Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Súťaž v Aranžovaní kvetov

Správy / Ostatné / Súťaž v Aranžovaní kvetov

Aké sú môžnosti reklamy?

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 28.5.2014 súťaž v Aranžovaní kvetov. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich z 3 základných škôl – ZŠ Kukučínova, ZŠ Bernolákova , CSŠ Vranov a členky záujmového krúžku Aranžovania CVČ vo Vranove nad Topľou.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách 6. - 7. ročník a 8. – 9. ročník. Ich úlohou bolo naaranžovať podľa svojich predstav vypichovanú úpravu najmenej zo siedmych kvetov. Súťažiaci aranžovali s veľkým nadšením a radosťou. Do práce vložili svoju zručnosť a nápaditosť. Na zhotovenie aranžmánu mali súťažiaci 60 minút. Súťaž hodnotila komisia v zložení predseda komisie Mgr. Martina Kopková, členovia: Ing. Anna Marcinčinová a Bc. Maroš Sobota.
 
Víťazí boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré venovalo CVČ Vranov. 
 
Výsledky súťaže
 
1. kategória 6 .- 7. ročník: 1. miesto: Viktória Biliková (CSŠ Vranov), 2. miesto: Klaudia Brosová (ZŠ Bernolákova), 3. miesto: Katarína Mihalčinová (ZŠ Bernolákova). Čestné uznanie Kristína Verčimáková (ZŠ Kukučínova).
 
2. kategória 8. – 9. ročník: 1. miesto: Emma Kovaľová (ZŠ Bernolákova), 2. miesto: Natália Fedorňáková CVČ (ZŠ Bernolákova), 3. miesto: Michaela Labonová (ZŠ Kukučínova). Čestné uznanie Alexandra Košudová CVČ (ZŠ Bernolákova). Čestné uznanie Anna Valašteková (ZŠ Bernolákova).
 
Všetkým súťažiacim blahoželáme.
 
 
 

Súťaž v Aranžovaní kvetov

Správy / Ostatné / Súťaž v Aranžovaní kvetov

Aké sú môžnosti reklamy?

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 28.5.2014 súťaž v Aranžovaní kvetov. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich z 3 základných škôl – ZŠ Kukučínova, ZŠ Bernolákova , CSŠ Vranov a členky záujmového krúžku Aranžovania CVČ vo Vranove nad Topľou.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách 6. - 7. ročník a 8. – 9. ročník. Ich úlohou bolo naaranžovať podľa svojich predstav vypichovanú úpravu najmenej zo siedmych kvetov. Súťažiaci aranžovali s veľkým nadšením a radosťou. Do práce vložili svoju zručnosť a nápaditosť. Na zhotovenie aranžmánu mali súťažiaci 60 minút. Súťaž hodnotila komisia v zložení predseda komisie Mgr. Martina Kopková, členovia: Ing. Anna Marcinčinová a Bc. Maroš Sobota.
 
Víťazí boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré venovalo CVČ Vranov. 
 
Výsledky súťaže
 
1. kategória 6 .- 7. ročník: 1. miesto: Viktória Biliková (CSŠ Vranov), 2. miesto: Klaudia Brosová (ZŠ Bernolákova), 3. miesto: Katarína Mihalčinová (ZŠ Bernolákova). Čestné uznanie Kristína Verčimáková (ZŠ Kukučínova).
 
2. kategória 8. – 9. ročník: 1. miesto: Emma Kovaľová (ZŠ Bernolákova), 2. miesto: Natália Fedorňáková CVČ (ZŠ Bernolákova), 3. miesto: Michaela Labonová (ZŠ Kukučínova). Čestné uznanie Alexandra Košudová CVČ (ZŠ Bernolákova). Čestné uznanie Anna Valašteková (ZŠ Bernolákova).
 
Všetkým súťažiacim blahoželáme.
 
 
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok