Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mládež spieva 2015

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Mládež spieva 2015

 Mládež spieva 2015

Krásne slnečné predpoludnie 22.4.2015 nám svojim spevom spríjemnili účastníci krajskej súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2015.

Svoje umenie ukázalo 5 speváckych zborov - domáci detský spevácky zbor Spievame pre radosť – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, detský spevácky zbor Lienka –SZUŠ Múza Humenné, detský spevácky zbor Slniečko- SZUŠ Bardejov, komorný spevácky zbor YOUNG VOISES - SZUŠ Múza Humenné a Dúha - detský spevácky zbor z Levoče.

Podmienkou pre akceptáciu v súťaži bolo splnenie dramaturgie, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev pri NOC určil ako povinnú skladbu na Mládež spieva 2015 slovenskú ľudovú pieseň Kázala mi mati v úprave Ondreja Francisciho. Okrem toho odporučil zborom do súťažného repertoáru zaradiť polyfónnu skladbu (kanón), skladbu slovenského autora a úpravu ľudovej piesne.

Ako v každej súťaži aj na Mládež spieva dohliadala odborná porota, ktorú tvorili Mgr. Tatiana Švajková PhD, Mgr. Ľubomír Varínsky a Rudolf Hentšel.

Zúčastnené spevácke zbory okrem Dúhy z Levoče patrili k úplným nováčikom v našej súťaži. Podľa vyjadrenia poroty predviedli veľmi pekné výkony a po zvážení sa rozhodli zbory oceniť takto:
Za Prešovský samosprávny kraj sa celoštátnej prehliadky zúčastnia 2 spevácke zbory.
Strieborné pásmo s priamym postupom do celoštátnej súťaže získal Detský spevácky zbor Dúha z Levoče pod vedením Petra Kolesára. Ocenenie za kultúru hlasového prejavu a návrh na postup do celoštátnej súťaže získal Detský spevácky zbor Slniečko z Bardejova
Tri spevácke zbory ocenili takto:
- Ocenenie za úspešné uvádzanie kompozícií mladých slovenských skladateľov získal Detský spevácky zbor Lienka z Humenného
- Ocenenie za popularizáciu zborových úprav skladby z oblasti vyššieho populáru získal Detský spevácky zbor Spievame pre radosť z Vranov nad Topľou
- Ocenenie za vnášanie populárnych prvkov do zborovej kultúry získal Komorný spevácky zbor YOUNG VOISES z Humenného
Celá súťažná prehliadka sa konala s finančnou podporou MK SR.

HZOS Vranov nad Topľou

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

Mládež spieva 2015

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Mládež spieva 2015

 Mládež spieva 2015

Krásne slnečné predpoludnie 22.4.2015 nám svojim spevom spríjemnili účastníci krajskej súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2015.

Svoje umenie ukázalo 5 speváckych zborov - domáci detský spevácky zbor Spievame pre radosť – ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, detský spevácky zbor Lienka –SZUŠ Múza Humenné, detský spevácky zbor Slniečko- SZUŠ Bardejov, komorný spevácky zbor YOUNG VOISES - SZUŠ Múza Humenné a Dúha - detský spevácky zbor z Levoče.

Podmienkou pre akceptáciu v súťaži bolo splnenie dramaturgie, predovšetkým nacvičenie povinnej skladby. Poradný zbor pre zborový spev pri NOC určil ako povinnú skladbu na Mládež spieva 2015 slovenskú ľudovú pieseň Kázala mi mati v úprave Ondreja Francisciho. Okrem toho odporučil zborom do súťažného repertoáru zaradiť polyfónnu skladbu (kanón), skladbu slovenského autora a úpravu ľudovej piesne.

Ako v každej súťaži aj na Mládež spieva dohliadala odborná porota, ktorú tvorili Mgr. Tatiana Švajková PhD, Mgr. Ľubomír Varínsky a Rudolf Hentšel.

Zúčastnené spevácke zbory okrem Dúhy z Levoče patrili k úplným nováčikom v našej súťaži. Podľa vyjadrenia poroty predviedli veľmi pekné výkony a po zvážení sa rozhodli zbory oceniť takto:
Za Prešovský samosprávny kraj sa celoštátnej prehliadky zúčastnia 2 spevácke zbory.
Strieborné pásmo s priamym postupom do celoštátnej súťaže získal Detský spevácky zbor Dúha z Levoče pod vedením Petra Kolesára. Ocenenie za kultúru hlasového prejavu a návrh na postup do celoštátnej súťaže získal Detský spevácky zbor Slniečko z Bardejova
Tri spevácke zbory ocenili takto:
- Ocenenie za úspešné uvádzanie kompozícií mladých slovenských skladateľov získal Detský spevácky zbor Lienka z Humenného
- Ocenenie za popularizáciu zborových úprav skladby z oblasti vyššieho populáru získal Detský spevácky zbor Spievame pre radosť z Vranov nad Topľou
- Ocenenie za vnášanie populárnych prvkov do zborovej kultúry získal Komorný spevácky zbor YOUNG VOISES z Humenného
Celá súťažná prehliadka sa konala s finančnou podporou MK SR.

HZOS Vranov nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok