Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možnosti na získanie prostriedkov z domácich zdrojov:
MH SR – Modernizácia osvetlenia miest a obcí.
Otvorená priebežná výzva na modernizáciu osvetlení v obciach a mestách. Prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových trás verejného osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch
1. Energetická efektívnosť
2. Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav verejného osvetlenia
3. Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva.
4. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
5. Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení)
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 200 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: september 2015
www.siea.sk
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou aktuálne pripomína možnosti na získanie prostriedkov z domácich zdrojov:
MH SR – Modernizácia osvetlenia miest a obcí.
Otvorená priebežná výzva na modernizáciu osvetlení v obciach a mestách. Prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových trás verejného osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch
1. Energetická efektívnosť
2. Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav verejného osvetlenia
3. Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva.
4. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
5. Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení)
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 200 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: september 2015
www.siea.sk
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok