Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci odsúhlasili zrušenie nájomnej zmluvy s Plasma Energy

Správy / Mesto Vranov / Poslanci odsúhlasili zrušenie nájomnej zmluvy s Plasma Energy

 Poslanci odsúhlasili zrušenie nájomnej zmluvy s Plasma Energy

Spoločnosť Plasma Energy v priemyselnom parku Ferovo investovať nebude. Na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci, keď zrušili uznesenia, ktorými minulý rok schválili zámer „Technologický celok na plazmové spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení“ a nájom pozemku. Zároveň požiadali primátora Jána Ragana, aby rokoval s firmou o ukončení nájomnej zmluvy.

Ľubomír Lukič v rozprave uviedol, že proti zámeru Plasma Energy sa v petícii vyjadrilo viac ako 3 900 Vranovčanov, aj preto navrhol uznesenie, ktorým sa medzi mestom a súkromnou spoločnosťou ruší zmluvný vzťah. „Pred rokom nepadlo ani slovo o tom, že sa tu bude spaľovať 16 druhov nebezpečného odpadu, a toto je zásadný obrat. Okrem toho musíme brať do úvahy aj to, do akého prostredia spaľovňu zasadzujeme. Čísla sú alarmujúce a každé ďalšie zaťaženie pre tento okres je neprijateľné,“ vysvetľoval Ľ. Lukič.

Jeho kolega Ľubomír Pidaný považuje toto rozhodnutie za predčasné. Podľa jeho názoru by mala pokračovať odborná diskusia, pričom pozornosť upriamil na posudok zhodnotenia zdravotných rizík a dopadov na verejné zdravie prevádzky a rozhodnutie Krajského úradu stredočeského kraja, ktorý podobnú prevádzku povolil v Prahe. „Nikto ešte nič nepovolil a my to už ideme zakazovať. Na ministerstve prebiehajú procesy posudzovania vplyvu prevádzky na životné prostredie, kde každý môže vyjadriť svoje pripomienky. Keďže úradníci vedia o situácii v našom regióne, môžu vydať aj negatívne stanovisko. Prečo ideme teraz niečo predbiehať? Navyše, ak zo všetkých odborných vyjadrení je jasné, že vplyv na životné prostredie bude minimálny,“ uviedol Ľ. Pidaný a dodal, že zrušenie platnej nájomnej zmluvy pred verdiktom MŽP bude zlým signálom aj pre ostatných potenciálnych investorov.

Zástupcovia Plasma Energy sa z rokovania MsZ ospravedlnili. Poslancom však zaslali otvorený list. Pripomínajú v ňom, že ich technológia je ekologicky vhodná, s minimálnym vplyvom na životné prostredie, o čom svedčia aj závery posudku hodnotenia dopadov na zdravie obyvateľov (HIA) spracovaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). „Naša prevádzka, ktorej realizácia je plánovaná vo Vranove nad Topľou, bude vybavená momentálne najmodernejšou technológiou, ktorá je ekologicky vhodná a minimalizuje dopady na životné prostredie. Ročná produkcia emisií vyprodukovaných navrhovanou prevádzkou je porovnateľná s ročnou produkciou emisií 60 rodinných domov vykurovaných zemným plynom. Toto tvrdenie sa neopiera o žiadne dohady, ale o výsledky testov certifikovaného laboratória. Pokiaľ si mesto Vranov nad Topľou nemôže dovoliť akékoľvek ďalšie znečistenie ovzdušia, tak si nemôže dovoliť ani ďalší územný rozvoj vrátane akéhokoľvek iného investora v priemyselnom parku Ferovo, pretože každý investor bude znamenať nárast znečistenia životného prostredia,“ uvádza sa v liste a zároveň v ňom firma požiadala poslancov o zriadenie odbornej komisie, ktorej členmi môžu byť aj odborne znalý zástupcovia občanov, aby obidve strany vo vzájomnej diskusii našli obojstranne vyhovujúce riešenie a vyriešili problémové oblasti, v ktorých je nesúlad.

Primátor Ján Ragan, rešpektujúc vôľu a rozhodnutie poslancov, začne s Plasma Energy rokovanie o ukončení nájomnej zmluvy. Tesne po skončení MsZ nevedel vylúčiť možnosť, že investor si bude uplatňovať vyrovnanie. „Keďže do procesu prebiehajúceho na ministerstve životného prostredia sa ešte dalo vstúpiť, trebalo možno ešte chvíľu počkať. Tak ako som však rešpektoval rozhodnutie poslancov pred rokom, budem ho rešpektovať aj teraz. Pokiaľ sa s firmou dohodneme na ukončení zmluvy dohodou, nehrozí nám nič. Ak s tým jej zástupcovia súhlasiť nebudú, v tom prípade nám hrozia určite právne kroky,“ naznačil dve alternatívy J. Ragan.
 

Poslanci odsúhlasili zrušenie nájomnej zmluvy s Plasma Energy

Správy / Mesto Vranov / Poslanci odsúhlasili zrušenie nájomnej zmluvy s Plasma Energy

 Poslanci odsúhlasili zrušenie nájomnej zmluvy s Plasma Energy

Spoločnosť Plasma Energy v priemyselnom parku Ferovo investovať nebude. Na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci, keď zrušili uznesenia, ktorými minulý rok schválili zámer „Technologický celok na plazmové spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení“ a nájom pozemku. Zároveň požiadali primátora Jána Ragana, aby rokoval s firmou o ukončení nájomnej zmluvy.

Ľubomír Lukič v rozprave uviedol, že proti zámeru Plasma Energy sa v petícii vyjadrilo viac ako 3 900 Vranovčanov, aj preto navrhol uznesenie, ktorým sa medzi mestom a súkromnou spoločnosťou ruší zmluvný vzťah. „Pred rokom nepadlo ani slovo o tom, že sa tu bude spaľovať 16 druhov nebezpečného odpadu, a toto je zásadný obrat. Okrem toho musíme brať do úvahy aj to, do akého prostredia spaľovňu zasadzujeme. Čísla sú alarmujúce a každé ďalšie zaťaženie pre tento okres je neprijateľné,“ vysvetľoval Ľ. Lukič.

Jeho kolega Ľubomír Pidaný považuje toto rozhodnutie za predčasné. Podľa jeho názoru by mala pokračovať odborná diskusia, pričom pozornosť upriamil na posudok zhodnotenia zdravotných rizík a dopadov na verejné zdravie prevádzky a rozhodnutie Krajského úradu stredočeského kraja, ktorý podobnú prevádzku povolil v Prahe. „Nikto ešte nič nepovolil a my to už ideme zakazovať. Na ministerstve prebiehajú procesy posudzovania vplyvu prevádzky na životné prostredie, kde každý môže vyjadriť svoje pripomienky. Keďže úradníci vedia o situácii v našom regióne, môžu vydať aj negatívne stanovisko. Prečo ideme teraz niečo predbiehať? Navyše, ak zo všetkých odborných vyjadrení je jasné, že vplyv na životné prostredie bude minimálny,“ uviedol Ľ. Pidaný a dodal, že zrušenie platnej nájomnej zmluvy pred verdiktom MŽP bude zlým signálom aj pre ostatných potenciálnych investorov.

Zástupcovia Plasma Energy sa z rokovania MsZ ospravedlnili. Poslancom však zaslali otvorený list. Pripomínajú v ňom, že ich technológia je ekologicky vhodná, s minimálnym vplyvom na životné prostredie, o čom svedčia aj závery posudku hodnotenia dopadov na zdravie obyvateľov (HIA) spracovaného v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). „Naša prevádzka, ktorej realizácia je plánovaná vo Vranove nad Topľou, bude vybavená momentálne najmodernejšou technológiou, ktorá je ekologicky vhodná a minimalizuje dopady na životné prostredie. Ročná produkcia emisií vyprodukovaných navrhovanou prevádzkou je porovnateľná s ročnou produkciou emisií 60 rodinných domov vykurovaných zemným plynom. Toto tvrdenie sa neopiera o žiadne dohady, ale o výsledky testov certifikovaného laboratória. Pokiaľ si mesto Vranov nad Topľou nemôže dovoliť akékoľvek ďalšie znečistenie ovzdušia, tak si nemôže dovoliť ani ďalší územný rozvoj vrátane akéhokoľvek iného investora v priemyselnom parku Ferovo, pretože každý investor bude znamenať nárast znečistenia životného prostredia,“ uvádza sa v liste a zároveň v ňom firma požiadala poslancov o zriadenie odbornej komisie, ktorej členmi môžu byť aj odborne znalý zástupcovia občanov, aby obidve strany vo vzájomnej diskusii našli obojstranne vyhovujúce riešenie a vyriešili problémové oblasti, v ktorých je nesúlad.

Primátor Ján Ragan, rešpektujúc vôľu a rozhodnutie poslancov, začne s Plasma Energy rokovanie o ukončení nájomnej zmluvy. Tesne po skončení MsZ nevedel vylúčiť možnosť, že investor si bude uplatňovať vyrovnanie. „Keďže do procesu prebiehajúceho na ministerstve životného prostredia sa ešte dalo vstúpiť, trebalo možno ešte chvíľu počkať. Tak ako som však rešpektoval rozhodnutie poslancov pred rokom, budem ho rešpektovať aj teraz. Pokiaľ sa s firmou dohodneme na ukončení zmluvy dohodou, nehrozí nám nič. Ak s tým jej zástupcovia súhlasiť nebudú, v tom prípade nám hrozia určite právne kroky,“ naznačil dve alternatívy J. Ragan.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok