Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

PATRÍ IM NÁŠ OBDIV, UZNANIE I VĎAKA - REZENTANT MESTA 2015

Správy / Mesto Vranov / PATRÍ IM NÁŠ OBDIV, UZNANIE I VĎAKA - REZENTANT MESTA 2015

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ocenil 2. 6. 2015 primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan žiakov vranovských základných a stredných škôl, ktorí v školskom roku 2014/2015 v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne výsledky hodné spoločenského obdivu.
Slávnosť v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou patrila nadaným, talentovaným žiakom a bola poďakovaním za úspešnú reprezentáciu nášho mesta. Títo žiaci desiatky hodín tréningov, cvičenia, vylepšovania a zdokonaľovania pretavili na úspech na: krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Z rúk primátora si žiaci prevzali ďakovný list a keramický upomienkový darček – vranovskú múzu, ktorý im bude pripomínať túto slávnostnú udalosť a pripojili svoj podpis do pamätnej knihy mesta. Už 15 rokov sa toto podujatie teší veľkej obľube medzi žiakmi. Tohoročným oceneným v závere programu zaspievala žiačka Soňa Metyľová za doprovodu p. učiteľa Jozefa Bubnára, obidvaja z Cirkevnej spojenej školy vo Vranov nad Topľou.
Ocenení žiaci:
ZŠ Sídlisko II

Lýdia Česláková (1. miesto krajská súťaž Integráčik), Družstvo: Barbora Miklošová, Simona Višňovská, Martin Kozák (2. miesto krajské kolo biblická olympiáda – rímsko-katolícke náboženstvo), Dárius Krišta (2.miesto krajské kolo olympiáda v elektrotechnike; 3.miesto celoslovenské kolo Súťaž mladých elektrotechnikov; Cena poroty (2. kat.) celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko), Šimon Krišta (čestné uznanie (2. kat.) celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko; 1.miesto celoslovenská súťaž Ľudské práva očami detí – vyhlasovateľ MZV SR ), Peter Gáč (1. miesto), Nina Mrusková (2. miesto, krajské kolo súťaž Slávici z lavice – sólový spev ), Filip Barna (3. miesto krajské kolo olympiáda v elektrotechnike; 2. miesto celoslovenské kolo Súťaž mladých elektrotechnikov), Družstvo chlapcov ZŠ (3. miesto krajské kolo - volejbal chlapci), Martin Drobňák (3. miesto M-SR v karate), Tanečný súbor VARANOVIA (2. miesto MS, ME, M-SR; 1. miesto Sabinovská palička - veľká formácia mix junior; 3. miesto M-SR a 2. miesto Sabinovská palička - veľká formácia mix senior; 2. miesto Sabinovská palička - minimix junior), Terézia Kovaľová (2. miesto Sabinovská palička - sólo 2 baton senior), Detský folklórny súbor CIFROŠKO - Spevácka skupina starších dievčat (2. miesto celoslovenská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2014 - kat. spevácke skupiny), Lenka Krištanová, Dominik Švárny (1. miesto krajská súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2015), Lenka Adamová, Peter Gáč (1. miesto krajská súťaž; 1. miesto celoslovenská súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2015), Daniela Mikulová, Jakub Hricík (1. miesto krajská súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2015).
ZŠ Lúčna
Hana Hupcejová (3. miesto celoslovenské kolo PIKOFYZ – súťaž fyzika; 1. miesto krajské kolo - geografická olympiáda; 2. miesto krajské kolo olympiáda – RJ; 2. miesto krajské kolo olympiáda – dejepis), Peter Hupcej (3. miesto celoslovenské kolo Ruské slovo), Alexandra Naštová (1. miesto krajské kolo biologická olympiáda (kat. E) – botanika), Ingrid Kovalská (2. miesto celoslovenské kolo PIKOFYZ – súťaž fyzika), Peter Stavný (1. miesto), Edita Kentošová (2. miesto), Radoslava Hanusinová (3. miesto) - medzinárodná výtvarná súťaž v rámci SR Môj región, moja budúcnosť, Družstvo mladších chlapcov ZŠ (2. miesto krajské kolo Dôvera školský pohár).
ZŠ Bernolákova
Iva Baschierová (hlavná cena celoslovenské kolo Prečo mám rád slovenčinu), Samuel Muška, Michal Dávid (čestné uznanie celoslovenské kolo Prečo mám rád slovenčinu 1 kat.), Patrik Sabol (1. miesto krajské kolo matematická olympiáda), Adam Torok (3. miesto krajské kolo Hviezdoslavov Kubín), Alexandra Jevčáková (Grand prix (hlavná cena) a 1. miesto medzinárodný festival Radosť na brehu Bulharsko (sólový spev); 2. miesto krajské kolo Slávici z lavice), Kvetka Marenčinová (1. miesto celoslovenské kolo biblická olympiáda), Šimon Šust (3. miesto M-Slovenska atletika – vrh guľou), Kristína Borošová, Viktória Miklošová - 1.miesto krajské kolo Botanikiáda, Adrián Baran (2. miesto (vrh guľou) a 3. miesto (skok do výšky) M-Slovenska v atletike), Elise Van Vuuren (1.miesto celoslovenské kolo biblická olympiáda (2. kat.); čestné uznanie celoslovenské kolo, Prečo mám rád slovenčinu), Družstvo chlapcov ZŠ (1. miesto celoslovenské kolo M-Slovenska v atletike), Družstvo dievčat ZŠ (2. miesto krajské kolo - cezpoľný beh), Tanečný klub DYNO pri ZŠ Bernolákova: Damír Sinčák (1.miesto – majster Slovenska M-SR 2015 Bratislava (kat. street dance show sólo chlapci DVK) + nominácia ME, MS; 4.miesto M-SR 2015 Bratislava (kat. disco dance sólo chlapci DVK) + nominácia ME, MS; 7.miesto Svetový pohár 2014 Ústí nad Labem (kat.disco dance sólo chlapci DVK), Filip Pyreň (6. miesto M-SR 2015 Bratislava (kat. disco dance sólo chlapci DVK) + nominácia ME, MS), Eunika Šviderská (3.miesto M-SR 2015 Bratislava (kat. street dance show sólo ženy) + nominácia ME, MS), TK Dyno (4. miesto M-SR 2015 Bratislava (kat. street dance show skupina DVK) + nominácia ME, MS; 4.a 5. miesto SP 2015 Bratislava (kat. disco dance skupina JVK); 7. miesto Slovenský pohár 2015 Bratislava (kat. disco dance skupina DVK); 3. miesto Slovenský pohár 2015 Prešov (kat. disco dance skupina DVK); 3. miesto medzinárodný tanečný festival Rzeszow 2014 (kat. street dance show skupina).
ZŠ Sídlisko Juh
Alexandra Janová (1. miesto krajské a celoslovenské kolo Šaliansky Maťko), Peter Guman (1. miesto krajské kolo Štúrov Zvolen; 2. miesto krajské kolo prezentácia praktických zručností v IKT – Microsoft Office prezentiáda; 2. miesto krajské kolo Jazykový kvet – súťaž v AJ), Matej Hakoš (2. miesto krajské kolo prezentácia praktických zručností v IKT – Microsoft Office prezentiáda; 2.miesto KODU CAP IKT – súťaž v programovaní), Martin Demčák (1. miesto), Tomáš Demčák (2. miesto) - krajské kolo Biblia očami detí a mládeže, Simon Titko (2. miesto krajské kolo Jazykový kvet – súťaž v AJ; 1.miesto krajské a 3.miesto celoslovenské kolo biblická súťaž), Bianka Obrinová, Viktória Hrešková, Daniela Sabová (1. miesto krajské a 3. miesto celoslovenské kolo biblická súťaž), Daniela Valčová, Lenka Gulovičová, Sára Titková (1. miesto krajské a celoslovenské kolo biblická súťaž), Kolektív žiakov 9. A triedy (1. miesto krajské a 3. miesto celoslovenské kolo Supertrieda – hudobno-dramatická súťaž), Kolektív žiakov 7. C triedy (1. miesto krajské kolo Supertrieda – hudobno-dramatická súťaž), Kolektív žiakov 3. A triedy (1. miesto krajské a 3. miesto celoslovenské kolo Jazykový kvet – súťaž v AJ), Družstvo dievčat ZŠ (3.miesto krajské kolo hádzaná dievčat).
ZŠ Kukučínova
Michaela Labonová (2.miesto krajské kolo v atletike - beh na 800 m, 3.miesto Majstrovstvá ZŠ v atletike – skok do diaľky).
Cirkevná spojená škola
Soňa Metyľová (2. miesto krajské kolo súťaž Slávici z lavice - spev moderných piesní), Lýdia Kušnírová (3. miesto krajské kolo Hviezdoslavov Kubín), Petra Murínová (1.miesto arcidiecézne kolo Alžbetina ruža 2014, Košice, kat. náboženská pieseň), Klára Halasová (1. miesto – poézia), Katarína Gazdová (1. miesto – próza), Jakub Smolák (3. miesto - poézia) - arcidiecézne kolo recitačná súťaž A slovo bolo u Boha 2014, Humenné, Tím Gymnázia sv. Františka – Eugénia Ficková, Jakub Zubko (3. miesto krajské kolo rečnícka súťaž Debatiáda 2014, Košice), Mária Hrubovská (3. miesto krajská súťaž Dobšinského rozprávky Košice 2014 – prednes), Mária Hrubovská, Barbora Hrubovská - 2. miesto arcidiecézne kolo Pieseň pre sv. Otca 2014, Stropkov, Družstvo: Alžbeta Krajčová, Júlia Gazdová, Terézia Jarinkovičová - 2. miesto krajské kolo biblická olympiáda, Humenné, Družstvo: Klára Demčáková, Petra Tokárová, Lukáš Vida - 1. miesto krajské kolo vedomostná súťaž Mladý Európan, Trebišov + postup celoslovenské kolo, Anna Gajdziková (1. miesto), Gregor Halas (2. miesto), Mária Hrubovská (2. miesto), Klára Halasová a Miriam Hoľková (3. miesto - duet) - arcidiecézna súťaž Pieseň pre sv. Otca
Základná umelecká škola
Miriama Takáčová (strieborné pásmo XIII. roč. medzinárodný festival GOLDENTANGO Rajecké Teplice), Ľubomír Baran (zlaté pásmo oblastná súťažná prehliadka Snina + Cena poroty za najlepší výkon - hra na akordeón), Marián Baran (zlaté pásmo (3. kat.) celoslovenský akordeónový festival Giraltovce 2015 ), Angelika Mária Jenčová (strieborné pásmo (3. kat.) 15. roč. celoslovenská interpretačná súťaž ZUŠ Schneiderova Trnava), Ivana Durkošová (bronzové pásmo súťažná prehliadka Snina - hra na zobcovej flaute), Lea Tomašiková (bronzové pásmo (4. kat.) 15. roč. celoslovenská interpretačná súťaž ZUŠ Schneiderova Trnava, 3.miesto (3. kat.) 20. roč. medzinárodný festival Ivana Ballu – Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2015), Hudobná skupina OUTBREAK: Mikuláš Bankovič, Tomáš Demčák, Jakub Demčák, Branislav Ceľuch (strieborné pásmo súťažná prehliadka populárnych skupín ZEMPLÍN POP Michalovce), Viera Nemčíková (3.miesto (3. kat.) 20. roč. medzinárodný festival Ivana Ballu – Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2015), Katarína Lehončáková (zlaté pásmo súťaž Moyzesov slávik), Lukáš Bičej (zlaté pásmo súťaž Moyzesov slávik; strieborné pásmo + laureát súťaže 43. roč. Makovická struna – spev rusínsko - ukrajinských piesní), Alexandra Jevčáková (zlaté pásmo 43. roč. Makovická struna – spev rusínsko - ukrajinských piesní), Viktória Kičová, Martina Nemčíková (strieborné pásmo – 1. kat. 5. roč. súťažná prehliadka východoslovenský región - štvorručná hra na klavíri), Natália Tomková (strieborné pásmo – 2. kat. 5. roč. súťažná prehliadka východoslovenský región - štvorručná hra na klavíri), Filip Mrusko (1. miesto medzinárodná výtvarná súťaž Astra Talent 2014), Adam Hodor (2. miesto celoslovenská výtvarná súťaž Bienále figurálnej kresby a maľby 2015 Trenčín), Richard Šeba, Rebeka Hüblerová (čestné uznanie celoslovenská výtvarná súťaž Bienále figurálnej kresby a maľby 2015 Trenčín), Júlia Iľková, Evanna Lazorová (čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž Žitnoostrovské pastelky 2015 Dunajská Streda), Ivana Durkošová (čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž - tvorba knižnej značky EX LIBRIS Hlohovec 2015), Simona Chovancová (2. miesto celoslovenská výtvarná súťaž Krása ukrytá v rozprávkach pod záštitou indického veľvyslanca na Slovensku J.E. Param Jit Manna). Súkromná základná umelecká škola
Anna Sotáková (2. miesto medzinárodná súťaž VIVA TALENT Košice 2014 - sólová hra na husle), Nina Mrusková (1. miesto medzinárodná súťaž VIVA TALENT Košice 2014 - sólový spev), Mládežnícky spevácky zbor Ozvena (2.miesto medzinárodná súťaž VIVA TALENT Košice 2014 - zborový spev).
Súkromná základná umelecká škola, odbor výtvarný
Tomáš Demčák (čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta Dolný Kubín – maľba; 2.miesto medzinárodná výtvarná súťaž Szabov grafický Lučenec), Imrich Vaško (bronzové pásmo medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta Dolný Kubín – kresba), Matúš Širák (diplom medzinárodná výtvarná súťaž Zlatý drak Ružomberok (kat. ocenené práce), Katarína Baškovská, Richard Vasiľko - čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž Zlatý Drak Ružomberok, Ján Širák (2. miesto medzinárodná výtvarná súťaž Szabov grafický Lučenec), Lukáš Pánči, Marián Novikmec, Kristína Lukáčová - zlaté pásmo celoslovenská výtvarná súťaž Výtvarno-hudobné nálady Zvolen, Karin Kočišová (2. miesto celoslovenská výtvarná súťaž Tatranská galéria Poprad), Darina Bajusová (2. miesto celoslovenská výtvarná súťaž Mesto budúcnosti), Diana Lelková (čestné uznanie celoslovenská výtvarná súťaž Autoportrét), Alena Jančíková (zlaté pásmo celoslovenská výtvarná súťaž Výtvarno-hudobné nálady Zvolen; 2.miesto celoslovenská výtvarná súťaž Autoportrét).
Gymnázium
Daniel Mikula (1. miesto krajské kolo chemická olympiáda (kat. B); 1. miesto celoslovenské kolo literárna súťaž Viem, čím budem a prečo), Samuel Titko (3.miesto krajské kolo chemická olympiáda), Sofia Boháčová (1. miesto krajské kolo olympiáda RJ; 3.miesto krajské kolo literárna súťaž Mladý reportér; 1. miesto celoštátne kolo olympiáda RJ), Monika Šnelcerová, Róbert Ropovik, Jakub Gera, Katarína Košalková, Barbora Kováčová (2. miesto celoslovenský projekt Chair Reaction; 1. miesto poster v celoslovenskom projekte Chair Reaction),
Obchodná akadémia
Erik Palenčík (3. miesto krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači, kat. wordprocessing), Mária Zeleňáková (3. miesto Najlepšia cvičná firma - 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem s medzinárodnou účasťou Bratislava – konateľka firmy), Peter Hubaľ (3. miesto krajské kolo súťaže v stolnom tenise Šarišské Michaľany).
Stredná odborná škola drevárska
Študentský kolektív autorov (3. cena XVI. roč. medzinárodná súťaž Etudy z dreva (kat. Najlepší úžitkový predmet a šperk) za kolekciu Drevená elegancia – drevené pánske motýliky; Cena časopisu Informácie 2015 za tvarové riešenie doplnku do novej pánskej kolekcie).
Stredná odborná škola na Ulici A. Dubčeka
Dávid Kidala (1. miesto celoštátna fotografická súťaž Ako veda a technika zmenila môj život?; 2.miesto celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov) Klaudia Tömöryová (1. miesto celoslovenská súťaž školských časopisov SILA SLOVA; Cena za najlepšieho nováčika - súťaž Štúrovo pero; Cena za najlepšiu grafiku a skokana roka - súťaž stredoškolských časopisov PSK; 2. miesto krajské kolo Vansovej Lomnička), Milan Kurovský (1. miesto krajské a 4. miesto celoslovenské kolo olympiáda – AJ; 2. miesto krajské kolo Jazykový kvet – prednes poézie v AJ), Lukáš Demčák (2. miesto krajské kolo Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto krajské kolo Horovov Zemplín), Petrana Dubinová (hlavná cena Top výrobok celoslovenská súťaž Mladý tvorca Nitra; 1.miesto medzinárodná súťaž Módna línia mladých Prešov – kolekcia Grey accent), Miroslava Jenčová (3. miesto medzinárodná Súťaž s plechovkou – umelecké spracovanie odpadového materiálu), Katarína Marková (2. miesto medzinárodná súťaž Naši susedia – Legendy z môjho okolia, Poľsko), Veronika Lipšayová (strieborné pásmo celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v darčekovom balení na tému: Tvoríme pre radosť iných + Cena sympatie za darčekový kôš), Viktória Prokopová (strieborné pásmo medzinárodná barmanská súťaž EUROCUP 2014 Prešov; bronzové pásmo Cassovia cup 2015), Matúš Demčák (strieborné pásmo medzinárodná barmanská súťaž EUROCUP 2014 Prešov), Roland Regec (1. miesto – absolútny víťaz medzinárodná barmanská súťaž MASTER CUP Bratislava).

PATRÍ IM NÁŠ OBDIV, UZNANIE I VĎAKA - REZENTANT MESTA 2015

Správy / Mesto Vranov / PATRÍ IM NÁŠ OBDIV, UZNANIE I VĎAKA - REZENTANT MESTA 2015

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí ocenil 2. 6. 2015 primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan žiakov vranovských základných a stredných škôl, ktorí v školskom roku 2014/2015 v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne výsledky hodné spoločenského obdivu.
Slávnosť v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou patrila nadaným, talentovaným žiakom a bola poďakovaním za úspešnú reprezentáciu nášho mesta. Títo žiaci desiatky hodín tréningov, cvičenia, vylepšovania a zdokonaľovania pretavili na úspech na: krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Z rúk primátora si žiaci prevzali ďakovný list a keramický upomienkový darček – vranovskú múzu, ktorý im bude pripomínať túto slávnostnú udalosť a pripojili svoj podpis do pamätnej knihy mesta. Už 15 rokov sa toto podujatie teší veľkej obľube medzi žiakmi. Tohoročným oceneným v závere programu zaspievala žiačka Soňa Metyľová za doprovodu p. učiteľa Jozefa Bubnára, obidvaja z Cirkevnej spojenej školy vo Vranov nad Topľou.
Ocenení žiaci:
ZŠ Sídlisko II

Lýdia Česláková (1. miesto krajská súťaž Integráčik), Družstvo: Barbora Miklošová, Simona Višňovská, Martin Kozák (2. miesto krajské kolo biblická olympiáda – rímsko-katolícke náboženstvo), Dárius Krišta (2.miesto krajské kolo olympiáda v elektrotechnike; 3.miesto celoslovenské kolo Súťaž mladých elektrotechnikov; Cena poroty (2. kat.) celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko), Šimon Krišta (čestné uznanie (2. kat.) celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko; 1.miesto celoslovenská súťaž Ľudské práva očami detí – vyhlasovateľ MZV SR ), Peter Gáč (1. miesto), Nina Mrusková (2. miesto, krajské kolo súťaž Slávici z lavice – sólový spev ), Filip Barna (3. miesto krajské kolo olympiáda v elektrotechnike; 2. miesto celoslovenské kolo Súťaž mladých elektrotechnikov), Družstvo chlapcov ZŠ (3. miesto krajské kolo - volejbal chlapci), Martin Drobňák (3. miesto M-SR v karate), Tanečný súbor VARANOVIA (2. miesto MS, ME, M-SR; 1. miesto Sabinovská palička - veľká formácia mix junior; 3. miesto M-SR a 2. miesto Sabinovská palička - veľká formácia mix senior; 2. miesto Sabinovská palička - minimix junior), Terézia Kovaľová (2. miesto Sabinovská palička - sólo 2 baton senior), Detský folklórny súbor CIFROŠKO - Spevácka skupina starších dievčat (2. miesto celoslovenská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2014 - kat. spevácke skupiny), Lenka Krištanová, Dominik Švárny (1. miesto krajská súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2015), Lenka Adamová, Peter Gáč (1. miesto krajská súťaž; 1. miesto celoslovenská súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2015), Daniela Mikulová, Jakub Hricík (1. miesto krajská súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha 2015).
ZŠ Lúčna
Hana Hupcejová (3. miesto celoslovenské kolo PIKOFYZ – súťaž fyzika; 1. miesto krajské kolo - geografická olympiáda; 2. miesto krajské kolo olympiáda – RJ; 2. miesto krajské kolo olympiáda – dejepis), Peter Hupcej (3. miesto celoslovenské kolo Ruské slovo), Alexandra Naštová (1. miesto krajské kolo biologická olympiáda (kat. E) – botanika), Ingrid Kovalská (2. miesto celoslovenské kolo PIKOFYZ – súťaž fyzika), Peter Stavný (1. miesto), Edita Kentošová (2. miesto), Radoslava Hanusinová (3. miesto) - medzinárodná výtvarná súťaž v rámci SR Môj región, moja budúcnosť, Družstvo mladších chlapcov ZŠ (2. miesto krajské kolo Dôvera školský pohár).
ZŠ Bernolákova
Iva Baschierová (hlavná cena celoslovenské kolo Prečo mám rád slovenčinu), Samuel Muška, Michal Dávid (čestné uznanie celoslovenské kolo Prečo mám rád slovenčinu 1 kat.), Patrik Sabol (1. miesto krajské kolo matematická olympiáda), Adam Torok (3. miesto krajské kolo Hviezdoslavov Kubín), Alexandra Jevčáková (Grand prix (hlavná cena) a 1. miesto medzinárodný festival Radosť na brehu Bulharsko (sólový spev); 2. miesto krajské kolo Slávici z lavice), Kvetka Marenčinová (1. miesto celoslovenské kolo biblická olympiáda), Šimon Šust (3. miesto M-Slovenska atletika – vrh guľou), Kristína Borošová, Viktória Miklošová - 1.miesto krajské kolo Botanikiáda, Adrián Baran (2. miesto (vrh guľou) a 3. miesto (skok do výšky) M-Slovenska v atletike), Elise Van Vuuren (1.miesto celoslovenské kolo biblická olympiáda (2. kat.); čestné uznanie celoslovenské kolo, Prečo mám rád slovenčinu), Družstvo chlapcov ZŠ (1. miesto celoslovenské kolo M-Slovenska v atletike), Družstvo dievčat ZŠ (2. miesto krajské kolo - cezpoľný beh), Tanečný klub DYNO pri ZŠ Bernolákova: Damír Sinčák (1.miesto – majster Slovenska M-SR 2015 Bratislava (kat. street dance show sólo chlapci DVK) + nominácia ME, MS; 4.miesto M-SR 2015 Bratislava (kat. disco dance sólo chlapci DVK) + nominácia ME, MS; 7.miesto Svetový pohár 2014 Ústí nad Labem (kat.disco dance sólo chlapci DVK), Filip Pyreň (6. miesto M-SR 2015 Bratislava (kat. disco dance sólo chlapci DVK) + nominácia ME, MS), Eunika Šviderská (3.miesto M-SR 2015 Bratislava (kat. street dance show sólo ženy) + nominácia ME, MS), TK Dyno (4. miesto M-SR 2015 Bratislava (kat. street dance show skupina DVK) + nominácia ME, MS; 4.a 5. miesto SP 2015 Bratislava (kat. disco dance skupina JVK); 7. miesto Slovenský pohár 2015 Bratislava (kat. disco dance skupina DVK); 3. miesto Slovenský pohár 2015 Prešov (kat. disco dance skupina DVK); 3. miesto medzinárodný tanečný festival Rzeszow 2014 (kat. street dance show skupina).
ZŠ Sídlisko Juh
Alexandra Janová (1. miesto krajské a celoslovenské kolo Šaliansky Maťko), Peter Guman (1. miesto krajské kolo Štúrov Zvolen; 2. miesto krajské kolo prezentácia praktických zručností v IKT – Microsoft Office prezentiáda; 2. miesto krajské kolo Jazykový kvet – súťaž v AJ), Matej Hakoš (2. miesto krajské kolo prezentácia praktických zručností v IKT – Microsoft Office prezentiáda; 2.miesto KODU CAP IKT – súťaž v programovaní), Martin Demčák (1. miesto), Tomáš Demčák (2. miesto) - krajské kolo Biblia očami detí a mládeže, Simon Titko (2. miesto krajské kolo Jazykový kvet – súťaž v AJ; 1.miesto krajské a 3.miesto celoslovenské kolo biblická súťaž), Bianka Obrinová, Viktória Hrešková, Daniela Sabová (1. miesto krajské a 3. miesto celoslovenské kolo biblická súťaž), Daniela Valčová, Lenka Gulovičová, Sára Titková (1. miesto krajské a celoslovenské kolo biblická súťaž), Kolektív žiakov 9. A triedy (1. miesto krajské a 3. miesto celoslovenské kolo Supertrieda – hudobno-dramatická súťaž), Kolektív žiakov 7. C triedy (1. miesto krajské kolo Supertrieda – hudobno-dramatická súťaž), Kolektív žiakov 3. A triedy (1. miesto krajské a 3. miesto celoslovenské kolo Jazykový kvet – súťaž v AJ), Družstvo dievčat ZŠ (3.miesto krajské kolo hádzaná dievčat).
ZŠ Kukučínova
Michaela Labonová (2.miesto krajské kolo v atletike - beh na 800 m, 3.miesto Majstrovstvá ZŠ v atletike – skok do diaľky).
Cirkevná spojená škola
Soňa Metyľová (2. miesto krajské kolo súťaž Slávici z lavice - spev moderných piesní), Lýdia Kušnírová (3. miesto krajské kolo Hviezdoslavov Kubín), Petra Murínová (1.miesto arcidiecézne kolo Alžbetina ruža 2014, Košice, kat. náboženská pieseň), Klára Halasová (1. miesto – poézia), Katarína Gazdová (1. miesto – próza), Jakub Smolák (3. miesto - poézia) - arcidiecézne kolo recitačná súťaž A slovo bolo u Boha 2014, Humenné, Tím Gymnázia sv. Františka – Eugénia Ficková, Jakub Zubko (3. miesto krajské kolo rečnícka súťaž Debatiáda 2014, Košice), Mária Hrubovská (3. miesto krajská súťaž Dobšinského rozprávky Košice 2014 – prednes), Mária Hrubovská, Barbora Hrubovská - 2. miesto arcidiecézne kolo Pieseň pre sv. Otca 2014, Stropkov, Družstvo: Alžbeta Krajčová, Júlia Gazdová, Terézia Jarinkovičová - 2. miesto krajské kolo biblická olympiáda, Humenné, Družstvo: Klára Demčáková, Petra Tokárová, Lukáš Vida - 1. miesto krajské kolo vedomostná súťaž Mladý Európan, Trebišov + postup celoslovenské kolo, Anna Gajdziková (1. miesto), Gregor Halas (2. miesto), Mária Hrubovská (2. miesto), Klára Halasová a Miriam Hoľková (3. miesto - duet) - arcidiecézna súťaž Pieseň pre sv. Otca
Základná umelecká škola
Miriama Takáčová (strieborné pásmo XIII. roč. medzinárodný festival GOLDENTANGO Rajecké Teplice), Ľubomír Baran (zlaté pásmo oblastná súťažná prehliadka Snina + Cena poroty za najlepší výkon - hra na akordeón), Marián Baran (zlaté pásmo (3. kat.) celoslovenský akordeónový festival Giraltovce 2015 ), Angelika Mária Jenčová (strieborné pásmo (3. kat.) 15. roč. celoslovenská interpretačná súťaž ZUŠ Schneiderova Trnava), Ivana Durkošová (bronzové pásmo súťažná prehliadka Snina - hra na zobcovej flaute), Lea Tomašiková (bronzové pásmo (4. kat.) 15. roč. celoslovenská interpretačná súťaž ZUŠ Schneiderova Trnava, 3.miesto (3. kat.) 20. roč. medzinárodný festival Ivana Ballu – Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2015), Hudobná skupina OUTBREAK: Mikuláš Bankovič, Tomáš Demčák, Jakub Demčák, Branislav Ceľuch (strieborné pásmo súťažná prehliadka populárnych skupín ZEMPLÍN POP Michalovce), Viera Nemčíková (3.miesto (3. kat.) 20. roč. medzinárodný festival Ivana Ballu – Klavírna Orava Kláry Havlíkovej 2015), Katarína Lehončáková (zlaté pásmo súťaž Moyzesov slávik), Lukáš Bičej (zlaté pásmo súťaž Moyzesov slávik; strieborné pásmo + laureát súťaže 43. roč. Makovická struna – spev rusínsko - ukrajinských piesní), Alexandra Jevčáková (zlaté pásmo 43. roč. Makovická struna – spev rusínsko - ukrajinských piesní), Viktória Kičová, Martina Nemčíková (strieborné pásmo – 1. kat. 5. roč. súťažná prehliadka východoslovenský región - štvorručná hra na klavíri), Natália Tomková (strieborné pásmo – 2. kat. 5. roč. súťažná prehliadka východoslovenský región - štvorručná hra na klavíri), Filip Mrusko (1. miesto medzinárodná výtvarná súťaž Astra Talent 2014), Adam Hodor (2. miesto celoslovenská výtvarná súťaž Bienále figurálnej kresby a maľby 2015 Trenčín), Richard Šeba, Rebeka Hüblerová (čestné uznanie celoslovenská výtvarná súťaž Bienále figurálnej kresby a maľby 2015 Trenčín), Júlia Iľková, Evanna Lazorová (čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž Žitnoostrovské pastelky 2015 Dunajská Streda), Ivana Durkošová (čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž - tvorba knižnej značky EX LIBRIS Hlohovec 2015), Simona Chovancová (2. miesto celoslovenská výtvarná súťaž Krása ukrytá v rozprávkach pod záštitou indického veľvyslanca na Slovensku J.E. Param Jit Manna). Súkromná základná umelecká škola
Anna Sotáková (2. miesto medzinárodná súťaž VIVA TALENT Košice 2014 - sólová hra na husle), Nina Mrusková (1. miesto medzinárodná súťaž VIVA TALENT Košice 2014 - sólový spev), Mládežnícky spevácky zbor Ozvena (2.miesto medzinárodná súťaž VIVA TALENT Košice 2014 - zborový spev).
Súkromná základná umelecká škola, odbor výtvarný
Tomáš Demčák (čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta Dolný Kubín – maľba; 2.miesto medzinárodná výtvarná súťaž Szabov grafický Lučenec), Imrich Vaško (bronzové pásmo medzinárodná výtvarná súťaž Bohúňova paleta Dolný Kubín – kresba), Matúš Širák (diplom medzinárodná výtvarná súťaž Zlatý drak Ružomberok (kat. ocenené práce), Katarína Baškovská, Richard Vasiľko - čestné uznanie medzinárodná výtvarná súťaž Zlatý Drak Ružomberok, Ján Širák (2. miesto medzinárodná výtvarná súťaž Szabov grafický Lučenec), Lukáš Pánči, Marián Novikmec, Kristína Lukáčová - zlaté pásmo celoslovenská výtvarná súťaž Výtvarno-hudobné nálady Zvolen, Karin Kočišová (2. miesto celoslovenská výtvarná súťaž Tatranská galéria Poprad), Darina Bajusová (2. miesto celoslovenská výtvarná súťaž Mesto budúcnosti), Diana Lelková (čestné uznanie celoslovenská výtvarná súťaž Autoportrét), Alena Jančíková (zlaté pásmo celoslovenská výtvarná súťaž Výtvarno-hudobné nálady Zvolen; 2.miesto celoslovenská výtvarná súťaž Autoportrét).
Gymnázium
Daniel Mikula (1. miesto krajské kolo chemická olympiáda (kat. B); 1. miesto celoslovenské kolo literárna súťaž Viem, čím budem a prečo), Samuel Titko (3.miesto krajské kolo chemická olympiáda), Sofia Boháčová (1. miesto krajské kolo olympiáda RJ; 3.miesto krajské kolo literárna súťaž Mladý reportér; 1. miesto celoštátne kolo olympiáda RJ), Monika Šnelcerová, Róbert Ropovik, Jakub Gera, Katarína Košalková, Barbora Kováčová (2. miesto celoslovenský projekt Chair Reaction; 1. miesto poster v celoslovenskom projekte Chair Reaction),
Obchodná akadémia
Erik Palenčík (3. miesto krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači, kat. wordprocessing), Mária Zeleňáková (3. miesto Najlepšia cvičná firma - 17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem s medzinárodnou účasťou Bratislava – konateľka firmy), Peter Hubaľ (3. miesto krajské kolo súťaže v stolnom tenise Šarišské Michaľany).
Stredná odborná škola drevárska
Študentský kolektív autorov (3. cena XVI. roč. medzinárodná súťaž Etudy z dreva (kat. Najlepší úžitkový predmet a šperk) za kolekciu Drevená elegancia – drevené pánske motýliky; Cena časopisu Informácie 2015 za tvarové riešenie doplnku do novej pánskej kolekcie).
Stredná odborná škola na Ulici A. Dubčeka
Dávid Kidala (1. miesto celoštátna fotografická súťaž Ako veda a technika zmenila môj život?; 2.miesto celoslovenská súťaž Kreativita mladých grafikov) Klaudia Tömöryová (1. miesto celoslovenská súťaž školských časopisov SILA SLOVA; Cena za najlepšieho nováčika - súťaž Štúrovo pero; Cena za najlepšiu grafiku a skokana roka - súťaž stredoškolských časopisov PSK; 2. miesto krajské kolo Vansovej Lomnička), Milan Kurovský (1. miesto krajské a 4. miesto celoslovenské kolo olympiáda – AJ; 2. miesto krajské kolo Jazykový kvet – prednes poézie v AJ), Lukáš Demčák (2. miesto krajské kolo Hviezdoslavov Kubín, 3. miesto krajské kolo Horovov Zemplín), Petrana Dubinová (hlavná cena Top výrobok celoslovenská súťaž Mladý tvorca Nitra; 1.miesto medzinárodná súťaž Módna línia mladých Prešov – kolekcia Grey accent), Miroslava Jenčová (3. miesto medzinárodná Súťaž s plechovkou – umelecké spracovanie odpadového materiálu), Katarína Marková (2. miesto medzinárodná súťaž Naši susedia – Legendy z môjho okolia, Poľsko), Veronika Lipšayová (strieborné pásmo celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v darčekovom balení na tému: Tvoríme pre radosť iných + Cena sympatie za darčekový kôš), Viktória Prokopová (strieborné pásmo medzinárodná barmanská súťaž EUROCUP 2014 Prešov; bronzové pásmo Cassovia cup 2015), Matúš Demčák (strieborné pásmo medzinárodná barmanská súťaž EUROCUP 2014 Prešov), Roland Regec (1. miesto – absolútny víťaz medzinárodná barmanská súťaž MASTER CUP Bratislava).

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok