Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mladí zdravotníci preukázali dobré vedomosti

Správy / Ostatné / Mladí zdravotníci preukázali dobré vedomosti

Aké sú môžnosti reklamy?

V rámci osláv Svetového dňa ČK a ČP zorganizoval Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou dňa 27. mája 2014 územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci. Súťaž prebiehala v priestoroch Špeciálnej základnej školy vo Vranove nad Topľou. Všetci súťažiaci preukázali dobré vedomosti z poskytovania prvej pomoci. Prvenstvo si však odniesli – v súťaži DMZ I. stupňa žiaci zo ZŠ Soľ, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ sídlisko JUH vo Vranove nad Topľou a tretie miesto obsadili dve družstvá, a to Cirkevná základná škola sv. Dominika Savia a ZŠ Tovarné. V súťaži DMZ II. stupňa prvé miesto obsadili pri rovnakom počte bodov družstvo Gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou a ZŠ Tovarné, druhé miesto obsadili žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia a tretie žiaci ZŠ ul. Bernolákova z Vranova n. T. V súťaži DPP zvíťazili študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi pred Obchodnou akadémiou a Gymnáziom Vranov n. T. C. Daxnera 

Územný spolok SČK vyslovuje poďakovanie vedeniu Špeciálnej základnej školy vo Vranove nad Topľou, vedeniu Cirkevnej spojenej školy, Vranovskej nemocnice, Záchrannej služby Košice a rozhodcom za pomoc pri organizovaní súťaže. Naše poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí počas celého školského roka pripravovali deti na túto súťaž.
 
M. Majzlíková, riaditeľka ÚzS SČK
 

Mladí zdravotníci preukázali dobré vedomosti

Správy / Ostatné / Mladí zdravotníci preukázali dobré vedomosti

Aké sú môžnosti reklamy?

V rámci osláv Svetového dňa ČK a ČP zorganizoval Územný spolok Slovenského Červeného kríža vo Vranove nad Topľou dňa 27. mája 2014 územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev prvej pomoci. Súťaž prebiehala v priestoroch Špeciálnej základnej školy vo Vranove nad Topľou. Všetci súťažiaci preukázali dobré vedomosti z poskytovania prvej pomoci. Prvenstvo si však odniesli – v súťaži DMZ I. stupňa žiaci zo ZŠ Soľ, na druhom mieste sa umiestnila ZŠ sídlisko JUH vo Vranove nad Topľou a tretie miesto obsadili dve družstvá, a to Cirkevná základná škola sv. Dominika Savia a ZŠ Tovarné. V súťaži DMZ II. stupňa prvé miesto obsadili pri rovnakom počte bodov družstvo Gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou a ZŠ Tovarné, druhé miesto obsadili žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia a tretie žiaci ZŠ ul. Bernolákova z Vranova n. T. V súťaži DPP zvíťazili študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi pred Obchodnou akadémiou a Gymnáziom Vranov n. T. C. Daxnera 

Územný spolok SČK vyslovuje poďakovanie vedeniu Špeciálnej základnej školy vo Vranove nad Topľou, vedeniu Cirkevnej spojenej školy, Vranovskej nemocnice, Záchrannej služby Košice a rozhodcom za pomoc pri organizovaní súťaže. Naše poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí počas celého školského roka pripravovali deti na túto súťaž.
 
M. Majzlíková, riaditeľka ÚzS SČK
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok