Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

SPOZNAJ MESTO – NÁJDI POKLAD

Správy / Školstvo / SPOZNAJ MESTO – NÁJDI POKLAD

 SPOZNAJ MESTO – NÁJDI POKLAD

Tohto roku, dňa 12. júna 2015, sme sa rozhodli osláviť s deťmi 5.D triedy na ZŠ Bernolákova Deň detí veľmi netradičným spôsobom. Vymysleli sme pre nich zábavnú hru, pod názvom Spoznaj mesto ­– nájdi poklad. Ako už hovorí názov, princíp je veľmi jednoduchý. Vychádzali sme z histórie mesta Vranov nad Topľou. Príbeh začal tým, že Johaniti z hradu v Medziankach odvážajú poklad na tajné miesto... S pokynmi k hre – „...5 kódov tú truhlu istí a tie kódy musíš vo Vranove zistiť...“ boli deti rozdelené do štyroch skupín, dostali „štyri pergameny“ s básničkami – hádankami, podľa ktorých prešli cez najdôležitejšie historické pamiatky v našom meste (Bazilika Minor, pamätné miesta Roľníckeho povstania, Pamätník oslobodenia...) a museli splniť aj úlohu, ktorá bola v texte zadaná. Po splnení úloh sa dostavili na miesto, kde bol reálne zakopaný poklad a každá skupina dostala za splnené úlohy kľúč k zámku na truhlici. Všetko museli splniť v dostatočnom limite, lebo „ak 5 kodov neuhádneš, truhlicu už nikdy zo zeme nevytiahneš...“ Úlohou tejto hry bolo, aby naše deti spoznali mesto Vranov a aby objavili jeho krásnu a pohnutú históriu, za čo ich samozrejme neminula odmena. Na záver chceme poďakovať duchovnému otcovi Rastislavovi za sprístupnenie kostola, a ZŠ Bernolákova ul. 1061 za odsúhlasenie tejto hry.
ĎAKUJEME.

p. Hofierková – rodič 5.D triedy

SPOZNAJ MESTO – NÁJDI POKLAD

Správy / Školstvo / SPOZNAJ MESTO – NÁJDI POKLAD

 SPOZNAJ MESTO – NÁJDI POKLAD

Tohto roku, dňa 12. júna 2015, sme sa rozhodli osláviť s deťmi 5.D triedy na ZŠ Bernolákova Deň detí veľmi netradičným spôsobom. Vymysleli sme pre nich zábavnú hru, pod názvom Spoznaj mesto ­– nájdi poklad. Ako už hovorí názov, princíp je veľmi jednoduchý. Vychádzali sme z histórie mesta Vranov nad Topľou. Príbeh začal tým, že Johaniti z hradu v Medziankach odvážajú poklad na tajné miesto... S pokynmi k hre – „...5 kódov tú truhlu istí a tie kódy musíš vo Vranove zistiť...“ boli deti rozdelené do štyroch skupín, dostali „štyri pergameny“ s básničkami – hádankami, podľa ktorých prešli cez najdôležitejšie historické pamiatky v našom meste (Bazilika Minor, pamätné miesta Roľníckeho povstania, Pamätník oslobodenia...) a museli splniť aj úlohu, ktorá bola v texte zadaná. Po splnení úloh sa dostavili na miesto, kde bol reálne zakopaný poklad a každá skupina dostala za splnené úlohy kľúč k zámku na truhlici. Všetko museli splniť v dostatočnom limite, lebo „ak 5 kodov neuhádneš, truhlicu už nikdy zo zeme nevytiahneš...“ Úlohou tejto hry bolo, aby naše deti spoznali mesto Vranov a aby objavili jeho krásnu a pohnutú históriu, za čo ich samozrejme neminula odmena. Na záver chceme poďakovať duchovnému otcovi Rastislavovi za sprístupnenie kostola, a ZŠ Bernolákova ul. 1061 za odsúhlasenie tejto hry.
ĎAKUJEME.

p. Hofierková – rodič 5.D triedy

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok