Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotili Čítačku s písačkou VI.

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Vyhodnotili Čítačku s písačkou VI.

Aké sú môžnosti reklamy?

V piatok 3. októbra 2014 sa uskutočnili „dožinky“ literárnych a výtvarných prác projektu Čítačka s písačkou VI. Súťaž realizovali OZ Korálky a Hornozemplínska knižnica v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou, vďaka finančnej podpore MK SR. Projekt bol realizovaný od januára 2014, počas letných prázdnin a vyvrcholil v knižnici vyhodnotením súťaže a odovzdaním cien víťazom. Do regionálneho kola súťaže bolo zaslaných 136 literárnych a 105 výtvarných prác. Príjemnú atmosféru hrou na hudobných nástrojoch spríjemnili žiaci ZUŠ s klavírnym sprievodom Mgr. Márie Pavolkovej.

„Vybrať z takého množstva prác len zopár najlepších bola nadmieru záležitosť nejednoduchá. Možno totiž s potešením konštatovať, že deti píšu veľmi starostlivo - príbehy múdre, smutné i veselé. Potešenie mi robí ich empatia, veľké potešenie, lebo čo nevidieť, bude im patriť tento svet. A ten potrebuje nielen ich fantáziu, ale aj ich múdrosť, starostlivosť a citlivosť... A to veru URGENTNE!“ uviedla spisovateľka PhDr. Alžbeta Verešpejová, PhD., ktorá hodnotila literárne práce. 
 
Slovenský ilustrátor Mgr. Art. Miroslav Regitko, ktorý prezrel a vyhodnotil výtvarné práce, skonštatoval: „Verím, že výtvarná súťaž je skvelou voľbou pre všetky knižnice. Od kedy je kniha knihou, jej srdcom a krvou je textový obsah a to ostatné telo, v ktorom to srdce bije, je typografia, väzba a ilustrácia a to sú všetko výtvarné prvky. Výtvarno je nadmieru súčasťou každej knižky a do knižnice patrí ako prach na topánke, ktorý tam prináša čitateľ.“
 
Hodnotiteľka autorského čítania PhDr. Valéria Juríčková PhD. prirovnala podujatie k literárnemu karnevalu: „Ako bol kedysi karneval sviatkom slobody, počas ktorého sa mohol každý správať slobodne, aj autorská tvorba detí sa stáva priestorom, kde dieťa autenticky vyjadrí to, čím žije. A čo my, dospelí, často nevieme (alebo nechceme) počúvať.“
 
Pani Juliana Melková ocenila prácu pedagógov, ktorí majú v rukách mladé osobnosti, z ktorých raz môžu vyrásť skutočné osobnosti. 
„V dnešnom pretechnizovanom svete sa usilujú nájsť v deťoch to ľudské,“ zdôraznila Juliana Melková.
 
Ďakujeme pedagógom, rodičom a žiakom, ktorí sa do regionálnej súťaže zapojili. V rámci projektu vydali Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a OZ Korálky zborník víťazných prác súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu.
 
Veríme, že podujatie v knižnici bolo príjemným stretnutím pre všetkých, ktorí majú radi písané i hovorené slovo a výtvarnú kompozíciu.

Vyhodnotili Čítačku s písačkou VI.

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Vyhodnotili Čítačku s písačkou VI.

Aké sú môžnosti reklamy?

V piatok 3. októbra 2014 sa uskutočnili „dožinky“ literárnych a výtvarných prác projektu Čítačka s písačkou VI. Súťaž realizovali OZ Korálky a Hornozemplínska knižnica v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou, vďaka finančnej podpore MK SR. Projekt bol realizovaný od januára 2014, počas letných prázdnin a vyvrcholil v knižnici vyhodnotením súťaže a odovzdaním cien víťazom. Do regionálneho kola súťaže bolo zaslaných 136 literárnych a 105 výtvarných prác. Príjemnú atmosféru hrou na hudobných nástrojoch spríjemnili žiaci ZUŠ s klavírnym sprievodom Mgr. Márie Pavolkovej.

„Vybrať z takého množstva prác len zopár najlepších bola nadmieru záležitosť nejednoduchá. Možno totiž s potešením konštatovať, že deti píšu veľmi starostlivo - príbehy múdre, smutné i veselé. Potešenie mi robí ich empatia, veľké potešenie, lebo čo nevidieť, bude im patriť tento svet. A ten potrebuje nielen ich fantáziu, ale aj ich múdrosť, starostlivosť a citlivosť... A to veru URGENTNE!“ uviedla spisovateľka PhDr. Alžbeta Verešpejová, PhD., ktorá hodnotila literárne práce. 
 
Slovenský ilustrátor Mgr. Art. Miroslav Regitko, ktorý prezrel a vyhodnotil výtvarné práce, skonštatoval: „Verím, že výtvarná súťaž je skvelou voľbou pre všetky knižnice. Od kedy je kniha knihou, jej srdcom a krvou je textový obsah a to ostatné telo, v ktorom to srdce bije, je typografia, väzba a ilustrácia a to sú všetko výtvarné prvky. Výtvarno je nadmieru súčasťou každej knižky a do knižnice patrí ako prach na topánke, ktorý tam prináša čitateľ.“
 
Hodnotiteľka autorského čítania PhDr. Valéria Juríčková PhD. prirovnala podujatie k literárnemu karnevalu: „Ako bol kedysi karneval sviatkom slobody, počas ktorého sa mohol každý správať slobodne, aj autorská tvorba detí sa stáva priestorom, kde dieťa autenticky vyjadrí to, čím žije. A čo my, dospelí, často nevieme (alebo nechceme) počúvať.“
 
Pani Juliana Melková ocenila prácu pedagógov, ktorí majú v rukách mladé osobnosti, z ktorých raz môžu vyrásť skutočné osobnosti. 
„V dnešnom pretechnizovanom svete sa usilujú nájsť v deťoch to ľudské,“ zdôraznila Juliana Melková.
 
Ďakujeme pedagógom, rodičom a žiakom, ktorí sa do regionálnej súťaže zapojili. V rámci projektu vydali Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a OZ Korálky zborník víťazných prác súťaže o najkrajšiu literárnu a výtvarnú prácu.
 
Veríme, že podujatie v knižnici bolo príjemným stretnutím pre všetkých, ktorí majú radi písané i hovorené slovo a výtvarnú kompozíciu.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok