Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

LESY SR pozastavili dodávku dreva pre Bukózu Export-Import

Správy / Ostatné / LESY SR pozastavili dodávku dreva pre Bukózu Export-Import

Aké sú môžnosti reklamy?

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky pozastavil s okamžitou platnosťou dodávky dreva druhému najväčšiemu slovenskému spracovateľovi listnatej vlákniny Bukóze Export-Import. Dôvodom je časové prekročenie dodávok dreva v predchádzajúcich týždňoch a tiež končiaca banková záruka, ktorá je jednou z podmienok plnenia platnej kúpnej zmluvy. Ako uviedol hovorca Vlastimil Rezek, LESY SR pristúpili k tomuto krajnému riešeniu situácie po opakovaných neúspešných rokovaniach s vedením Bukózy Export-Import, aj napriek dostatku dreva zo súčasnej vetrovej kalamity. 

Prerušením dodávok do vyriešenia tejto situácie LESY Slovenskej republiky chránia majetok štátu, aby sa nemohla opakovať situácia z roku 2012, kedy skrachovala Smrečina Banská Bystrica a pohľadávky podniku LESY SR zatiaľ nie sú uspokojené. „Podľa platnej kúpnej zmluvy je Bukóza Export-Import povinná zaistiť bankovú záruku minimálne vo výške 2,365 milióna eur, no zatiaľ jej predĺženie nepreukázali. Súčasná záruka platí do konca júla a vzhľadom na 60-dňovú splatnosť faktúr, by akékoľvek ďalšie dodávky dreva zostali finančne nezabezpečené,“ povedal obchodný riaditeľ podniku Miroslav Lelák. 
 
LESY SR za prvý štvrťrok prekročili dodávky dreva Bukóze Export-Import oproti časovému plánu o desať percent a v druhom štvrťroku tejto firme dodali zatiaľ 64.022 m3 dreva, čo je časové prekročenie dodávok o 5,6 percenta. Prerušenie dodávok dreva je plne v súlade s článkom VII. a X. platnej kúpnej zmluvy. „Bukóza Export-Import odoberá listnatú vlákninu, ktorá je najmenej kvalitným sortimentom a preto nehrozí jej ďalšie znehodnotenie. Po vyriešení situácie predĺžením bankovej garancie, zálohovou platbou či iným spôsobom, budú dodávky opäť uvoľnené a podnik LESY SR si svoje záväzky vyplývajúce z platnej zmluvy splní,“ vysvetlil V. Rezek. 

LESY SR pozastavili dodávku dreva pre Bukózu Export-Import

Správy / Ostatné / LESY SR pozastavili dodávku dreva pre Bukózu Export-Import

Aké sú môžnosti reklamy?

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky pozastavil s okamžitou platnosťou dodávky dreva druhému najväčšiemu slovenskému spracovateľovi listnatej vlákniny Bukóze Export-Import. Dôvodom je časové prekročenie dodávok dreva v predchádzajúcich týždňoch a tiež končiaca banková záruka, ktorá je jednou z podmienok plnenia platnej kúpnej zmluvy. Ako uviedol hovorca Vlastimil Rezek, LESY SR pristúpili k tomuto krajnému riešeniu situácie po opakovaných neúspešných rokovaniach s vedením Bukózy Export-Import, aj napriek dostatku dreva zo súčasnej vetrovej kalamity. 

Prerušením dodávok do vyriešenia tejto situácie LESY Slovenskej republiky chránia majetok štátu, aby sa nemohla opakovať situácia z roku 2012, kedy skrachovala Smrečina Banská Bystrica a pohľadávky podniku LESY SR zatiaľ nie sú uspokojené. „Podľa platnej kúpnej zmluvy je Bukóza Export-Import povinná zaistiť bankovú záruku minimálne vo výške 2,365 milióna eur, no zatiaľ jej predĺženie nepreukázali. Súčasná záruka platí do konca júla a vzhľadom na 60-dňovú splatnosť faktúr, by akékoľvek ďalšie dodávky dreva zostali finančne nezabezpečené,“ povedal obchodný riaditeľ podniku Miroslav Lelák. 
 
LESY SR za prvý štvrťrok prekročili dodávky dreva Bukóze Export-Import oproti časovému plánu o desať percent a v druhom štvrťroku tejto firme dodali zatiaľ 64.022 m3 dreva, čo je časové prekročenie dodávok o 5,6 percenta. Prerušenie dodávok dreva je plne v súlade s článkom VII. a X. platnej kúpnej zmluvy. „Bukóza Export-Import odoberá listnatú vlákninu, ktorá je najmenej kvalitným sortimentom a preto nehrozí jej ďalšie znehodnotenie. Po vyriešení situácie predĺžením bankovej garancie, zálohovou platbou či iným spôsobom, budú dodávky opäť uvoľnené a podnik LESY SR si svoje záväzky vyplývajúce z platnej zmluvy splní,“ vysvetlil V. Rezek. 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok