Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

SPOLOČNE TO IDE ĽAHŠIE

Správy / Školstvo / SPOLOČNE TO IDE ĽAHŠIE

Aké sú môžnosti reklamy?

Súčasnosť je často egoistická, egocentrická, podporuje ambicióznu sebeckosť, ale často sa vyznačuje aj osamelosťou. Aby tieto strašidelne znejúce slová sprevádzajúce svet dospelých deti ešte dlho nemuseli spoznať a zažiť, učitelia im často okrem vzdelávania pripravujú mnohé výchovné tvorivo-zábavné aktivity, ktorými nenásilne na chvíľu odvádzajú žiakov zo sveta digitálneho otroctva.

Medzinárodný deň školských knižníc už tradične ponúka návrat do sveta tvorivosti a fantázie, do sveta múdrosti a dobra, do sveta slov a ich dôležitosti. Školy ho rady využívajú na motiváciu k tomu, na čo sme už dávno mnohí zabudli a na čo naše deti zabudnúť nesmú – k čítaniu kníh.
Slovenská pedagogická knižnica pre jubilejný 10. ročník tohto dňa (27.10.) vyhlásila motto Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. Pre pedagógov a žiakov v ZŠ Juh to bol impulz na realizáciu najrôznejších spôsobov, ako spoločne (v rámci tried i ročníkov) a hlavne literárne utužiť svoje kolektívy. Malí drobci, ktorí ešte nezvládajú písmená, napríklad spomínali na pekné chvíle a zážitky so starými rodičmi a svoje myšlienky stvárnili kresbami. Do jednej z druháckych tried zasa prišiel „živý“ starý ocko, prečítal svojmu vnukovi a samozrejme jeho spolužiakom peknú rozprávku a „dohliadol“ i na jej ilustráciu. Navyše, keďže je to bývalý novinár, cielenými otázkami deti priviedol k pochopeniu hlavnej myšlienky diela i konania jednotlivých postáv. Jednoducho, bolo veselo. Tretiaci zasa pracovali na spoločnom posteri o vízii školy budúcnosti a štvrtáci trebárs rozprávali o svojich dobrých skutkoch, ktoré sa možno podobajú aj na tie rozprávkové dobrá. A ako dopadlo hlasovanie, ktorý je ten naj, naj, najlepší? Zbytočná otázka, predsa všetky. Na druhom stupni deti spoločne vytvorili obrovského slimáka zo slov a zistili, aká bohatá je ich slovná zásoba. S radosťou sa popasovali s načieraním do studničky našej minulosti a spomínali na nárečové slová. Potom ich preložili na spisovnej slovenčiny, ilustrovali a vytvorili tak veľký školský východniarsky slovník. Tí najstarší zasa dokázali, že si vedia spoločne poradiť s množstvom informácií, selektovať ich, pretvárať a vytvorili tak svoju (alebo svojskú?) knihu o Vranove. Všetci žiaci školy okrem toho pracovali počas niektorých hodín tohto monotematického dňa na spoločnom česko-slovenskom projekte Záložka do knihy, keď vytvorili množstvo úžasne rozmanitých a nápaditých záložiek pre svojich moravských kamarátov v Bystřici nad Pernštejnem.

Aktivity Medzinárodného dňa školských knižníc však prerástli aj cez múry školy. Dokázala to napríklad spolupráca so Súkromnou základnou umeleckou školou v Jastrabí. Jej pracovníci pripravili pre jednotlivé ročníky hodiny zábavných hier, súťaží a prezentácií, preto by deti spolu s učiteľmi radi poďakovali Mgr. Erike Vajdečkovej, Bc. Zuzane Dančevskej, Jane Dudaščíkovej, Ľubici Mudzovej a Mgr. art. Petrovi Valiskovi-Timečkovi, artD. za skvelú atmosféru, ktorú dokázali vytvoriť. Ďalším zážitkom pre jednu z ôsmackých tried bola návšteva firmy Printon vo Vranove, kde im bola ochotne umožnená a pútavo uskutočnená exkurzia do sveta tlače a grafiky. Ďakujeme!
Preto na záver už len krátky návrat na začiatok textu: nezabudnite čítať a snívať, aby ste nezostali osamelí! V Základnej škole Juh sa o to stále snažia – deti aj dospelí.
 

SPOLOČNE TO IDE ĽAHŠIE

Správy / Školstvo / SPOLOČNE TO IDE ĽAHŠIE

Aké sú môžnosti reklamy?

Súčasnosť je často egoistická, egocentrická, podporuje ambicióznu sebeckosť, ale často sa vyznačuje aj osamelosťou. Aby tieto strašidelne znejúce slová sprevádzajúce svet dospelých deti ešte dlho nemuseli spoznať a zažiť, učitelia im často okrem vzdelávania pripravujú mnohé výchovné tvorivo-zábavné aktivity, ktorými nenásilne na chvíľu odvádzajú žiakov zo sveta digitálneho otroctva.

Medzinárodný deň školských knižníc už tradične ponúka návrat do sveta tvorivosti a fantázie, do sveta múdrosti a dobra, do sveta slov a ich dôležitosti. Školy ho rady využívajú na motiváciu k tomu, na čo sme už dávno mnohí zabudli a na čo naše deti zabudnúť nesmú – k čítaniu kníh.
Slovenská pedagogická knižnica pre jubilejný 10. ročník tohto dňa (27.10.) vyhlásila motto Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. Pre pedagógov a žiakov v ZŠ Juh to bol impulz na realizáciu najrôznejších spôsobov, ako spoločne (v rámci tried i ročníkov) a hlavne literárne utužiť svoje kolektívy. Malí drobci, ktorí ešte nezvládajú písmená, napríklad spomínali na pekné chvíle a zážitky so starými rodičmi a svoje myšlienky stvárnili kresbami. Do jednej z druháckych tried zasa prišiel „živý“ starý ocko, prečítal svojmu vnukovi a samozrejme jeho spolužiakom peknú rozprávku a „dohliadol“ i na jej ilustráciu. Navyše, keďže je to bývalý novinár, cielenými otázkami deti priviedol k pochopeniu hlavnej myšlienky diela i konania jednotlivých postáv. Jednoducho, bolo veselo. Tretiaci zasa pracovali na spoločnom posteri o vízii školy budúcnosti a štvrtáci trebárs rozprávali o svojich dobrých skutkoch, ktoré sa možno podobajú aj na tie rozprávkové dobrá. A ako dopadlo hlasovanie, ktorý je ten naj, naj, najlepší? Zbytočná otázka, predsa všetky. Na druhom stupni deti spoločne vytvorili obrovského slimáka zo slov a zistili, aká bohatá je ich slovná zásoba. S radosťou sa popasovali s načieraním do studničky našej minulosti a spomínali na nárečové slová. Potom ich preložili na spisovnej slovenčiny, ilustrovali a vytvorili tak veľký školský východniarsky slovník. Tí najstarší zasa dokázali, že si vedia spoločne poradiť s množstvom informácií, selektovať ich, pretvárať a vytvorili tak svoju (alebo svojskú?) knihu o Vranove. Všetci žiaci školy okrem toho pracovali počas niektorých hodín tohto monotematického dňa na spoločnom česko-slovenskom projekte Záložka do knihy, keď vytvorili množstvo úžasne rozmanitých a nápaditých záložiek pre svojich moravských kamarátov v Bystřici nad Pernštejnem.

Aktivity Medzinárodného dňa školských knižníc však prerástli aj cez múry školy. Dokázala to napríklad spolupráca so Súkromnou základnou umeleckou školou v Jastrabí. Jej pracovníci pripravili pre jednotlivé ročníky hodiny zábavných hier, súťaží a prezentácií, preto by deti spolu s učiteľmi radi poďakovali Mgr. Erike Vajdečkovej, Bc. Zuzane Dančevskej, Jane Dudaščíkovej, Ľubici Mudzovej a Mgr. art. Petrovi Valiskovi-Timečkovi, artD. za skvelú atmosféru, ktorú dokázali vytvoriť. Ďalším zážitkom pre jednu z ôsmackých tried bola návšteva firmy Printon vo Vranove, kde im bola ochotne umožnená a pútavo uskutočnená exkurzia do sveta tlače a grafiky. Ďakujeme!
Preto na záver už len krátky návrat na začiatok textu: nezabudnite čítať a snívať, aby ste nezostali osamelí! V Základnej škole Juh sa o to stále snažia – deti aj dospelí.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok