Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2014 – 2015

Správy / Školstvo / Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2014 – 2015

 Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2014 – 2015

Centrum voľného času prispieva k vyhľadávaniu talentovaných detí prostredníctvom koordinácie predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré každoročne vyhlasuje pre žiakov základných škôl Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Špecifikum olympiád je v tom, že všetky kolá súťaží sa konajú v spoločnom termíne na celom Slovensku.
Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou na základe poverenia Okresného úradu- odboru školstva v Prešove v tomto školskom roku zorganizovalo 14 okresných kôl olympiád v období od decembra 2014 do mája 2015 – Technickú olympiádu, Olympiádu zo slovenského jazyka, Dejepisnú olympiádu, Olympiádu v anglickom jazyku, Olympiádu v nemeckom jazyku, Matematickú olympiádu, Geografickú olympiádu, Chemickú olympiádu, Biologickú olympiádu, Pytagoriádu a okresné kolo súťaže Európa v škole spolu v 29 kategóriách. Fyzikálna olympiáda pre nízky počet súťažiacich bola priradená k prešovskému obvodu v Prešove súťažilo spolu 16 detí v dvoch kategóriách z 5 ZŠ.
Olympiád a vedomostných súťaží v školskom roku 2014 - 2015 sa spolu zúčastnilo 542 žiakov zo 18 plnooganizovaných škôl, 1 osemročného gymnázia a 8 málotriednych ZŠ v okrese Vranov nad Topľou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 15 súťažiacich. Priemerná úspešnosť žiakov bola 47,3 %, najvyššia úspešnosť sa dosiahla v biologických olympiádach, v chemickej olympiády a dejepisnej olympiády. Súťaže Európa v škole sa zúčastnilo 51 súťažiacich v troch kategóriách z toho 26 súťažiacich bolo ocenených a 10 súťažiacich postúpilo do celoslovenského kola.
Slávnostné vyhodnotenie olympiád za účasti riaditeľov škôl na území mesta, členov Školskej rady pri CVČ, učiteľov a ocenených žiakov sa uskutočnilo 4.6.2015 v CVČ. K prítomným sa prihovorila vedúca oddelenia školstva PaedDr. Mariana Lapčáková, ktorá sa poďakovala za úspešnú reprezentáciu, učiteľom za prípravu žiakov a komisii za trpezlivosť pri oprave a hodnotení úloh. Vyhodnotenia sa zúčastnila aj PaedDr. Ľubica Nováková, ktorá zastupovala Bukózu Holding, a.s. a odovzdala ceny víťazom chemickej olympiády.
Na vyhodnotení sa zúčastnilo 113 súťažiacich z Okresných olympiád a Európy v škole a prevzali si 142 diplomov a ocenení z rúk vedúcej oddelenia školstva PaedDr. Mariany Lapčákovej a Ing. Anny Marcinčinovej riaditeľky CVČ. Ceny do súťaže venoval Okresný úrad – odbor školstvo v Prešove.
Ďalšie úspechy našich olympionikov v krajských súťažiach:
Matematická olympiáda kat. Z9 Patrik Sabol zo ZŠ Bernolákova – pripravovala RNDr. Anita Mocsariová - prvé miesto.
Geografická olympiáda kat. F Hana Hupcejová zo ZŠ Lúčna – pripravovala Mgr. Monika Gumanová – prvé miesto.
Biologická olympiáda kat. E odbor Botanika Alexandra Naštová zo ZŠ Lúčna - pripravovala Mgr. Monika Gumanová – prvé miesto.
Biologická olympiáda kat. E odbore Geológia Tadeáš Zubko zo ZŠ Sačurov – pripravoval Mgr. Matúš Urban – prvé miesto.
Víťazi z Biologickej olympiády v krajskom kole postupujú aj do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v polovici júna.
Najviac ocenení si prevzal Martin Demčák zo ZŠ Juh, štyri prvé miesta a jedno tretie miesto a Hana Hupcejová zo ZŠ Námestie J. P. II, tri prvé miesta a jedno tretie miesto.
K spestreniu slávnosti prispeli členovia záujmových krúžkov hudobného klubu CVČ pod vedením Bc. Mariána Sobotu.
Oceneným žiakom a učiteľom želáme do ďalšej tvorivej práce veľa úspechov.

Ing. Juraj Homza
vedúci odd. prírodovedy

Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2014 – 2015

Správy / Školstvo / Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2014 – 2015

 Slávnostné vyhodnotenie olympiád za šk. rok 2014 – 2015

Centrum voľného času prispieva k vyhľadávaniu talentovaných detí prostredníctvom koordinácie predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré každoročne vyhlasuje pre žiakov základných škôl Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Špecifikum olympiád je v tom, že všetky kolá súťaží sa konajú v spoločnom termíne na celom Slovensku.
Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou na základe poverenia Okresného úradu- odboru školstva v Prešove v tomto školskom roku zorganizovalo 14 okresných kôl olympiád v období od decembra 2014 do mája 2015 – Technickú olympiádu, Olympiádu zo slovenského jazyka, Dejepisnú olympiádu, Olympiádu v anglickom jazyku, Olympiádu v nemeckom jazyku, Matematickú olympiádu, Geografickú olympiádu, Chemickú olympiádu, Biologickú olympiádu, Pytagoriádu a okresné kolo súťaže Európa v škole spolu v 29 kategóriách. Fyzikálna olympiáda pre nízky počet súťažiacich bola priradená k prešovskému obvodu v Prešove súťažilo spolu 16 detí v dvoch kategóriách z 5 ZŠ.
Olympiád a vedomostných súťaží v školskom roku 2014 - 2015 sa spolu zúčastnilo 542 žiakov zo 18 plnooganizovaných škôl, 1 osemročného gymnázia a 8 málotriednych ZŠ v okrese Vranov nad Topľou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o 15 súťažiacich. Priemerná úspešnosť žiakov bola 47,3 %, najvyššia úspešnosť sa dosiahla v biologických olympiádach, v chemickej olympiády a dejepisnej olympiády. Súťaže Európa v škole sa zúčastnilo 51 súťažiacich v troch kategóriách z toho 26 súťažiacich bolo ocenených a 10 súťažiacich postúpilo do celoslovenského kola.
Slávnostné vyhodnotenie olympiád za účasti riaditeľov škôl na území mesta, členov Školskej rady pri CVČ, učiteľov a ocenených žiakov sa uskutočnilo 4.6.2015 v CVČ. K prítomným sa prihovorila vedúca oddelenia školstva PaedDr. Mariana Lapčáková, ktorá sa poďakovala za úspešnú reprezentáciu, učiteľom za prípravu žiakov a komisii za trpezlivosť pri oprave a hodnotení úloh. Vyhodnotenia sa zúčastnila aj PaedDr. Ľubica Nováková, ktorá zastupovala Bukózu Holding, a.s. a odovzdala ceny víťazom chemickej olympiády.
Na vyhodnotení sa zúčastnilo 113 súťažiacich z Okresných olympiád a Európy v škole a prevzali si 142 diplomov a ocenení z rúk vedúcej oddelenia školstva PaedDr. Mariany Lapčákovej a Ing. Anny Marcinčinovej riaditeľky CVČ. Ceny do súťaže venoval Okresný úrad – odbor školstvo v Prešove.
Ďalšie úspechy našich olympionikov v krajských súťažiach:
Matematická olympiáda kat. Z9 Patrik Sabol zo ZŠ Bernolákova – pripravovala RNDr. Anita Mocsariová - prvé miesto.
Geografická olympiáda kat. F Hana Hupcejová zo ZŠ Lúčna – pripravovala Mgr. Monika Gumanová – prvé miesto.
Biologická olympiáda kat. E odbor Botanika Alexandra Naštová zo ZŠ Lúčna - pripravovala Mgr. Monika Gumanová – prvé miesto.
Biologická olympiáda kat. E odbore Geológia Tadeáš Zubko zo ZŠ Sačurov – pripravoval Mgr. Matúš Urban – prvé miesto.
Víťazi z Biologickej olympiády v krajskom kole postupujú aj do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v polovici júna.
Najviac ocenení si prevzal Martin Demčák zo ZŠ Juh, štyri prvé miesta a jedno tretie miesto a Hana Hupcejová zo ZŠ Námestie J. P. II, tri prvé miesta a jedno tretie miesto.
K spestreniu slávnosti prispeli členovia záujmových krúžkov hudobného klubu CVČ pod vedením Bc. Mariána Sobotu.
Oceneným žiakom a učiteľom želáme do ďalšej tvorivej práce veľa úspechov.

Ing. Juraj Homza
vedúci odd. prírodovedy

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok