Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Praxou k zamestnaniu - nový projekt pre mladých ľudí do 29 rokov

Správy / Oznamy / Praxou k zamestnaniu - nový projekt pre mladých ľudí do 29 rokov

V rámci podporných opatrení pre integráciu mladých ľudí na trh práce bude ÚPSVR Vranov nad Topľou v zmysle §54 ods.1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti realizovať nový Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“.

Cieľom projektu je vytvorenie pracovných miest pre mladých ľudí, na získanie alebo zvýšenie odborných zručností a praktických skúseností. Cieľovou skupinou sú uchádzači o zamestnanie vo veku do 25 a 29 rokov.

Oprávnenými žiadateľmi sú: všetci zamestnávatelia - podnikatelia, zamestnávatelia zriadení zákonom, orgány štátnej a verejnej správy, neziskové organizácie, obce a VÚC a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax mesačne zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto uchádzača o zamestnanie z cieľovej skupiny a ak dohodne pracovný pomer na ½ úväzok minimálne na dobu 9 mesiacov, a zároveň zabezpečí mentorované zapracovanie pod vedením mentora počas 3-6 mesiacov.

Poskytovaný finančný príspevok bude tvorený úhradou časti CCP, najviac vo výške ½ minimálnej CCP na rok 2015 t.j. max. 256,88 Eur na prac. miesto, príspevkom na mentorovanie vo výške 64,22 Eur mesačne počas doby zapracovania a finančným príspevkom na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou, najviac vo výške 56,65 Eur (1x počas mentorovaného zapracovania a 1x počas praxe).

Kontaktné osoby: Ing. Dravecká Andrea (referent oddelenia AOTP a ESF, č. t.: 2445466), Mgr. Škripová Agáta (referent oddelenia AOTP a ESF, č. t.: 2445406).

Ing. Lukič Ľubomír
riaditeľ úradu PSVR

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Praxou k zamestnaniu - nový projekt pre mladých ľudí do 29 rokov

Správy / Oznamy / Praxou k zamestnaniu - nový projekt pre mladých ľudí do 29 rokov

V rámci podporných opatrení pre integráciu mladých ľudí na trh práce bude ÚPSVR Vranov nad Topľou v zmysle §54 ods.1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti realizovať nový Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“.

Cieľom projektu je vytvorenie pracovných miest pre mladých ľudí, na získanie alebo zvýšenie odborných zručností a praktických skúseností. Cieľovou skupinou sú uchádzači o zamestnanie vo veku do 25 a 29 rokov.

Oprávnenými žiadateľmi sú: všetci zamestnávatelia - podnikatelia, zamestnávatelia zriadení zákonom, orgány štátnej a verejnej správy, neziskové organizácie, obce a VÚC a rozpočtové a príspevkové organizácie.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax mesačne zamestnávateľovi, ktorý príjme na vytvorené pracovné miesto uchádzača o zamestnanie z cieľovej skupiny a ak dohodne pracovný pomer na ½ úväzok minimálne na dobu 9 mesiacov, a zároveň zabezpečí mentorované zapracovanie pod vedením mentora počas 3-6 mesiacov.

Poskytovaný finančný príspevok bude tvorený úhradou časti CCP, najviac vo výške ½ minimálnej CCP na rok 2015 t.j. max. 256,88 Eur na prac. miesto, príspevkom na mentorovanie vo výške 64,22 Eur mesačne počas doby zapracovania a finančným príspevkom na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou, najviac vo výške 56,65 Eur (1x počas mentorovaného zapracovania a 1x počas praxe).

Kontaktné osoby: Ing. Dravecká Andrea (referent oddelenia AOTP a ESF, č. t.: 2445466), Mgr. Škripová Agáta (referent oddelenia AOTP a ESF, č. t.: 2445406).

Ing. Lukič Ľubomír
riaditeľ úradu PSVR

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok