Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Tvorivé písanie v knižnici

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Tvorivé písanie v knižnici

Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 10. júla do Hornozemplín­skej knižnice vo Vranove nad Topľou zavítala riaditeľka SZUŠ Jastrabie n. T., poetka, prekladateľka a publicistka – Valéria Juríčková. 

Venovala sa deťom a mládeži, ktoré prišli na druhé zo štvrtkových podujatí – Literárny štvrtok.
 
Rozprávala s deťmi o ich právach a nebadane, krásnou hravou formou naviedla deti, aby začali tvoriť na túto tému.
 
Ak chcete vedieť, čo si myslia deti o svojich právach, o tom, ako ich vnímajú, práce budú vystavené v Hornozemplínskej knižnici.
 
Podujatie podporilo Minister­stvo kultúry SR v rámci projektu „Vranovské knihodni 2014“ a participovala na ňom Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, OZ Korálky a súkromná ZUŠ Jastrabie. 
 
Vo štvrtok 17. júla srdečne pozývame prázdninujúce deti, dospelých, ale aj seniorov na ďalšie knižničné podujatie pod názvom Veselý štvrtok, ktorý bude plný prekvapení. Stretneme sa na ňom s Veronikou Ďuďovou v Miniškole rómskeho tanca. Vstup voľný. 
 
E. Kladná

Tvorivé písanie v knižnici

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Tvorivé písanie v knižnici

Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 10. júla do Hornozemplín­skej knižnice vo Vranove nad Topľou zavítala riaditeľka SZUŠ Jastrabie n. T., poetka, prekladateľka a publicistka – Valéria Juríčková. 

Venovala sa deťom a mládeži, ktoré prišli na druhé zo štvrtkových podujatí – Literárny štvrtok.
 
Rozprávala s deťmi o ich právach a nebadane, krásnou hravou formou naviedla deti, aby začali tvoriť na túto tému.
 
Ak chcete vedieť, čo si myslia deti o svojich právach, o tom, ako ich vnímajú, práce budú vystavené v Hornozemplínskej knižnici.
 
Podujatie podporilo Minister­stvo kultúry SR v rámci projektu „Vranovské knihodni 2014“ a participovala na ňom Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, OZ Korálky a súkromná ZUŠ Jastrabie. 
 
Vo štvrtok 17. júla srdečne pozývame prázdninujúce deti, dospelých, ale aj seniorov na ďalšie knižničné podujatie pod názvom Veselý štvrtok, ktorý bude plný prekvapení. Stretneme sa na ňom s Veronikou Ďuďovou v Miniškole rómskeho tanca. Vstup voľný. 
 
E. Kladná
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok