Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V obvodných kolách opäť úspešne

Správy / Školstvo / V obvodných kolách opäť úspešne

Aké sú môžnosti reklamy?

V dobe, keď internet, počítačové hry a sociálne siete úspešne konkurujú školským povinnostiam, stojí za povšimnutie fakt, že na stredných školách sú žiaci, ktorí v atmosfére priemernosti a malého záujmu o dosahovanie dobrých študijných výsledkov sú ochotní venovať čas a energiu zdokonaľovaniu sa v cudzích jazykoch a účasti na súťažiach. Už niekoľko rokov sa na olympiádach v cudzích jazykoch pravidelne - a nie bez úspechov - zúčastňujú aj žiaci Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou.

V uplynulých dňoch sa uskutočnili obvodné kolá jazykových olympiád. Olympiáda v anglickom jazyku sa konala na Gymnáziu L. Svobodu v Humennom. Strednú odbornú školu na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou úspešne reprezentovali dvaja žiaci z odboru propagačná grafika. Boris Drobný, žiak IV. A, súťažil v kategórii 2 C a Milan Kurovský, žiak II. A, v kategórii 2 D. Obaja preukázali výborné jazykové vedomosti a komunikačné zručnosti a vybojovali si postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v Prešove.
 
Ich spolužiak Jozef Antol, žiak IV. D triedy odboru kuchár, ktorý vyniká v nemčine, súťažil v kategórii 2 D v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku. Súťažiaci z troch obvodov sa stretli na pôde Spojenej školy T. Ševčenka v Prešove. Jozef Antol v konkurencii 18 zúčastnených obsadil postupové 2. miesto a bude svoju SOŠ reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári v Poprade.
 
Borisovi Drobnému, Milanovi Kurovskému aj Jozefovi Antolovi držíme palce a želáme veľa elánu v ďalšej príprave na krajské kolá.

PhDr. Anna Žipajová, SOŠ,
A. Dubčeka 963/2, Vranov n/T
 

V obvodných kolách opäť úspešne

Správy / Školstvo / V obvodných kolách opäť úspešne

Aké sú môžnosti reklamy?

V dobe, keď internet, počítačové hry a sociálne siete úspešne konkurujú školským povinnostiam, stojí za povšimnutie fakt, že na stredných školách sú žiaci, ktorí v atmosfére priemernosti a malého záujmu o dosahovanie dobrých študijných výsledkov sú ochotní venovať čas a energiu zdokonaľovaniu sa v cudzích jazykoch a účasti na súťažiach. Už niekoľko rokov sa na olympiádach v cudzích jazykoch pravidelne - a nie bez úspechov - zúčastňujú aj žiaci Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou.

V uplynulých dňoch sa uskutočnili obvodné kolá jazykových olympiád. Olympiáda v anglickom jazyku sa konala na Gymnáziu L. Svobodu v Humennom. Strednú odbornú školu na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou úspešne reprezentovali dvaja žiaci z odboru propagačná grafika. Boris Drobný, žiak IV. A, súťažil v kategórii 2 C a Milan Kurovský, žiak II. A, v kategórii 2 D. Obaja preukázali výborné jazykové vedomosti a komunikačné zručnosti a vybojovali si postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční vo februári v Prešove.
 
Ich spolužiak Jozef Antol, žiak IV. D triedy odboru kuchár, ktorý vyniká v nemčine, súťažil v kategórii 2 D v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku. Súťažiaci z troch obvodov sa stretli na pôde Spojenej školy T. Ševčenka v Prešove. Jozef Antol v konkurencii 18 zúčastnených obsadil postupové 2. miesto a bude svoju SOŠ reprezentovať v krajskom kole, ktoré sa uskutoční vo februári v Poprade.
 
Borisovi Drobnému, Milanovi Kurovskému aj Jozefovi Antolovi držíme palce a želáme veľa elánu v ďalšej príprave na krajské kolá.

PhDr. Anna Žipajová, SOŠ,
A. Dubčeka 963/2, Vranov n/T
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok