Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Šaliansky Maťko 2014 – tri prvé miesta pre žiakov ZŠ Bernoláková

Správy / Školstvo / Šaliansky Maťko 2014 – tri prvé miesta pre žiakov ZŠ Bernoláková

 Šaliansky Maťko 2014 – tri prvé miesta pre žiakov ZŠ Bernoláková
Aké sú môžnosti reklamy?

Postupová súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorej celoslovenské kolo sa každoročne koná v Šali, je súťažiacim recitátorom a ich pedagógom v našom regióne dobre známa. Regionálne kolo súťaže sa v tomto roku konalo 30. januára v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v duchu motta „Stretnutie po 20. rokoch.“ Treba pripomenúť, že postupujúci z nášho regiónu sa dostávajú do celoslovenského kola súťaže – v minulom roku 2013 sa na 1. mieste krajskej súťaže umiestnil Ľubko Krištan a postúpil do celoslovenského kola.

Súťaž prebiehala v troch kategóriách, je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií a z nášho okresu sa regionálneho kola súťaže zúčastnilo 30 žiakov z 11 škôl. Všetky tri kategórie hodnotili jednotlivé poroty v zložení: 
 
1. kat. Juliana Melková, Miroslav Gešper, Eva Kottulová
2. kat.PhDr. Valéria Juríčková, PhD., Mgr. Beáta Ocilková, Martin Lukačin 
3. kat. PhDr. Daniela Ondíková, Mgr. Emília Antolíková
 
Ako porota skonštatovala, súťaž bola na veľmi dobrej interpretačnej úrovni. „Dôležité je, ak si recitátor vyberie text na prednes, aby výber korešpondoval s jeho osobnosťou,“ povedala členka poroty Daniela Ondíková.
 
„Byť skvelým recitátorom je predpokladom k tomu, aby sa z recitátora mohol stať herec. Herec s vlastným výrazom, osobnostným prínosom“, skonštatovala porotkyňa Valéria Juríčková.
 
Výsledky regionálneho kola súťaže 21. ročníka Šaliansky Maťko 2014:
 
1. kategória (2. - 3. ročník ZŠ): 1. miesto - Zuzana Kovalská, ZŠ Bernolákova, 2. miesto -Laura Calková, ZŠ Sedliská, 2. miesto - Zuzana Eštvaníková, ZŠ Hanušovce n. T., 3. miesto - Dávid Bilý, ZŠ Sečovská Polianka.
2. kategória (4. - 5. ročník ZŠ): 1.miesto - Norbert Jakubek, ZŠ Bernolákova, 2.miesto - Ľubomír Krištan, ZŠ Sídl. II, 2.miesto - Katarína Gazdová, CSŠ Vranov n. T., 3.miesto - Peter Hupcej, ZŠ Lúčna
3. kategória (6. - 7. ročník ZŠ): 1.miesto - Adam Török, ZŠ Bernolákova, 2.miesto - Rebeka Roziková, ZŠ Juh, 2.miesto- Dárius Krišta, ZŠ Sídl. II, 3.miesto - Júlia Ivanová, ZŠ Hanušovce, 3.miesto - Viktória Vasiľová, ZŠ Bystré.
 
Víťazi jednotlivých kategó­rií postupujú na krajské kolo súťaže v Prešove, ktoré sa uskutoční 21. februára 2014. Vrcholnou súťažou je celonárodné kolo v Šali, ktoré sa uskutoční 28.3.2014 v Šali. 
 
HzK

Šaliansky Maťko 2014 – tri prvé miesta pre žiakov ZŠ Bernoláková

Správy / Školstvo / Šaliansky Maťko 2014 – tri prvé miesta pre žiakov ZŠ Bernoláková

 Šaliansky Maťko 2014 – tri prvé miesta pre žiakov ZŠ Bernoláková
Aké sú môžnosti reklamy?

Postupová súťaž v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského, ktorej celoslovenské kolo sa každoročne koná v Šali, je súťažiacim recitátorom a ich pedagógom v našom regióne dobre známa. Regionálne kolo súťaže sa v tomto roku konalo 30. januára v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou v duchu motta „Stretnutie po 20. rokoch.“ Treba pripomenúť, že postupujúci z nášho regiónu sa dostávajú do celoslovenského kola súťaže – v minulom roku 2013 sa na 1. mieste krajskej súťaže umiestnil Ľubko Krištan a postúpil do celoslovenského kola.

Súťaž prebiehala v troch kategóriách, je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií a z nášho okresu sa regionálneho kola súťaže zúčastnilo 30 žiakov z 11 škôl. Všetky tri kategórie hodnotili jednotlivé poroty v zložení: 
 
1. kat. Juliana Melková, Miroslav Gešper, Eva Kottulová
2. kat.PhDr. Valéria Juríčková, PhD., Mgr. Beáta Ocilková, Martin Lukačin 
3. kat. PhDr. Daniela Ondíková, Mgr. Emília Antolíková
 
Ako porota skonštatovala, súťaž bola na veľmi dobrej interpretačnej úrovni. „Dôležité je, ak si recitátor vyberie text na prednes, aby výber korešpondoval s jeho osobnosťou,“ povedala členka poroty Daniela Ondíková.
 
„Byť skvelým recitátorom je predpokladom k tomu, aby sa z recitátora mohol stať herec. Herec s vlastným výrazom, osobnostným prínosom“, skonštatovala porotkyňa Valéria Juríčková.
 
Výsledky regionálneho kola súťaže 21. ročníka Šaliansky Maťko 2014:
 
1. kategória (2. - 3. ročník ZŠ): 1. miesto - Zuzana Kovalská, ZŠ Bernolákova, 2. miesto -Laura Calková, ZŠ Sedliská, 2. miesto - Zuzana Eštvaníková, ZŠ Hanušovce n. T., 3. miesto - Dávid Bilý, ZŠ Sečovská Polianka.
2. kategória (4. - 5. ročník ZŠ): 1.miesto - Norbert Jakubek, ZŠ Bernolákova, 2.miesto - Ľubomír Krištan, ZŠ Sídl. II, 2.miesto - Katarína Gazdová, CSŠ Vranov n. T., 3.miesto - Peter Hupcej, ZŠ Lúčna
3. kategória (6. - 7. ročník ZŠ): 1.miesto - Adam Török, ZŠ Bernolákova, 2.miesto - Rebeka Roziková, ZŠ Juh, 2.miesto- Dárius Krišta, ZŠ Sídl. II, 3.miesto - Júlia Ivanová, ZŠ Hanušovce, 3.miesto - Viktória Vasiľová, ZŠ Bystré.
 
Víťazi jednotlivých kategó­rií postupujú na krajské kolo súťaže v Prešove, ktoré sa uskutoční 21. februára 2014. Vrcholnou súťažou je celonárodné kolo v Šali, ktoré sa uskutoční 28.3.2014 v Šali. 
 
HzK
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok