Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Čarovný štetec – zázračná farbička

Správy / Školstvo / Čarovný štetec – zázračná farbička

 Čarovný štetec – zázračná farbička

Centrum voľného času dňa 8.6.2015 v jej priestoroch, usporiadalo pre žiakov vranovských ZŠ 16. ročník súťaže detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec – zázračná farbička, na tému „Pomôžme našej prírode.“ Podujatie je stále zaujímavé pre všetky vekové kategórie. Tento rok súťažilo 31 žiakov zo 6 vranovských škôl: Bernolákova, Sídlisko II , CZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia, Juh, Lúčna, Kukučínova.
Práce posudzovala trojčlenná komisia v zložení: predseda komisie, výtvarník - Mgr. Daniel Dolinajec, členka poroty - Ing. Anna Marcinčinová - riaditeľka CVČ, členka - Mgr. Andrea Fišmanová – vedúca oddelenia estetiky v CVČ vo Vranove n / T.
Práce boli veľmi prepracované, výstižné a krásne farebné. Porota nemala jednoduchú úlohu, pretože už v I. kategórii boli práce na vysokej úrovni. V každej kategórii boli udelené 3 ceny s diplomami:
I. kategória (3. – 4. ročník, 11 súťažiacich): 1. miesto Peter Stavný (ZŠ Lúčna), 2. miesto Barbora Šofranková (ZŠ Sídl. II), 3. miesto Daniela Dančová (ZŠ Juh).
II. kategória (5. – 6. ročník, 10 súťažiacich): 1. miesto Filip Mrusko (ZŠ Sídl. II), 2. miesto Kristína Borošová (ZŠ Bernolákova), 3. miesto Klára Petrová (ZŠ Bernolákova).
III. kategória (7. – 8. ročník, 10 súťažiacich): 1. miesto Lenka Čakurdová (ZŠ Sídl. II), 2. miesto Barbora Mekelová (ZŠ Bernolákova), 3. miesto Martin Zajac (ZŠ Sídl. II).
Výtvarné diela boli veľmi pekné a v najbližšom období budú zdobiť priestory CVČ. Veríme, že poskytnú rovnakú radosť tvorcom ako aj návštevníkom.
Touto cestou výhercom blahoželáme!
Ďakujeme všetkým pedagógom, za ich prácu so žiakmi, ktorí prispievajú k rozvíjaniu talentovaných detí.

Mgr. Andrea Fišmanová
koordinátorka súťaže

Čarovný štetec – zázračná farbička

Správy / Školstvo / Čarovný štetec – zázračná farbička

 Čarovný štetec – zázračná farbička

Centrum voľného času dňa 8.6.2015 v jej priestoroch, usporiadalo pre žiakov vranovských ZŠ 16. ročník súťaže detskej výtvarnej tvorby Čarovný štetec – zázračná farbička, na tému „Pomôžme našej prírode.“ Podujatie je stále zaujímavé pre všetky vekové kategórie. Tento rok súťažilo 31 žiakov zo 6 vranovských škôl: Bernolákova, Sídlisko II , CZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia, Juh, Lúčna, Kukučínova.
Práce posudzovala trojčlenná komisia v zložení: predseda komisie, výtvarník - Mgr. Daniel Dolinajec, členka poroty - Ing. Anna Marcinčinová - riaditeľka CVČ, členka - Mgr. Andrea Fišmanová – vedúca oddelenia estetiky v CVČ vo Vranove n / T.
Práce boli veľmi prepracované, výstižné a krásne farebné. Porota nemala jednoduchú úlohu, pretože už v I. kategórii boli práce na vysokej úrovni. V každej kategórii boli udelené 3 ceny s diplomami:
I. kategória (3. – 4. ročník, 11 súťažiacich): 1. miesto Peter Stavný (ZŠ Lúčna), 2. miesto Barbora Šofranková (ZŠ Sídl. II), 3. miesto Daniela Dančová (ZŠ Juh).
II. kategória (5. – 6. ročník, 10 súťažiacich): 1. miesto Filip Mrusko (ZŠ Sídl. II), 2. miesto Kristína Borošová (ZŠ Bernolákova), 3. miesto Klára Petrová (ZŠ Bernolákova).
III. kategória (7. – 8. ročník, 10 súťažiacich): 1. miesto Lenka Čakurdová (ZŠ Sídl. II), 2. miesto Barbora Mekelová (ZŠ Bernolákova), 3. miesto Martin Zajac (ZŠ Sídl. II).
Výtvarné diela boli veľmi pekné a v najbližšom období budú zdobiť priestory CVČ. Veríme, že poskytnú rovnakú radosť tvorcom ako aj návštevníkom.
Touto cestou výhercom blahoželáme!
Ďakujeme všetkým pedagógom, za ich prácu so žiakmi, ktorí prispievajú k rozvíjaniu talentovaných detí.

Mgr. Andrea Fišmanová
koordinátorka súťaže

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok