Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

HZOS informuje a pozýva

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / HZOS informuje a pozýva

Aké sú môžnosti reklamy?

Kto navštívil počas uplynulého víkendu výstavnú sieň HZOS vo Vranove nad Topľou, mohol vidieť takmer 400 poľovníckych trofejí od poľovníkov z nášho okresu. I keď niekto by mohol povedať, že s umením to nemá nič spoločné. Výstavná sieň je však priestorom na stretávanie sa pre všetkých, ktorí majú zmysel pre krásu – a v tomto prípade hoc aj krásu prírody.

Predveľkonočný čas budeme venovať tvorivým inšpiráciám – maľovať kraslice, pripravovať venčeky, aranžmá. Ale tiež tu budeme recitovať 31.3. a 1.4. v rámci okresnej súťaže už 61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. A potom sa opäť vrátime k výtvarnému umeniu Stana Stankóciho cez výstavu Defragmentácie (15.4. – 20.5.).

I keď jar patrí sejbe a zakladaniu novej úrody, HZOS v tomto čase má žatvu v plnom prúde. Jar je pre nás obdobím okresných a krajských súťaží vo všetkých žánroch umeleckej činnosti. A tak vás, milí priatelia kultúry, pozýva Hornozemplínske osvetové stredisko do sály MsDK vo Vranove nad Topľou:

- 19.4. na okresnú súťaž detských folklórnych súborov so začiatkom od 11.00 h a na krajskú súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Tancuj, tancuj... so začiatkom od 14.30 h.

- Detské spevácke zbory z Prešovského kraja sa nám 22.4. predstavia na krajskej súťaži detských speváckych zborov Mládež spieva so začiatkom od 10.00 h rovnako v MsDK.

Nositelia tradícií je súťaž dedinských folklórnych skupín, ktorých máme v okrese neúrekom. V kultúrnom dome v Zámutove 25.4. od 16.00 h budú bojovať o postup do krajského kola najlepšie FSk z okresu, ktoré si pre porotcov pripravili „ obrázky zo života“ – zvyky našich dedín.

V máji si pripomenieme 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny. Okrem pietneho aktu pri Pamätníku padlých v centre Vranova nad Topľou (7.5.) si slávnostnou akadémiou v MsDK vo Vranove nad Topľou uctíme hrdinstvo padlých.

Avšak v tomto mesiaci v HZOS vo Vranove nad Topľou súťažia aj najlepší rečníci na okresnej súťaži Štúrov Zvolen (6.5.).

Vrcholným májovým, ak nie aj celoročným podujatím, je celoslovenská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha v Dlhom Klčove – 29.-31.5, na ktorú Vás už teraz všetkých srdečne pozývame.

To je len stručný prehľad podujatí na nadchádzajúce dva mesiace, sledujte našu web stránku: www.osvetavranov.sk, pripomenieme sa Vám aj v ďalších číslach noviniek a budeme sa tešiť na stretnutie s kultúrou a s Vami všetkými.
 

HZOS informuje a pozýva

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / HZOS informuje a pozýva

Aké sú môžnosti reklamy?

Kto navštívil počas uplynulého víkendu výstavnú sieň HZOS vo Vranove nad Topľou, mohol vidieť takmer 400 poľovníckych trofejí od poľovníkov z nášho okresu. I keď niekto by mohol povedať, že s umením to nemá nič spoločné. Výstavná sieň je však priestorom na stretávanie sa pre všetkých, ktorí majú zmysel pre krásu – a v tomto prípade hoc aj krásu prírody.

Predveľkonočný čas budeme venovať tvorivým inšpiráciám – maľovať kraslice, pripravovať venčeky, aranžmá. Ale tiež tu budeme recitovať 31.3. a 1.4. v rámci okresnej súťaže už 61. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. A potom sa opäť vrátime k výtvarnému umeniu Stana Stankóciho cez výstavu Defragmentácie (15.4. – 20.5.).

I keď jar patrí sejbe a zakladaniu novej úrody, HZOS v tomto čase má žatvu v plnom prúde. Jar je pre nás obdobím okresných a krajských súťaží vo všetkých žánroch umeleckej činnosti. A tak vás, milí priatelia kultúry, pozýva Hornozemplínske osvetové stredisko do sály MsDK vo Vranove nad Topľou:

- 19.4. na okresnú súťaž detských folklórnych súborov so začiatkom od 11.00 h a na krajskú súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Tancuj, tancuj... so začiatkom od 14.30 h.

- Detské spevácke zbory z Prešovského kraja sa nám 22.4. predstavia na krajskej súťaži detských speváckych zborov Mládež spieva so začiatkom od 10.00 h rovnako v MsDK.

Nositelia tradícií je súťaž dedinských folklórnych skupín, ktorých máme v okrese neúrekom. V kultúrnom dome v Zámutove 25.4. od 16.00 h budú bojovať o postup do krajského kola najlepšie FSk z okresu, ktoré si pre porotcov pripravili „ obrázky zo života“ – zvyky našich dedín.

V máji si pripomenieme 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny. Okrem pietneho aktu pri Pamätníku padlých v centre Vranova nad Topľou (7.5.) si slávnostnou akadémiou v MsDK vo Vranove nad Topľou uctíme hrdinstvo padlých.

Avšak v tomto mesiaci v HZOS vo Vranove nad Topľou súťažia aj najlepší rečníci na okresnej súťaži Štúrov Zvolen (6.5.).

Vrcholným májovým, ak nie aj celoročným podujatím, je celoslovenská súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha v Dlhom Klčove – 29.-31.5, na ktorú Vás už teraz všetkých srdečne pozývame.

To je len stručný prehľad podujatí na nadchádzajúce dva mesiace, sledujte našu web stránku: www.osvetavranov.sk, pripomenieme sa Vám aj v ďalších číslach noviniek a budeme sa tešiť na stretnutie s kultúrou a s Vami všetkými.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok