Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Synovia bez ospravedlnenia vymeškali takmer 900 vyučovacích hodín

Správy / Policajné správy / Synovia bez ospravedlnenia vymeškali takmer 900 vyučovacích hodín

Traja synovia Róbert 13 rokov, Igor 12 rokov a Patrik 11 rokov, vymeškali v tomto školskom roku 2013/2014 spolu takmer 900 vyučovacích hodín bez ospravedlnenia.

Vranovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenie z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže ich zákonným zástupcom a to 39 ročnému otcovi a 40 ročnej matke pochádzajúcim z obce Kamenná Poruba. Doposiaľ zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že rodičia si neplnili povinnosť vyplývajúcu zo zákona a to starať sa sústavne a dôsledne o všestranný rozvoj a vývoj svojich detí. Obvinení z nedbanlivosti vydali svoje deti nebezpečenstvu spustnutia sa tým, že im nezabezpečili riadnu dochádzku do školy. Róbert vymeškal viac ako 300 vyučovacích hodín, Igor a Patrik – každý z nich takmer 300 neospravedlnených vyučovacích hodín. Obvinení sú stíhaní na slobode.
Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Synovia bez ospravedlnenia vymeškali takmer 900 vyučovacích hodín

Správy / Policajné správy / Synovia bez ospravedlnenia vymeškali takmer 900 vyučovacích hodín

Traja synovia Róbert 13 rokov, Igor 12 rokov a Patrik 11 rokov, vymeškali v tomto školskom roku 2013/2014 spolu takmer 900 vyučovacích hodín bez ospravedlnenia.

Vranovský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a vzniesol obvinenie z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže ich zákonným zástupcom a to 39 ročnému otcovi a 40 ročnej matke pochádzajúcim z obce Kamenná Poruba. Doposiaľ zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že rodičia si neplnili povinnosť vyplývajúcu zo zákona a to starať sa sústavne a dôsledne o všestranný rozvoj a vývoj svojich detí. Obvinení z nedbanlivosti vydali svoje deti nebezpečenstvu spustnutia sa tým, že im nezabezpečili riadnu dochádzku do školy. Róbert vymeškal viac ako 300 vyučovacích hodín, Igor a Patrik – každý z nich takmer 300 neospravedlnených vyučovacích hodín. Obvinení sú stíhaní na slobode.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok