Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Novočné stretnutie priateľov kultúry sa nieslo v znamení Krásy z hliny

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Novočné stretnutie priateľov kultúry sa nieslo v znamení Krásy z hliny

Novočné stretnutie priateľov kultúry sa nieslo v znamení Krásy z hliny
Aké sú môžnosti reklamy?

Priatelia kultúry vo vranovskom regióne privítali nový rok 2015 na už tradičnom – osemnástom - novoročnom stretnutí v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska. Príjemné popoludnie spestrila vernisáž výstavy majoliky Márie a Oskara Hanuskovcov pod názvom Krása z hliny.

Kultúra ma vďaka tvorivým a zanieteným osobnostiam vo vranovskom regióne zapustené pevné korene. Verejnosť sa mohla v priebehu celého roka 2014 konfrontovať s rôznymi formami umenia, či už to bol folklór, divadlo, hudba, výtvarné umenie alebo fotografia. Riaditeľka Hornozemplínskeho strediska Anna Gdovinová potvrdila, že zoznam podujatí bol naozaj pestrý a rôznorodý, preto vyjadrila nádej, že v priebehu uplynulých dvanástich mesiacov si kúsok svojho sveta našli vo Vranove a okolí všetky umelecké duše. „Najviac sa môjho srdca dotkol spomienkový koncert venovaný primášom ĽH Vranovčan Ľubovi Gálisovi a Jánovi „Čačimu“ Draveckému, ktorí v našich spomienkach ostanú zapísaní ako skvelí ľudia a hudobníci. Keď mi Peťo Kocák, ktorý mi familiárni hovorí „teta“, vinšoval do nového roka, povedal mi, teta už mám ďalšie nápady, preto sa na spoluprácu s ním a všetkými, ktorí majú ku kultúre blízko, veľmi teším,“ uviedla s úsmevom A. Gdovinová.

Manželia Hanuskovci z Pezinka približujú vo Vranove krásu v hline, ktorá sa v ich šikovných rukách mení na umelecké diela. Ako vysvetlila Mária Hanusková, od detstva rada modelovala, maľovala a pracovala s hlinou, preto tomuto umeniu ostala verná. Spolu s manželom založili v roku 1992 rodinnú firmu Ľud-um-ker a obaja boli aj pri zakladaní Cechu slovenských keramikárov. Svoje výrobky vystavovali v Ríme, Viedni, či Prahe. V ich tvorbe sa objavujú sakrálne motívy, námety zo života vinohradníkov a figurálne plastiky so vzormi slovenských krojov. „Ak robíme postavu v kroji, najskôr musíme presne naštudovať jeho podobu zo všetkých strán. Manželka potom začne námet prenášať do hliny. Keď postavu vymodeluje, musí určitý čas schnúť. Čas procesu určuje hrúbka materiálu a trvať to môže aj dva týždne. Majolika na bielej glazúre musí byť dvakrát vypálená pri teplote 980 stupňov. Po prvom vypálení vyjde z pece materiál podobný tehle. Ten sa ponorí do bielej glazúry a následne sa maľuje farbami. Až druhé vypálenie premení farby a sklovina získa hladký povrch,“ vysvetľoval Oskar Hanuska.

Hoci manželia Hanuskovci pochádzajú z Pezinka, blízko majú aj k Zemplínu. Dôvod je prozaický. Práve hlina z východného Slovenska najviac vyhovuje ich figurálnym kompozíciám. „Keďže vaša hlina je bledá, vyhovuje mi na tváre. Hlina v našom regióne obsahuje veľa železa a je červená, preto ju používam iba na taniere,“ uviedla Mária Hanusková, ktorá sa výrobe ľudovoumeleckej dekoratívnej úžitkovej keramike sa venuje od roku 1986.


 

Novočné stretnutie priateľov kultúry sa nieslo v znamení Krásy z hliny

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Novočné stretnutie priateľov kultúry sa nieslo v znamení Krásy z hliny

Novočné stretnutie priateľov kultúry sa nieslo v znamení Krásy z hliny
Aké sú môžnosti reklamy?

Priatelia kultúry vo vranovskom regióne privítali nový rok 2015 na už tradičnom – osemnástom - novoročnom stretnutí v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska. Príjemné popoludnie spestrila vernisáž výstavy majoliky Márie a Oskara Hanuskovcov pod názvom Krása z hliny.

Kultúra ma vďaka tvorivým a zanieteným osobnostiam vo vranovskom regióne zapustené pevné korene. Verejnosť sa mohla v priebehu celého roka 2014 konfrontovať s rôznymi formami umenia, či už to bol folklór, divadlo, hudba, výtvarné umenie alebo fotografia. Riaditeľka Hornozemplínskeho strediska Anna Gdovinová potvrdila, že zoznam podujatí bol naozaj pestrý a rôznorodý, preto vyjadrila nádej, že v priebehu uplynulých dvanástich mesiacov si kúsok svojho sveta našli vo Vranove a okolí všetky umelecké duše. „Najviac sa môjho srdca dotkol spomienkový koncert venovaný primášom ĽH Vranovčan Ľubovi Gálisovi a Jánovi „Čačimu“ Draveckému, ktorí v našich spomienkach ostanú zapísaní ako skvelí ľudia a hudobníci. Keď mi Peťo Kocák, ktorý mi familiárni hovorí „teta“, vinšoval do nového roka, povedal mi, teta už mám ďalšie nápady, preto sa na spoluprácu s ním a všetkými, ktorí majú ku kultúre blízko, veľmi teším,“ uviedla s úsmevom A. Gdovinová.

Manželia Hanuskovci z Pezinka približujú vo Vranove krásu v hline, ktorá sa v ich šikovných rukách mení na umelecké diela. Ako vysvetlila Mária Hanusková, od detstva rada modelovala, maľovala a pracovala s hlinou, preto tomuto umeniu ostala verná. Spolu s manželom založili v roku 1992 rodinnú firmu Ľud-um-ker a obaja boli aj pri zakladaní Cechu slovenských keramikárov. Svoje výrobky vystavovali v Ríme, Viedni, či Prahe. V ich tvorbe sa objavujú sakrálne motívy, námety zo života vinohradníkov a figurálne plastiky so vzormi slovenských krojov. „Ak robíme postavu v kroji, najskôr musíme presne naštudovať jeho podobu zo všetkých strán. Manželka potom začne námet prenášať do hliny. Keď postavu vymodeluje, musí určitý čas schnúť. Čas procesu určuje hrúbka materiálu a trvať to môže aj dva týždne. Majolika na bielej glazúre musí byť dvakrát vypálená pri teplote 980 stupňov. Po prvom vypálení vyjde z pece materiál podobný tehle. Ten sa ponorí do bielej glazúry a následne sa maľuje farbami. Až druhé vypálenie premení farby a sklovina získa hladký povrch,“ vysvetľoval Oskar Hanuska.

Hoci manželia Hanuskovci pochádzajú z Pezinka, blízko majú aj k Zemplínu. Dôvod je prozaický. Práve hlina z východného Slovenska najviac vyhovuje ich figurálnym kompozíciám. „Keďže vaša hlina je bledá, vyhovuje mi na tváre. Hlina v našom regióne obsahuje veľa železa a je červená, preto ju používam iba na taniere,“ uviedla Mária Hanusková, ktorá sa výrobe ľudovoumeleckej dekoratívnej úžitkovej keramike sa venuje od roku 1986.


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok