejšou. Príčinou smrti je zanedbanie povinnosti, ktoré ukladá zákon. Štatistiky ukázali, že chodci, ktorí majú vodičské oprávnenie, vedia vyhodnotiť situáciu z pohľadu vodiča, a preto konajú adekvátnejšie ako chodci, ktorí vodičské oprávnenie nemajú.

Preto je potrebné vzdelávať hlavne „chodcov-nevodičov“, naučiť ich predvídať reakcie druhého účastníka cestnej premávky a správne reagovať na vzniknuté situácie. „Najdôležitejšie je, aby si uvedomili, že sú najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky.“
V niektorých situáciách sa chodec správa nelogicky (napr. uteká na autobus nehľadiac na nič, spolieha sa na to, že druhý dodrží pravidlá,...), čo môže viesť ku kolíznej situácií, ktorá môže skončiť dopravnou nehodou.

Veľmi nebezpečná je znížená viditeľnosť, ak chodci nie sú označení špeciálnymi reflexnými prvkami na odeve alebo nemajú na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Väčšina starších občanov používa tmavé, resp. čierne oblečenie, ktoré pri súčasných poveternostných podmienkach znemožňuje vodičom včas spozorovať chodca na ceste, resp. na priechode pre chodcov. Ak vodiča oslní osvetlenie z protiidúceho vozidla, resp. odraz verejného osvetlenia z mokrej vozovky, vodič spozoruje chodca v tmavom oblečení až na poslednú chvíľu, resp. až pri zrážke s vozidlom.

So zvyšujúcou sa rýchlosťou auta sa šance na prežitie chodca pri strete s idúcim autom podstatne znižujú. Pri náraze automobilu do chodca v rýchlosti 30 km/h umiera v priemere každý dvadsiaty. Rýchlosť 50 km/h už náraz neprežije takmer polovica. Zarážajúce je, že stret s automobilom idúcim rýchlosťou 60 km/h znamená pre chodca takmer istú smrť. Neveľmi optimistická úmera života – čím vyššia rýchlosť, tým menšia pravdepodobnosť prežitia.

Chodec je jednoznačne najzraniteľnejší účastník cestnej premávky. Pri deťoch to platí dvojnásobne. Ak zrazíte dieťa v akejkoľvek rýchlosti, vždy sa to môže skončiť tragicky. Už rýchlosť 30km/h je pre dieťa kritická.

Samozrejme, že môžeme pochváliť aj chodcov, ktorí používajú reflexné prvky, ale... Je tu veľké „ALE“! Používame ich viditeľne? Alebo máme zavesený reflexný pásik len na rukoväti kabelky tak, že ho prekryjeme celým telom a nikto ho nevidí.

Je v záujme nás všetkých, aby sme sa dostatočne venovali „naším chodcom“, a tým sa pokúsili znížiť dopravnú nehodovosť s ich účasťou, ktorá je úzko prepojená s tragickými následkami na pozemných komunikáciách.

pplk. JUDr. Dušan Vološin,
riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou

V okrese Vranov stúpol počet dopravných nehôd s účasťou chodcov o 100 %

Správy / Policajné správy / V okrese Vranov stúpol počet dopravných nehôd s účasťou chodcov o 100 %

Aké sú môžnosti reklamy?

Celý život sme účastníci cestnej premávky. Pohyb po chodníku a vozovke berieme ako samozrejmosť, so zaužívanými, poniektorí aj so svojimi, pravidlami cestnej premávky. Pre veľký zhon, stres, rodinné a pracovné povinnosti nemáme čas na štúdium právnych predpisov upravujúcich povinnosti účastníkov cestnej premávky, resp. ani nevnímame okolie a zabúdame na to, že sa pohybujeme aj po vozovke, ktorá je určená pre vozidlá.

Byť účastníkom cestnej premávky je „činnosťou“ (pre niekoho aj zamestnaním), ktorá je asi najrizikovejšia zo všetkých vykonávaných, každodenných činností, no zároveň je v poslednom období opakovane často spojená aj s tragickými následkami. Nikto z nás nevie, či si večer opäť sadne v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi.

Chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky. Kto je chodec? Podľa pravidiel cestnej premávky je chodcom každý, kto vstúpil na chodník alebo na cestu. A je jedno, či tam stojí alebo kráča. V zmysle § 2 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, posledná zmena 430/2015 účinná k 1.1.2016, je chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím -alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Vranove nad Topľou, dokumentoval, počas 11 mesiacov roka 2015, na území svojho okresu celkom 131 (-16) dopravných nehôd. Z uvedeného počtu bolo 67 dopravných nehôd (-6) so zranením osôb. Pri týchto dopravných nehodách boli 2 (-4) osoby usmrtené, ťažko zranených bolo 12 (-11) osôb a 75 (-12) osôb sa zranilo ľahko. Celkové hmotné škody na mieste nehody policajti odhadli na sumu 364.730,- € (-61.540,- €). Prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody, v hodnotenom období roka 2015, bola zistená v 18 (-12) prípadoch. V zátvorke je uvedené porovnanie s rokom 2014.

Z uvedeného počtu dopravných nehôd, dopravný inšpektorát realizoval až 18 dopravných nehôd s účasťou chodca. Oproti minulému roku je to skoro až 100% nárast dopravných nehôd s účasťou chodca. Štyri dopravné nehody boli s účasťou chodca pod vplyvom alkoholu, v dvoch prípadoch s prítomnosťou alkoholu nad 2,00 promile.

Porušenie osobitných ustanovení o chodcoch sa podľa štatistiky javí ako štvrtá z príčin, dopravných nehôd a druhou najnebezpečnejšou. Príčinou smrti je zanedbanie povinnosti, ktoré ukladá zákon. Štatistiky ukázali, že chodci, ktorí majú vodičské oprávnenie, vedia vyhodnotiť situáciu z pohľadu vodiča, a preto konajú adekvátnejšie ako chodci, ktorí vodičské oprávnenie nemajú.

Preto je potrebné vzdelávať hlavne „chodcov-nevodičov“, naučiť ich predvídať reakcie druhého účastníka cestnej premávky a správne reagovať na vzniknuté situácie. „Najdôležitejšie je, aby si uvedomili, že sú najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky.“
V niektorých situáciách sa chodec správa nelogicky (napr. uteká na autobus nehľadiac na nič, spolieha sa na to, že druhý dodrží pravidlá,...), čo môže viesť ku kolíznej situácií, ktorá môže skončiť dopravnou nehodou.

Veľmi nebezpečná je znížená viditeľnosť, ak chodci nie sú označení špeciálnymi reflexnými prvkami na odeve alebo nemajú na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Väčšina starších občanov používa tmavé, resp. čierne oblečenie, ktoré pri súčasných poveternostných podmienkach znemožňuje vodičom včas spozorovať chodca na ceste, resp. na priechode pre chodcov. Ak vodiča oslní osvetlenie z protiidúceho vozidla, resp. odraz verejného osvetlenia z mokrej vozovky, vodič spozoruje chodca v tmavom oblečení až na poslednú chvíľu, resp. až pri zrážke s vozidlom.

So zvyšujúcou sa rýchlosťou auta sa šance na prežitie chodca pri strete s idúcim autom podstatne znižujú. Pri náraze automobilu do chodca v rýchlosti 30 km/h umiera v priemere každý dvadsiaty. Rýchlosť 50 km/h už náraz neprežije takmer polovica. Zarážajúce je, že stret s automobilom idúcim rýchlosťou 60 km/h znamená pre chodca takmer istú smrť. Neveľmi optimistická úmera života – čím vyššia rýchlosť, tým menšia pravdepodobnosť prežitia.

Chodec je jednoznačne najzraniteľnejší účastník cestnej premávky. Pri deťoch to platí dvojnásobne. Ak zrazíte dieťa v akejkoľvek rýchlosti, vždy sa to môže skončiť tragicky. Už rýchlosť 30km/h je pre dieťa kritická.

Samozrejme, že môžeme pochváliť aj chodcov, ktorí používajú reflexné prvky, ale... Je tu veľké „ALE“! Používame ich viditeľne? Alebo máme zavesený reflexný pásik len na rukoväti kabelky tak, že ho prekryjeme celým telom a nikto ho nevidí.

Je v záujme nás všetkých, aby sme sa dostatočne venovali „naším chodcom“, a tým sa pokúsili znížiť dopravnú nehodovosť s ich účasťou, ktorá je úzko prepojená s tragickými následkami na pozemných komunikáciách.

pplk. JUDr. Dušan Vološin,
riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok