Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Divadelný festival Teatralny Mlynek v Poľsku hostil aj Vranovčanov

Kultúra / Mestský dom kultúry / Divadelný festival Teatralny Mlynek v Poľsku hostil aj Vranovčanov

Za sprievodu zvuku roztočeného čarovného mlynčeka sa otvoril v Poľsku festival detských divadiel s názvom Teatralny Mlynek. Organizátor festivalu, Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, pozval tento rok do sály Domu kultúry v Rzeszowe detské divadelné súbory z poľských miest Krasne, Trzebownisko, Turzym Polo, Lublin a jedno hosťujúce divadlo zo slovenskej Základnej umeleckej školy z Vranova n. T. Štvorhodinovú prehliadku divadiel sledovalo pozorné oko detského diváka z miestnych materských a základných škôl a nekompromisná 4 členná odborná porota, ktorá hodnotila nielen herecké prípadne spevácke výkony, výber kostýmov, kompozíciu scény, ale aj spracovanie témy a celkové pódiové stvárnenie. Po prezentácii jednotlivých divadelných súborov porota vyhodnotila festival a udelila zaujímavé ceny. Pár z nich si domov odniesli aj žiaci a učitelia zo Základnej umeleckej školy z Vranova n. T. Cenu za réžiu hudobnej rozprávky „Koza rohatá a jež“ získala pani Magdaléna Šamová. Za prezentáciu národnej kultúry si cenu prevzala žiačka ZUŠ Vranov n. T. Hanka Kocáková. Obdiv a pochvalu si zaslúžia všetci žiaci školy, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto na spomínanom festivale divadiel. Naše poďakovanie patrí Natálke Baranovej, Michalovi Budaiovi, Sebastiánovi Strakovi, Viktorke Fabiánovej, Alexandre Jevčákovej, Jozefovi Matimu, Rebeke Rozikovej a Hanke Kocákovej. Za ich výbornú prípravu ďakujeme vedeniu školy riaditeľke ZUŠ Vranov n. T. Zuzane Jonekovej a jej zástupkyni Márii Pavolkovej, pedagógom Silvii Hudákovej a Magdaléne Šamovej. Po vyhodnotení festivalu nasledoval workshop, na ktorom získali malí divadelníci mnoho užitočných rád a cenných informácii. Dom kultúry mládeže je cezhraničným partnerom Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. už od roku 2009. V rámci trvalej udržateľnosti projektu Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť“ zameraného na nadviazanie spolupráce v oblasti kultúry bude i naďalej so svojím slovenským kolegom MsDK Vranov n. T. organizovať spoločné podujatia, ktoré našincom prinesú množstvo nezabudnuteľných zážitkov a cenných skúsenosti.

Silvia Nusová - referent MsDK Vranov n. T.
Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Divadelný festival Teatralny Mlynek v Poľsku hostil aj Vranovčanov

Kultúra / Mestský dom kultúry / Divadelný festival Teatralny Mlynek v Poľsku hostil aj Vranovčanov

Za sprievodu zvuku roztočeného čarovného mlynčeka sa otvoril v Poľsku festival detských divadiel s názvom Teatralny Mlynek. Organizátor festivalu, Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, pozval tento rok do sály Domu kultúry v Rzeszowe detské divadelné súbory z poľských miest Krasne, Trzebownisko, Turzym Polo, Lublin a jedno hosťujúce divadlo zo slovenskej Základnej umeleckej školy z Vranova n. T. Štvorhodinovú prehliadku divadiel sledovalo pozorné oko detského diváka z miestnych materských a základných škôl a nekompromisná 4 členná odborná porota, ktorá hodnotila nielen herecké prípadne spevácke výkony, výber kostýmov, kompozíciu scény, ale aj spracovanie témy a celkové pódiové stvárnenie. Po prezentácii jednotlivých divadelných súborov porota vyhodnotila festival a udelila zaujímavé ceny. Pár z nich si domov odniesli aj žiaci a učitelia zo Základnej umeleckej školy z Vranova n. T. Cenu za réžiu hudobnej rozprávky „Koza rohatá a jež“ získala pani Magdaléna Šamová. Za prezentáciu národnej kultúry si cenu prevzala žiačka ZUŠ Vranov n. T. Hanka Kocáková. Obdiv a pochvalu si zaslúžia všetci žiaci školy, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto na spomínanom festivale divadiel. Naše poďakovanie patrí Natálke Baranovej, Michalovi Budaiovi, Sebastiánovi Strakovi, Viktorke Fabiánovej, Alexandre Jevčákovej, Jozefovi Matimu, Rebeke Rozikovej a Hanke Kocákovej. Za ich výbornú prípravu ďakujeme vedeniu školy riaditeľke ZUŠ Vranov n. T. Zuzane Jonekovej a jej zástupkyni Márii Pavolkovej, pedagógom Silvii Hudákovej a Magdaléne Šamovej. Po vyhodnotení festivalu nasledoval workshop, na ktorom získali malí divadelníci mnoho užitočných rád a cenných informácii. Dom kultúry mládeže je cezhraničným partnerom Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. už od roku 2009. V rámci trvalej udržateľnosti projektu Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť“ zameraného na nadviazanie spolupráce v oblasti kultúry bude i naďalej so svojím slovenským kolegom MsDK Vranov n. T. organizovať spoločné podujatia, ktoré našincom prinesú množstvo nezabudnuteľných zážitkov a cenných skúsenosti.

Silvia Nusová - referent MsDK Vranov n. T.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok