Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Archeopark v Hanušovciach bude otvorený 27. septembra

Správy / Ostatné / Archeopark v Hanušovciach bude otvorený 27. septembra

Aké sú môžnosti reklamy?

Archeopark pri Múzeu v Hanušovciach rastie každým dňom – dvíha sa mohutná drevená palisáda, kladú sa „základy“ pravekých obydlí, archeopark nadobúda svoju tvár. Buduje sa vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky. Bude kultúrnou a turistickou atrakciou, v takomto prevedení jedinou na Slovensku. Bude miestom interaktívneho vzdelávania a aktívneho oddychu. V archeoparku sa vrátite do dávnej minulosti, prežijete dobu kamennú, bronzovú i železnú. V tomto netypickom múzeu sa budete môcť všetkého dotknúť, všetko si vyskúšať, pretože to bude múzeum nielen na pozeranie, ale predovšetkým na prežívanie. Archeopark je však určený aj pre odborníkov archeológov. Budú sa tu robiť archeologické experimenty – výpaly keramiky, tavby kovov – časom možno tiež chov domácich zvierat. A práve odborníci archeológovia, ľudia, ktorí sa venujú archeoparkom, sa zišli v hanušovskom múzeu koncom júna na medzinárodnej odbornej konferencii. Popri slovenských a poľských odborníkoch tu bolo zastúpené Bulharsko, Česká republika a Rakúsko. Takmer 50 účastníkov dvojdňovej konferencie si vypočulo 24 referátov a prezrelo 2 postery z oblasti archeologického experimentu, činnosti archeoparkov a popularizácie archeológie. K vynikajúcej atmosfére na konferencii a k spokojnosti jej účastníkov prispeli kvalitné služby v ubytovaní a stravovaní a nadšenie vyvolal aj „stravovací experiment“ v podobe guľáša a kozarovej mačanki. Typickú východniarsku pohostinnosť podčiarkli neuveriteľné domáce koláče. Takéto „príspevky“ sú na konferencii druhotné, ale dotvárajú dobrý pocit, ktorým si účastníci fixujú v spomienkach celý náš región, čo určite nie je zanedbateľné. 

Odborné príspevky z konferencie budú publikované v zborníku. Pre rozostavaný archeopark v Hanušovciach sme na konferencii získali početné informácie o fungovaní podobných zariadení v zahraničí a tiež možných budúcich partnerov a spolupracovníkov. 
Archeopark v Hanušovciach otvára svoju bránu pre návštevníkov 27. 9. t.r. Záštitu nad promočným podujatím nazvaným Tisícročia za palisádou prevzal predseda PSK MUDr. Peter Chudík. 
 
Mária Kotorová Jenčová

Archeopark v Hanušovciach bude otvorený 27. septembra

Správy / Ostatné / Archeopark v Hanušovciach bude otvorený 27. septembra

Aké sú môžnosti reklamy?

Archeopark pri Múzeu v Hanušovciach rastie každým dňom – dvíha sa mohutná drevená palisáda, kladú sa „základy“ pravekých obydlí, archeopark nadobúda svoju tvár. Buduje sa vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky. Bude kultúrnou a turistickou atrakciou, v takomto prevedení jedinou na Slovensku. Bude miestom interaktívneho vzdelávania a aktívneho oddychu. V archeoparku sa vrátite do dávnej minulosti, prežijete dobu kamennú, bronzovú i železnú. V tomto netypickom múzeu sa budete môcť všetkého dotknúť, všetko si vyskúšať, pretože to bude múzeum nielen na pozeranie, ale predovšetkým na prežívanie. Archeopark je však určený aj pre odborníkov archeológov. Budú sa tu robiť archeologické experimenty – výpaly keramiky, tavby kovov – časom možno tiež chov domácich zvierat. A práve odborníci archeológovia, ľudia, ktorí sa venujú archeoparkom, sa zišli v hanušovskom múzeu koncom júna na medzinárodnej odbornej konferencii. Popri slovenských a poľských odborníkoch tu bolo zastúpené Bulharsko, Česká republika a Rakúsko. Takmer 50 účastníkov dvojdňovej konferencie si vypočulo 24 referátov a prezrelo 2 postery z oblasti archeologického experimentu, činnosti archeoparkov a popularizácie archeológie. K vynikajúcej atmosfére na konferencii a k spokojnosti jej účastníkov prispeli kvalitné služby v ubytovaní a stravovaní a nadšenie vyvolal aj „stravovací experiment“ v podobe guľáša a kozarovej mačanki. Typickú východniarsku pohostinnosť podčiarkli neuveriteľné domáce koláče. Takéto „príspevky“ sú na konferencii druhotné, ale dotvárajú dobrý pocit, ktorým si účastníci fixujú v spomienkach celý náš región, čo určite nie je zanedbateľné. 

Odborné príspevky z konferencie budú publikované v zborníku. Pre rozostavaný archeopark v Hanušovciach sme na konferencii získali početné informácie o fungovaní podobných zariadení v zahraničí a tiež možných budúcich partnerov a spolupracovníkov. 
Archeopark v Hanušovciach otvára svoju bránu pre návštevníkov 27. 9. t.r. Záštitu nad promočným podujatím nazvaným Tisícročia za palisádou prevzal predseda PSK MUDr. Peter Chudík. 
 
Mária Kotorová Jenčová
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok