Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Blahoželanie Gréckokatolíckemu chrámovému zboru bl. P. P. Gojdiča

Kultúra / Ostatné / Blahoželanie Gréckokatolíckemu chrámovému zboru bl. P. P. Gojdiča

 Blahoželanie Gréckokatolíckemu chrámovému zboru bl. P. P. Gojdiča

V týchto dňoch si náš Grécko­katolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča pri Farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou - Čemernom pripomína 25. výročie svojho založenia. Po celé toto obdobie zbor dôstojne a na vysokej umeleckej úrovni reprezentuje gréckokatolícku cirkev, našu farnosť, mesto Vranov nad Topľou i celé Slovensko pri rôznych príležitostiach a na festivaloch duchovnej piesne doma i v zahraničí. Počúvanie skladieb v jeho podaní je nielen umeleckým pohladením duše, ale predovšetkým nádhernou modlitbou na oslavu Boha i duchovnou posilou vo viere.

Členovia zboru, súčasní i bývalí a najmä dirigentka Mgr. Mária Šandorová, si zaslúžia naše veľké poďakovanie za to, že takýmto krásnym spôsobom už 25 rokov prezentujú náš východný liturgický obrad a našu farnosť. S úctou a vďakou si spomíname aj na bývalú dirigentku Mgr. Janku Višňovskú, ktorú Pán Boh povolal do večnosti a obetujeme za ňu svoje modlitby.

K tomuto peknému jubileu všetkým členom a členkám zboru, pani dirigentke i všetkým tým, ktorí pomáhajú napĺňať ich poslanie, zo srdca blahoželáme, úprimne ďakujeme a zároveň vyprosujeme veľa Božích milostí do ďalších rokov.

Ďakovnú svätú liturgiu bude zbor sláviť v nedeľu 21. júna 2015 o 10:00 hod. v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou - Čemernom, za účasti vladyku Milana Lacha SJ, pomocného biskupa Prešovskej archieparchie. Všetkých srdečne pozývame.

Duchovní správcovia farnosti, farská rada a veriaci farnosti

Blahoželanie Gréckokatolíckemu chrámovému zboru bl. P. P. Gojdiča

Kultúra / Ostatné / Blahoželanie Gréckokatolíckemu chrámovému zboru bl. P. P. Gojdiča

 Blahoželanie Gréckokatolíckemu chrámovému zboru bl. P. P. Gojdiča

V týchto dňoch si náš Grécko­katolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča pri Farnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou - Čemernom pripomína 25. výročie svojho založenia. Po celé toto obdobie zbor dôstojne a na vysokej umeleckej úrovni reprezentuje gréckokatolícku cirkev, našu farnosť, mesto Vranov nad Topľou i celé Slovensko pri rôznych príležitostiach a na festivaloch duchovnej piesne doma i v zahraničí. Počúvanie skladieb v jeho podaní je nielen umeleckým pohladením duše, ale predovšetkým nádhernou modlitbou na oslavu Boha i duchovnou posilou vo viere.

Členovia zboru, súčasní i bývalí a najmä dirigentka Mgr. Mária Šandorová, si zaslúžia naše veľké poďakovanie za to, že takýmto krásnym spôsobom už 25 rokov prezentujú náš východný liturgický obrad a našu farnosť. S úctou a vďakou si spomíname aj na bývalú dirigentku Mgr. Janku Višňovskú, ktorú Pán Boh povolal do večnosti a obetujeme za ňu svoje modlitby.

K tomuto peknému jubileu všetkým členom a členkám zboru, pani dirigentke i všetkým tým, ktorí pomáhajú napĺňať ich poslanie, zo srdca blahoželáme, úprimne ďakujeme a zároveň vyprosujeme veľa Božích milostí do ďalších rokov.

Ďakovnú svätú liturgiu bude zbor sláviť v nedeľu 21. júna 2015 o 10:00 hod. v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou - Čemernom, za účasti vladyku Milana Lacha SJ, pomocného biskupa Prešovskej archieparchie. Všetkých srdečne pozývame.

Duchovní správcovia farnosti, farská rada a veriaci farnosti

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok