Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hľadáme regionálne jedinečnosti

Správy / Oznamy / Hľadáme regionálne jedinečnosti

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou (člen IS RRA) hľadá v súvislosti s realizáciou projektu „Regionálne jedinečnosti“ okresu Vranov nad Topľou.
Pod pojmom regionálna jedinečnosť môžeme zahrnúť:
Regionálne jedinečnosti (hmotné a nehmotné): všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe, a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.
Kategorizácia regionálnych jedinečností/špecifík podľa jednotlivých oblastí:
1. kultúrne dedičstvo: predovšetkým literatúra, veda, ľudové remeslá a ručné práce, etnografia, kinematografia, remeslá a umenie, tanec a hudba, hodnoty chránených nehnuteľností, predovšetkým mimoriadne hodnotné pamiatky a archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné osobnosti z oblasti kultúry;
2. prírodné a budované (umelé) prostredie človeka: predovšetkým prirodzené fyzické a biologické výtvory alebo skupiny výtvorov, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti, prírodné územia, komunity a ekologické systémy; produkty potrebné na zabezpečenie trvalej udržateľnosti prostredia človeka; alebo budovaná (umelá), resp. ohraničená časť prostredia, ktorá je výsledkom vedomej staviteľskej činnosti, ktorá slúži v prvom rade na zabezpečenie podmienok spoločenskej, resp. individuálnej činnosti alebo fungovania;
3. pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva – predovšetkým poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy;
4. priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel – predovšetkým jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických nástrojov;
5. turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra: predovšetkým zaujímavosti, služby, produkty cestovného ruchu typické pre daný región, resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje, postupy prípravy a podávania jedál a nápojov;
6. zdravie a životný štýl, šport: predovšetkým vedecké a ľudové liečiteľstvo a ich preventívne opatrenia, liečivé rastliny, liečivé prípravky; minerálne vody a kúpeľná kultúra; organizované alebo neorganizované voľnočasové činnosti; súťažný šport alebo činnosti vykonávané v oblasti duševného (mentálneho) športu, ako aj významné osobnosti z oblasti športu, so zreteľom na ich športové životné a vrcholové výkony.
Prosíme občanov a organizácie nášho okresu, aby nám zaslali informácie o takýchto jedinečnostiach. V zaslanej informácii žiadame uviesť miesto (lokalizáciu) jedinečnosti, stručný popis, so zreteľom aj na históriu a jedinečný charakter, zoznam zdrojov, v ktorých sa nachádzajú informácie o danej regionálnej jedinečnosti (napr. bibliografia, webové stránky, multimediálne zdroje), prípadne fotografie a iné informácie o takejto jedinečnosti.
Uvedené informácie nám zašlite na adresu: RRA Zemplín, sídlisko Lúčna 824/22, 093 01 Vranov nad Topľou, alebo na e-mail: rraz@mail.t-com.sk. Ďalšie informácie, ako aj priebežnú evidenciu jedinečnosti nájdete aj na našej stránke www.rra-zemplin.sk.
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Hľadáme regionálne jedinečnosti

Správy / Oznamy / Hľadáme regionálne jedinečnosti

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou (člen IS RRA) hľadá v súvislosti s realizáciou projektu „Regionálne jedinečnosti“ okresu Vranov nad Topľou.
Pod pojmom regionálna jedinečnosť môžeme zahrnúť:
Regionálne jedinečnosti (hmotné a nehmotné): všetky duševné, materiálne, prírodné, spoločenské hodnoty a produkty, ktoré vznikli v súvislosti s nejakou tvorivou činnosťou, výrobou, tradíciami, vedomosťami, v súvislosti s regiónom alebo jeho živou prírodou, ktoré sú z regionálneho hľadiska rozhodujúce a významné, obyvateľstvom určitého regiónu považované za typické a všeobecne známe, a ktoré významne prispievajú k šíreniu dobrého mena regiónu, vytvoreniu a posilneniu regionálnej identity.
Kategorizácia regionálnych jedinečností/špecifík podľa jednotlivých oblastí:
1. kultúrne dedičstvo: predovšetkým literatúra, veda, ľudové remeslá a ručné práce, etnografia, kinematografia, remeslá a umenie, tanec a hudba, hodnoty chránených nehnuteľností, predovšetkým mimoriadne hodnotné pamiatky a archeologické náleziská, územia svetového dedičstva; významné osobnosti z oblasti kultúry;
2. prírodné a budované (umelé) prostredie človeka: predovšetkým prirodzené fyzické a biologické výtvory alebo skupiny výtvorov, geologické a geomorfologické útvary, prírodné oblasti, prírodné územia, komunity a ekologické systémy; produkty potrebné na zabezpečenie trvalej udržateľnosti prostredia človeka; alebo budovaná (umelá), resp. ohraničená časť prostredia, ktorá je výsledkom vedomej staviteľskej činnosti, ktorá slúži v prvom rade na zabezpečenie podmienok spoločenskej, resp. individuálnej činnosti alebo fungovania;
3. pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo: vrátane lesníctva, rybolovu, poľovníctva a veterinárstva – predovšetkým poľnohospodárske produkty a potraviny, vinárstvo, živočíšne a rastlinné druhy;
4. priemyselné a technické riešenia: vrátane remesiel – predovšetkým jednotlivé technológie a technika, výroba zariadení, strojov a prístrojov, osobná preprava a preprava tovaru realizovaná prostredníctvom technických nástrojov;
5. turizmus a gastronómia, resp. kulinárska kultúra: predovšetkým zaujímavosti, služby, produkty cestovného ruchu typické pre daný región, resp. v medzinárodnom meradle jedinečné jedlá a nápoje, postupy prípravy a podávania jedál a nápojov;
6. zdravie a životný štýl, šport: predovšetkým vedecké a ľudové liečiteľstvo a ich preventívne opatrenia, liečivé rastliny, liečivé prípravky; minerálne vody a kúpeľná kultúra; organizované alebo neorganizované voľnočasové činnosti; súťažný šport alebo činnosti vykonávané v oblasti duševného (mentálneho) športu, ako aj významné osobnosti z oblasti športu, so zreteľom na ich športové životné a vrcholové výkony.
Prosíme občanov a organizácie nášho okresu, aby nám zaslali informácie o takýchto jedinečnostiach. V zaslanej informácii žiadame uviesť miesto (lokalizáciu) jedinečnosti, stručný popis, so zreteľom aj na históriu a jedinečný charakter, zoznam zdrojov, v ktorých sa nachádzajú informácie o danej regionálnej jedinečnosti (napr. bibliografia, webové stránky, multimediálne zdroje), prípadne fotografie a iné informácie o takejto jedinečnosti.
Uvedené informácie nám zašlite na adresu: RRA Zemplín, sídlisko Lúčna 824/22, 093 01 Vranov nad Topľou, alebo na e-mail: rraz@mail.t-com.sk. Ďalšie informácie, ako aj priebežnú evidenciu jedinečnosti nájdete aj na našej stránke www.rra-zemplin.sk.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok