Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Domaša Poľany - včera, dnes a zajtra VIII.

Správy / Ostatné / Domaša Poľany - včera, dnes a zajtra VIII.

Aké sú môžnosti reklamy?

„Včera“

 V minulom čísle sme spomínali, že máme negatívnu odpoveď na výstavbu autobusových odstavných pruhov pri prebiehajúcej rekonštrukcii cesty 1/15 Sedliská - Holčíkovce v okolí Domaše. Bude sa dať napriek zápornej odpovedi na žiadosť od ministra dopravy Jána Počiatka ešte niečo vymyslieť a zrealizovať pre potrebu dostavby zastávkových pruhov? 
 
No na túto otázku je veľmi ťažká odpoveď, nakoľko všetci kompetentní, ktorí by mohli niečo urobiť a pomôcť veci riešiť sa nielen tvária, ale aj správajú alibisticky. Neviete si ani predstaviť, koľko času stojí vypisovanie si listov a presviedčanie o potrebe pre náš región. Mám odporúčanie o potrebe dostavby od všetkých kompetentných úradov a na rade je ministerstvo Dopravy, aby zaradili našu požiadavku do programu budúcej investičnej výstavby. Takže, možno sa to zrealizuje o 5 - 10 rokov, keď sa nato nezabudne a pretlačí sa to okolo iných potrieb v rámci Slovenska...
 
Takže zastávkové odstavné pruhy v okolí Domaše zrejme nebudú? 
 
Zrejme nie, ale pokúsim sa ešte o osobnú intervenciu u poslanca NR za náš okres, či s tým nevie pohnúť. Budem informovať ako to dopadlo.
 
„Dnes“ 
 
Pripravujeme Akciu „Vyčistime si brehy Domaše“ v strediskách Poľany a Eva.
Dňa 26. apríla bude pokračovať minuloročné podujatie pod tým istým názvom, ktoré sa stretlo s dobrým ohlasom. Podujatie sa bude organizovať na stredisku Domaša Poľany
Program bude následovný: 
- Zraz dobrovoľníkov - účastníkov podujatia 9:00 -10:00 hod. na Poľany - Koliba a Eva – Magic.
- Rozdelenie úloh a príhovor starostu obce ako aj poslanca VUC.
- Prechádzka po prírode – zber odpadov - čistenie okolia.
- Voľný program za účasti didžeja.
- Vecné ceny pre deti účastníkov.
- Možnosť aj vlastnej grilovačky na pripravenom grile.
- Súťaž vo varení jarného guľášu: - prihlášky družstiev poslať do 24. apríla na t.č.: 0907 146 147, e-mail: kredoclub@gmail.com
„Zajtra“
 
Pripravujeme, čo sa musí urobiť a kto to musí urobiť, aby sme o rozvoji Domaše nielen hovorili a „tárali“, ale aj podnikli potrebné kroky vedúce k rozvoju.

Andrej Šust, predseda
predstavenstva ŠKB Cedent, n. o. 
 

Domaša Poľany - včera, dnes a zajtra VIII.

Správy / Ostatné / Domaša Poľany - včera, dnes a zajtra VIII.

Aké sú môžnosti reklamy?

„Včera“

 V minulom čísle sme spomínali, že máme negatívnu odpoveď na výstavbu autobusových odstavných pruhov pri prebiehajúcej rekonštrukcii cesty 1/15 Sedliská - Holčíkovce v okolí Domaše. Bude sa dať napriek zápornej odpovedi na žiadosť od ministra dopravy Jána Počiatka ešte niečo vymyslieť a zrealizovať pre potrebu dostavby zastávkových pruhov? 
 
No na túto otázku je veľmi ťažká odpoveď, nakoľko všetci kompetentní, ktorí by mohli niečo urobiť a pomôcť veci riešiť sa nielen tvária, ale aj správajú alibisticky. Neviete si ani predstaviť, koľko času stojí vypisovanie si listov a presviedčanie o potrebe pre náš región. Mám odporúčanie o potrebe dostavby od všetkých kompetentných úradov a na rade je ministerstvo Dopravy, aby zaradili našu požiadavku do programu budúcej investičnej výstavby. Takže, možno sa to zrealizuje o 5 - 10 rokov, keď sa nato nezabudne a pretlačí sa to okolo iných potrieb v rámci Slovenska...
 
Takže zastávkové odstavné pruhy v okolí Domaše zrejme nebudú? 
 
Zrejme nie, ale pokúsim sa ešte o osobnú intervenciu u poslanca NR za náš okres, či s tým nevie pohnúť. Budem informovať ako to dopadlo.
 
„Dnes“ 
 
Pripravujeme Akciu „Vyčistime si brehy Domaše“ v strediskách Poľany a Eva.
Dňa 26. apríla bude pokračovať minuloročné podujatie pod tým istým názvom, ktoré sa stretlo s dobrým ohlasom. Podujatie sa bude organizovať na stredisku Domaša Poľany
Program bude následovný: 
- Zraz dobrovoľníkov - účastníkov podujatia 9:00 -10:00 hod. na Poľany - Koliba a Eva – Magic.
- Rozdelenie úloh a príhovor starostu obce ako aj poslanca VUC.
- Prechádzka po prírode – zber odpadov - čistenie okolia.
- Voľný program za účasti didžeja.
- Vecné ceny pre deti účastníkov.
- Možnosť aj vlastnej grilovačky na pripravenom grile.
- Súťaž vo varení jarného guľášu: - prihlášky družstiev poslať do 24. apríla na t.č.: 0907 146 147, e-mail: kredoclub@gmail.com
„Zajtra“
 
Pripravujeme, čo sa musí urobiť a kto to musí urobiť, aby sme o rozvoji Domaše nielen hovorili a „tárali“, ale aj podnikli potrebné kroky vedúce k rozvoju.

Andrej Šust, predseda
predstavenstva ŠKB Cedent, n. o. 
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok