Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Úplná uzávierka komunikácie Sedliská - Benkovce

Správy / Policajné správy / Úplná uzávierka komunikácie Sedliská - Benkovce

Aké sú môžnosti reklamy?

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou oznamuje, že dňa 26. júna 2014 vydal Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove, povolenie na vykonanie úplnej cesty I/15 pre stavbu ,,Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce“ v úseku Sedliská – Holčíkovce“ v km 6,500 – 10,700 o dĺžke 4,200 km.

Druh uzávierky: úplná, pre všetky druhy motorových vozidiel s odklonom cez obchádzkovú trasu v smere na Ondavské Matiašovce, Žalobín, Malú Domašu. 

Doba uzávierky: od 01.07.2014 – 08. 08.2014 

Úplná uzávierka cesty I/15 v km 6,500 – 10,700 Sedliská – Benkovce bude vyznačená dňom 01. júla 2014. Po osadení dopravných značiek, začnú platiť uvedené obmedzenia. 
 
Aj naďalej trvá čiastočná uzávierka cesty I/15 v úseku Malá Domaša – Holčíkovce (v km 013,698 – 019,329) v časovom horizonte do 30. 11. 2014. Cestná doprava je vedená striedavo, v protismernom jazdnom pruhu, s upravenou prednosťou, riadená svetelnými signálmi a pokynmi. Čiastočná uzávierka a obchádzka sa týka odklonu medzinárodnej kamiónovej a nákladnej cestnej dopravy (N1, N2, N3,) bude presmerovaný dočasným dopravným značením po cestách I. triedy, zo smeru Košice I/79, zo smeru Humenné I/74, zo smeru Prešov a Vranov n/T I/18 a zo smeru Svidník, Stropkov I/15, I/73.
 
Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali zmenu v organizácii dopravy na spomínanom úseku cesty, prenosné zvislé a vodorovné dopravné značky a pokyny, výzvy alebo príkazy policajtov súvisiacich s výkonom oprávnení v cestnej premávke, ako aj iných osôb pribratých na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
 
Apelujeme na zvýšenú disciplinovanosť a opatrnosť vodičov v uvedenom úseku cesty, dodržiavajte najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy, zákaz predchádzania, bezpečnú vzdialenosť v kolónach, nebrzdite náhle a zvážte predchádzanie aj na miestach, kde je to vodorovným alebo zvislým dopravným značením dovolené. 
 
Žiadame vodičov, aby sa na cestu (cez uvedený úsek) vybrali s dostatočným časovým predstihom (v čase dopravnej špičky kolóny vozidiel).
 
pplk. JUDr. Dušan Vološin, riaditeľ

Úplná uzávierka komunikácie Sedliská - Benkovce

Správy / Policajné správy / Úplná uzávierka komunikácie Sedliská - Benkovce

Aké sú môžnosti reklamy?

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou oznamuje, že dňa 26. júna 2014 vydal Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove, povolenie na vykonanie úplnej cesty I/15 pre stavbu ,,Horný Zemplín – rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská – Holčíkovce“ v úseku Sedliská – Holčíkovce“ v km 6,500 – 10,700 o dĺžke 4,200 km.

Druh uzávierky: úplná, pre všetky druhy motorových vozidiel s odklonom cez obchádzkovú trasu v smere na Ondavské Matiašovce, Žalobín, Malú Domašu. 

Doba uzávierky: od 01.07.2014 – 08. 08.2014 

Úplná uzávierka cesty I/15 v km 6,500 – 10,700 Sedliská – Benkovce bude vyznačená dňom 01. júla 2014. Po osadení dopravných značiek, začnú platiť uvedené obmedzenia. 
 
Aj naďalej trvá čiastočná uzávierka cesty I/15 v úseku Malá Domaša – Holčíkovce (v km 013,698 – 019,329) v časovom horizonte do 30. 11. 2014. Cestná doprava je vedená striedavo, v protismernom jazdnom pruhu, s upravenou prednosťou, riadená svetelnými signálmi a pokynmi. Čiastočná uzávierka a obchádzka sa týka odklonu medzinárodnej kamiónovej a nákladnej cestnej dopravy (N1, N2, N3,) bude presmerovaný dočasným dopravným značením po cestách I. triedy, zo smeru Košice I/79, zo smeru Humenné I/74, zo smeru Prešov a Vranov n/T I/18 a zo smeru Svidník, Stropkov I/15, I/73.
 
Žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali zmenu v organizácii dopravy na spomínanom úseku cesty, prenosné zvislé a vodorovné dopravné značky a pokyny, výzvy alebo príkazy policajtov súvisiacich s výkonom oprávnení v cestnej premávke, ako aj iných osôb pribratých na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
 
Apelujeme na zvýšenú disciplinovanosť a opatrnosť vodičov v uvedenom úseku cesty, dodržiavajte najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy, zákaz predchádzania, bezpečnú vzdialenosť v kolónach, nebrzdite náhle a zvážte predchádzanie aj na miestach, kde je to vodorovným alebo zvislým dopravným značením dovolené. 
 
Žiadame vodičov, aby sa na cestu (cez uvedený úsek) vybrali s dostatočným časovým predstihom (v čase dopravnej špičky kolóny vozidiel).
 
pplk. JUDr. Dušan Vološin, riaditeľ
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok