Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Pozvánka na XXVIII. vranovské zborové slávnosti

Kultúra / Ostatné / Pozvánka na XXVIII. vranovské zborové slávnosti

Vranovské zborové slávnosti sa konajú už po 28 krát od 18. do 21.júna 2015 nielen v našom okresnom meste, ale i v Hanušovciach nad Topľou a v Humennom. V tomto roku sa zborové slávnosti konajú pri príležitosti 35.výročia založenia speváckych zborov Ozvena Vranov n.T. pod patronátom ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana. Hlavnými organizátormi festivalu je mesto Vranov nad Topľou, Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA, Mestský dom kultúry Vranov n.T., Súkromná základná umelecká škola Vranov n.T. a Občianske združenie CHRYSOSTOMOS Vranov nad Topľou.
Na zborových slávnostiach privítame štrnásť speváckych zborov z toho 3 zahraničné.
Koncertný program festivalu je bohatý a rôznorodý. Organizátori festivalu ponúkajú verejnosti zborový koncert v Evanjelickom a.v. chráme v Hanušovciach n.T. v piatok 19. júna 2015 o 17.30 hod., v piatok o18.00 sa uskutoční zborový koncert v Pravoslávnom chráme v Humennom a ďalší piatkový koncert o 19.00 hod. bude v Gréckokatolíckom kostole sv. Eucharistie vo Vranove n.Topľou.
Občania nášho okresu si určite nenechajú ujsť príležitosť zúčastniť sa galakoncertu, ktorý sa uskutoční v sobotu 20.júna 2015 o 19.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Na koncerte vystúpi osem speváckych zborov, všetky zborové zoskupenia ZZSZ Ozvena, Univerzitný spev. zbor MLADOSŤ pri PF UMB Banská Bystrica, Akademický spev. zbor MIRCE ACEV, Macedónia, Ženský spevácky zbor „Irina Shtichlich“, Bulharsko, Detský spevácky zbor SLUNKO, Česká republika.
V závere galakoncertu vystúpia všetky zbory, ktoré sa s obecenstvom rozlúčia skladbou Juraja Súdiho „Sloboda“ a Suchoňovou „Aká si mi krásna“ v podaní vyše 200 spevákov.
Na zborových slávnostiach privítame ďalej spevácke zbory z Bratislavy, Prešova, Hanušoviec n.T., Levoče, Humenného a Gréckokatolícky spevácky zbor CHRASOSTOMOS.
Spevácke zbory sa zúčastnia worskhopu a seminára pod názvom „Slovenská ľudová pieseň v zborovej tvorbe“ pod vedením Prof. PaedDr. Milana Pazúra, CSc. z PF UMB Banská Bystrica, ďalej to bude prijatie hostí festivalu primátorom mesta Vranov n.T. sprievod mestom a spievanie na námestí v sobotu od 11.15 hod., diskusné kluby, návšteva Vlastivedného múzea v Hanušovciach n.T. a skanzenu v Humennom, stretnutia speváckych zborov a zájazdy.
Organizátori festivalu a občania okresu Vranov spoločne oslávia tento krásny sviatok spevu so zahraničnými i domácimi speváckymi zbormi najmä svojou účasťou na spomínaných festivalových koncertoch. Vďačné publikum iste vytvorí všetkým účinkujúcim zborom na koncertoch tvorivú atmosféru, aby na pobyt a koncerty v našom regióne ešte dlho spomínali.

Vilma Krauspeová
Predsedníčka festivalového výboru

Pozvánka na XXVIII. vranovské zborové slávnosti

Kultúra / Ostatné / Pozvánka na XXVIII. vranovské zborové slávnosti

Vranovské zborové slávnosti sa konajú už po 28 krát od 18. do 21.júna 2015 nielen v našom okresnom meste, ale i v Hanušovciach nad Topľou a v Humennom. V tomto roku sa zborové slávnosti konajú pri príležitosti 35.výročia založenia speváckych zborov Ozvena Vranov n.T. pod patronátom ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana. Hlavnými organizátormi festivalu je mesto Vranov nad Topľou, Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA, Mestský dom kultúry Vranov n.T., Súkromná základná umelecká škola Vranov n.T. a Občianske združenie CHRYSOSTOMOS Vranov nad Topľou.
Na zborových slávnostiach privítame štrnásť speváckych zborov z toho 3 zahraničné.
Koncertný program festivalu je bohatý a rôznorodý. Organizátori festivalu ponúkajú verejnosti zborový koncert v Evanjelickom a.v. chráme v Hanušovciach n.T. v piatok 19. júna 2015 o 17.30 hod., v piatok o18.00 sa uskutoční zborový koncert v Pravoslávnom chráme v Humennom a ďalší piatkový koncert o 19.00 hod. bude v Gréckokatolíckom kostole sv. Eucharistie vo Vranove n.Topľou.
Občania nášho okresu si určite nenechajú ujsť príležitosť zúčastniť sa galakoncertu, ktorý sa uskutoční v sobotu 20.júna 2015 o 19.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Na koncerte vystúpi osem speváckych zborov, všetky zborové zoskupenia ZZSZ Ozvena, Univerzitný spev. zbor MLADOSŤ pri PF UMB Banská Bystrica, Akademický spev. zbor MIRCE ACEV, Macedónia, Ženský spevácky zbor „Irina Shtichlich“, Bulharsko, Detský spevácky zbor SLUNKO, Česká republika.
V závere galakoncertu vystúpia všetky zbory, ktoré sa s obecenstvom rozlúčia skladbou Juraja Súdiho „Sloboda“ a Suchoňovou „Aká si mi krásna“ v podaní vyše 200 spevákov.
Na zborových slávnostiach privítame ďalej spevácke zbory z Bratislavy, Prešova, Hanušoviec n.T., Levoče, Humenného a Gréckokatolícky spevácky zbor CHRASOSTOMOS.
Spevácke zbory sa zúčastnia worskhopu a seminára pod názvom „Slovenská ľudová pieseň v zborovej tvorbe“ pod vedením Prof. PaedDr. Milana Pazúra, CSc. z PF UMB Banská Bystrica, ďalej to bude prijatie hostí festivalu primátorom mesta Vranov n.T. sprievod mestom a spievanie na námestí v sobotu od 11.15 hod., diskusné kluby, návšteva Vlastivedného múzea v Hanušovciach n.T. a skanzenu v Humennom, stretnutia speváckych zborov a zájazdy.
Organizátori festivalu a občania okresu Vranov spoločne oslávia tento krásny sviatok spevu so zahraničnými i domácimi speváckymi zbormi najmä svojou účasťou na spomínaných festivalových koncertoch. Vďačné publikum iste vytvorí všetkým účinkujúcim zborom na koncertoch tvorivú atmosféru, aby na pobyt a koncerty v našom regióne ešte dlho spomínali.

Vilma Krauspeová
Predsedníčka festivalového výboru

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok