Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie súťaže „Vesmír očami detí“

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Vyhodnotenie súťaže „Vesmír očami detí“

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínske osvetové stredisko zrealizovalo aj v tomto roku okresné kolo výtvarnej súťaže pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl. Do súťaže sa zapojilo 9 materských, 17 základných a 2 základné umelecké školy. Doručených bolo 227 výtvarných prác. Predsedom odbornej poroty bol Mgr. Ján Kostelník, (ZUŠ Vranov n.T.) členkami Mgr. Lucia Bančanská (ZUŠ Vranov n.T.) a Anna Delyová (HZOS Vranov n.T.). Porota ocenila nasledovné práce, ktoré postúpia do celoslovenského kola: 

I. kategória – deti predškolského veku: Ema Lenďáková (5r.) “Vesmírna stanica”, MŠ Bystré, Mária Virbová (5r.) “Kométa”, MŠ Bystré, Filip Kukuruc (5r.) “Marťanko Filipko”, MŠ Žalobín, Filip Antuš (6r.) “Planéty”, MŠ Ulica 1. mája 1227, Vranov n.T., Diana Haluchová (6r.) “Kôň na mesiaci”, MŠ Žalobín 
 
II. kategória – deti 1. - 4. roč. ZŠ: Adam Varechaj (7r.) “Vesmírny Aladin”, ZŠ Zámutov, Stella Lompartová (8r.) “Sen o vesmíre”, ZŠ Sídl. II, Vranov n.T., Diana Varichajová (9r.) “Kozmonaut”, ZŠ Ondavské Matiašovce, Lívia Hirková (10r.) “Marťankovo”, ZŠ Zámutov, Samuel Maloš (10r.) “Kozmonaut”, ZŠ Zámutov.
 
III. kategória – deti 5.-9. roč. ZŠ: Soňa Gdovinová (10r.) “Hľadanie lásky”, ZŠ Hanušovce, Juliana Šmatková (12r.) “Medzi nebom a zemou”, ZŠ Bystré, Martin Demčák (12r.) “Výbuch supernovy”, ZŠ JUH, Vranov n.T., Samuel Krištan (12r.) “3D Vesmír”, ZŠ Sídl. II, Vranov n.T, Monika Šnelcerová (14r.) “K poznaniu”, ZŠ Kukučínova, Vranov n.T.
 
IV. kategória – deti 1. - 4. roč. ZUŠ: Melisa Siváková (5r.) “Farebný vesmír”, SZUŠ Jastrabie n.T., Alžbeta Molčanová (7r.) “Vesmír v dlani”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T., Juliana Mikitová (7r.) “Moja planéta”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T., Valér Dudáš (9r.) “Pastelový vesmír”, SZUŠ Jastrabie n.T., Jelka Fabiánová (9r.) “Vesmírne ticho”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T.
 
V. kategória – deti 5. - 9. roč. ZUŠ: Elise Van Vuuren (11r.) “Vesmírne teleso”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T., Šimon Maruščák (12r.) “Vesmír-všetko sa krúti”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov, Samuel Kotľár (12r.) “Návštevníci”, SZUŠ Jastrabie n.T., Kristián Giňo (12r.) “Pastelový kozmonaut”, SZUŠ Jastrabie n.T., Adela Molčanová (13r.) “Žiariaci vesmír”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T. 
 
Porotou ocenené výtvarné práce budú zaslané do celoslovenského kola do Hurbanova. Zasadnutie poroty je naplánované na 11. apríla 2014. Výstava víťazných a vybraných prác bude nainštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na vernisáži „Detský výtvarný Vranov 2014“ 10.júna 2014 v priestoroch výstavnej siene HZOS na Sídl. 1.mája 74 vo Vranove nad Topľou.
 
HZOS
 

Vyhodnotenie súťaže „Vesmír očami detí“

Kultúra / Hornozemplínske osvetové stredisko / Vyhodnotenie súťaže „Vesmír očami detí“

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínske osvetové stredisko zrealizovalo aj v tomto roku okresné kolo výtvarnej súťaže pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl. Do súťaže sa zapojilo 9 materských, 17 základných a 2 základné umelecké školy. Doručených bolo 227 výtvarných prác. Predsedom odbornej poroty bol Mgr. Ján Kostelník, (ZUŠ Vranov n.T.) členkami Mgr. Lucia Bančanská (ZUŠ Vranov n.T.) a Anna Delyová (HZOS Vranov n.T.). Porota ocenila nasledovné práce, ktoré postúpia do celoslovenského kola: 

I. kategória – deti predškolského veku: Ema Lenďáková (5r.) “Vesmírna stanica”, MŠ Bystré, Mária Virbová (5r.) “Kométa”, MŠ Bystré, Filip Kukuruc (5r.) “Marťanko Filipko”, MŠ Žalobín, Filip Antuš (6r.) “Planéty”, MŠ Ulica 1. mája 1227, Vranov n.T., Diana Haluchová (6r.) “Kôň na mesiaci”, MŠ Žalobín 
 
II. kategória – deti 1. - 4. roč. ZŠ: Adam Varechaj (7r.) “Vesmírny Aladin”, ZŠ Zámutov, Stella Lompartová (8r.) “Sen o vesmíre”, ZŠ Sídl. II, Vranov n.T., Diana Varichajová (9r.) “Kozmonaut”, ZŠ Ondavské Matiašovce, Lívia Hirková (10r.) “Marťankovo”, ZŠ Zámutov, Samuel Maloš (10r.) “Kozmonaut”, ZŠ Zámutov.
 
III. kategória – deti 5.-9. roč. ZŠ: Soňa Gdovinová (10r.) “Hľadanie lásky”, ZŠ Hanušovce, Juliana Šmatková (12r.) “Medzi nebom a zemou”, ZŠ Bystré, Martin Demčák (12r.) “Výbuch supernovy”, ZŠ JUH, Vranov n.T., Samuel Krištan (12r.) “3D Vesmír”, ZŠ Sídl. II, Vranov n.T, Monika Šnelcerová (14r.) “K poznaniu”, ZŠ Kukučínova, Vranov n.T.
 
IV. kategória – deti 1. - 4. roč. ZUŠ: Melisa Siváková (5r.) “Farebný vesmír”, SZUŠ Jastrabie n.T., Alžbeta Molčanová (7r.) “Vesmír v dlani”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T., Juliana Mikitová (7r.) “Moja planéta”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T., Valér Dudáš (9r.) “Pastelový vesmír”, SZUŠ Jastrabie n.T., Jelka Fabiánová (9r.) “Vesmírne ticho”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T.
 
V. kategória – deti 5. - 9. roč. ZUŠ: Elise Van Vuuren (11r.) “Vesmírne teleso”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T., Šimon Maruščák (12r.) “Vesmír-všetko sa krúti”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov, Samuel Kotľár (12r.) “Návštevníci”, SZUŠ Jastrabie n.T., Kristián Giňo (12r.) “Pastelový kozmonaut”, SZUŠ Jastrabie n.T., Adela Molčanová (13r.) “Žiariaci vesmír”, SZUŠ M. R. Štefánika 204, Vranov n.T. 
 
Porotou ocenené výtvarné práce budú zaslané do celoslovenského kola do Hurbanova. Zasadnutie poroty je naplánované na 11. apríla 2014. Výstava víťazných a vybraných prác bude nainštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční na vernisáži „Detský výtvarný Vranov 2014“ 10.júna 2014 v priestoroch výstavnej siene HZOS na Sídl. 1.mája 74 vo Vranove nad Topľou.
 
HZOS
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok