Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Čemerniansky Lipovček zažiaril

Kultúra / Folklórne súbory / Čemerniansky Lipovček zažiaril

 Čemerniansky Lipovček zažiaril

Detský folklórny súbor Lipovček z Vranova-Čemerného vedený manželmi Annou a Miroslavom Jenčovcami získal v uplynulých dňoch na 40. ročníku Detského folklórneho festivalu a 25. ročníku celoštátnej súťaže detských folklórnych súborov v Likavke pri Ružomberku spomedzi 14 finalistov umiestnenie v striebornom pásme a špeciálnu cenu – Cenu diváka. Týmto úžasným úspechom bolo odmenené úsilie tých, ktorým leží na srdci uchovávanie a rozširovanie ľudových tradícií a popularizácia ľudového umenia najmä medzi mladými ľuďmi, a ktorí svojou prácou i zanietením dokazujú, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe digitálnej všemožnosti má nezanedbateľné miesto opatrovanie podhubia, z ktorého sme vzišli.

Súťažný festival bol realizovaný niekoľkými postupovými kolami pod odbornou záštitou Národného osvetového centra. Zúčastnené súbory sa predstavujú uceleným programom v rozpätí 3 až 10 minút, pričom program nesmie byť starší ako dva roky a môže v ňom byť použitý iba folklórny materiál z územia Slovenska. Hodnotí sa výber repertoáru, pohybová a hudobná pripravenosť interpretov, prínos menej známych prvkov ľudovej tradície i estetická hodnota ich realizácie, prirodzene tiež celkový umelecký dojem.

Cesta súboru Lipovček k celoslovenskému úspechu bola nasledovná: v okresnom kole (apríl) vo Vranove n. T. získal zlaté pásmo a postup na kraj. V krajskom kole (máj) v Raslavicicach sa opäť umiestnil v zlatom pásme a postúpil do celoštátneho finále.

Ako poznamenal vedúci súboru Miroslav Jenčo, úspech je o to cennejší, že ako jediný súbor mal Lipovček deti aj v predškolskom veku a celkové vekové rozpätie členov tejto najmladšej skupiny súboru je od 4 do 9 rokov.

Kalap dolu! Blahoželáme!

Čemerniansky Lipovček zažiaril

Kultúra / Folklórne súbory / Čemerniansky Lipovček zažiaril

 Čemerniansky Lipovček zažiaril

Detský folklórny súbor Lipovček z Vranova-Čemerného vedený manželmi Annou a Miroslavom Jenčovcami získal v uplynulých dňoch na 40. ročníku Detského folklórneho festivalu a 25. ročníku celoštátnej súťaže detských folklórnych súborov v Likavke pri Ružomberku spomedzi 14 finalistov umiestnenie v striebornom pásme a špeciálnu cenu – Cenu diváka. Týmto úžasným úspechom bolo odmenené úsilie tých, ktorým leží na srdci uchovávanie a rozširovanie ľudových tradícií a popularizácia ľudového umenia najmä medzi mladými ľuďmi, a ktorí svojou prácou i zanietením dokazujú, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe digitálnej všemožnosti má nezanedbateľné miesto opatrovanie podhubia, z ktorého sme vzišli.

Súťažný festival bol realizovaný niekoľkými postupovými kolami pod odbornou záštitou Národného osvetového centra. Zúčastnené súbory sa predstavujú uceleným programom v rozpätí 3 až 10 minút, pričom program nesmie byť starší ako dva roky a môže v ňom byť použitý iba folklórny materiál z územia Slovenska. Hodnotí sa výber repertoáru, pohybová a hudobná pripravenosť interpretov, prínos menej známych prvkov ľudovej tradície i estetická hodnota ich realizácie, prirodzene tiež celkový umelecký dojem.

Cesta súboru Lipovček k celoslovenskému úspechu bola nasledovná: v okresnom kole (apríl) vo Vranove n. T. získal zlaté pásmo a postup na kraj. V krajskom kole (máj) v Raslavicicach sa opäť umiestnil v zlatom pásme a postúpil do celoštátneho finále.

Ako poznamenal vedúci súboru Miroslav Jenčo, úspech je o to cennejší, že ako jediný súbor mal Lipovček deti aj v predškolskom veku a celkové vekové rozpätie členov tejto najmladšej skupiny súboru je od 4 do 9 rokov.

Kalap dolu! Blahoželáme!

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok