Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Atletika žiačok a žiakov ZŠ

Šport / Ďalšie športy / Atletika žiačok a žiakov ZŠ

Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 20.5.2014 sa uskutočnilo obvodové kolo v Atletike staršie žiačky. Organizátorom tejto súťaže je Centrum voľného času Vranov nad Topľou z poverenia OÚ Prešov. Súťaž sa uskutočnila v športovom areáli ZŠ Sídlisko II. Počasie nám prialo, keďže bol pekný slnečný deň, dievčatá podávali vynikajúce výsledky, hlavne žiačky zo ZŠ Sídlisko II, najmä Katarína Karasová, ktorá aj tento rok nasadila vysoké tempo v behu na 60 m. Nakoniec žiačky zo ZŠ Sídlisko II zvíťazili s obrovským náskokom pred žiačkami zo ZŠ Bernolákova a ZŠ Hanušovce. Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl s počtom žiačok 92 / ZŠ Kukučínova, Sačurov, Tovarné, Lúčna, Sídlisko II, Bernolákova, Hanušovce, Juh, Slov. Kajňa, Soľ/.

O deň neskôr teda 21.5.2013 pokračovalo obvodové kolo v Atletike starších žiakov. Chlapci podávali vynikajúce výkony, chválime najmä žiakov zo ZŠ Bernolákova kde Adrián Baran podal najlepší výkon vo vrhu guľou a v skoku do výšky. Nakoniec zvíťazili žiaci zo ZŠ Bernolákova pred žiakmi zo ZŠ Sídlisko II a ZŠ Hanušovce. Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl s počtom súťažiacich 100 / ZŠ Bernolákova, Kukučínova, Sačurov, Sídlisko II, Lúčna, Tovarné, Soľ, Juh, Hanušovce, Bystré/. Vďaka patrí aj rozhodcom za ich výkon a tiež domácim usporiadateľom, ktorí už od skorého rána udržiavali športový areál vo vynikajúcom stave počas obidvoch dní. Postupujúcim víťazným družstvám do KK v Prešove blahoželáme.
 
Anna Šaffová, CVČ
 

Atletika žiačok a žiakov ZŠ

Šport / Ďalšie športy / Atletika žiačok a žiakov ZŠ

Aké sú môžnosti reklamy?

Dňa 20.5.2014 sa uskutočnilo obvodové kolo v Atletike staršie žiačky. Organizátorom tejto súťaže je Centrum voľného času Vranov nad Topľou z poverenia OÚ Prešov. Súťaž sa uskutočnila v športovom areáli ZŠ Sídlisko II. Počasie nám prialo, keďže bol pekný slnečný deň, dievčatá podávali vynikajúce výsledky, hlavne žiačky zo ZŠ Sídlisko II, najmä Katarína Karasová, ktorá aj tento rok nasadila vysoké tempo v behu na 60 m. Nakoniec žiačky zo ZŠ Sídlisko II zvíťazili s obrovským náskokom pred žiačkami zo ZŠ Bernolákova a ZŠ Hanušovce. Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl s počtom žiačok 92 / ZŠ Kukučínova, Sačurov, Tovarné, Lúčna, Sídlisko II, Bernolákova, Hanušovce, Juh, Slov. Kajňa, Soľ/.

O deň neskôr teda 21.5.2013 pokračovalo obvodové kolo v Atletike starších žiakov. Chlapci podávali vynikajúce výkony, chválime najmä žiakov zo ZŠ Bernolákova kde Adrián Baran podal najlepší výkon vo vrhu guľou a v skoku do výšky. Nakoniec zvíťazili žiaci zo ZŠ Bernolákova pred žiakmi zo ZŠ Sídlisko II a ZŠ Hanušovce. Do súťaže sa zapojilo 10 základných škôl s počtom súťažiacich 100 / ZŠ Bernolákova, Kukučínova, Sačurov, Sídlisko II, Lúčna, Tovarné, Soľ, Juh, Hanušovce, Bystré/. Vďaka patrí aj rozhodcom za ich výkon a tiež domácim usporiadateľom, ktorí už od skorého rána udržiavali športový areál vo vynikajúcom stave počas obidvoch dní. Postupujúcim víťazným družstvám do KK v Prešove blahoželáme.
 
Anna Šaffová, CVČ
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok