Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Podpísanie partnerskej zmluvy medzi mestami Jaslo a Vranov nad Topľou

Kultúra / Mestský dom kultúry / Podpísanie partnerskej zmluvy medzi mestami Jaslo a Vranov nad Topľou

 Podpísanie partnerskej zmluvy medzi mestami Jaslo a Vranov nad Topľou

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. aktívne spolupracuje s Jaselským domom kultúry v oblasti kultúry už niekoľko rokov. V roku 2013 vstúpili tieto kultúrne stánky spoločne s Mládežníckym domom kultúry v Rzeszowom do spoločného  projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov n. T. realizovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom. Obyvatelia mesta Vranov n. T. mali možnosť vidieť výsledky tejto spolupráce v podobe mnohých tanečných a hudobných vystúpení alebo prezentácie ľudovo - umeleckých výrobkov v remeselných stánkoch pred budovou Domu kultúry alebo AOC. Podobné výsledky mali možnosť vidieť aj v Poľsku.  Mesto Vranov n. T. v roku 2012 úspešne reprezentovali v Jasle počas Dní Vyšehradskej kultúry FS Kňahinka a dvojica výtvarníkov Slavomír Čupil s Petrom Treciakom, ktorí sa zúčastnili na týždňovom výtvarnom plenéri Maľované Jaslo. O rok neskôr sa výtvarného workshopu zúčastnili aj žiaci Spojenej školy Budovateľská z Vranova n. T. Počas Jarmoku Poľsko - Slovenského pohraničia prezentovala šestica remeselníkov z Vranova a okolia na námestí v Jasle svoju zručnosť v remeselných stánkoch. Medzinárodné dní vína 2013 na jaselskom námestí spestril DFS Cifroško dynamickým programom plným ľudových tancov, spevu, ale i ukážok slovenských tradícii. Všetky spomínané aktivity na slovenskej alebo už poľskej pôde organizačne zabezpečil a pripravil kolektív Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. pod vedením Ing. A. Kobielského. 

Tridsaťosemtisícové mesto Jaslo leží v Podkarpatskom vojvodstve v juhovýchodnej časti Poľska. V súčasnosti má spoluprácu s mestami Bardejov, Trebišov, ukrajinským Truskavcom, českým Hodonínom a Prahou, talianským Composampierom a maďarským mestom Makó. 
 
Nedávno do jeho zoznamu pribudlo aj naše mesto. Podpísaním Partnerskej Zmluvy medzi mestom Jaslo a mestom Vranov n. T. obaja primátori deklarujú vôľu vzájomnej podpory a spolupráce v  politickej, hospodárskej, kultúrnej a športovej oblasti. Usilujú sa o spoluprácu medzi jednotlivými mestskými organizáciami (školy, centrá, športové kluby...) čím chcú prispieť realizáciou nových projektov k rozvoju vzdelávania, obchodu, cestovného ruchu a kultúrno-spoločenského života v týchto mestách. K podpisu tak významnej zmluvy došlo 24. januára 2014 v poľskom meste Jaslo za účasti primátorov oboch miest Ing. Jána Ragana a Mgr. inż. Andrzeja Czerneckiego. Tento vzácny okamih s nimi zdieľali aj prednostovia oboch spomínaných miest Mgr. Andrej Krišanda a Paweł Rzońca Mpg, riaditelia kultúrnych domov Ing. Alfonz Kobielsky a Janusz Szewczyk a mnohí vzácni hostia. Pri príležitosti podpisu Zmluvy sa mesto Vranov n. T. prezentovalo krátkym filmom a pútavou multimediálnou prezentáciou. Po slávnostnom akte nasledovali príhovory predstaviteľov miest a dlho očakávané vystúpenie vranovskej hudobnej skupiny Beatles Acoustic, ktorá 500 divákom v priebehu 90 minút zahrala a zaspievala 23 najznámejších hitov týchto svetových priekopníkov rockového žánru. Neutíchajúci potlesk a standing ovation bol výsledkom ich umeleckého počinu, ktorý sa nezaobišiel bez následkov. Desiatky fotografií a rozdaných podpisových kariet či vizitiek svedčí o ich úspechu a zvýšenom záujmu o ich ďalšie vystúpenia. Každá ďalšia cezhraničná spolupráca je pre naše mesto novou výzvou, ktorá zo sebou prináša množstvo skúsenosti, nový priestor pre rozvoj či prezentáciu a hlavne prínos aj pre ďalšie generácie obyvateľov mesta Vranov n. T. a mesta Jaslo. Fotografie nájdete na www.kulturavranov.sk
 
Silvia Nusová 
Kultúrny referent MsDK
Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Podpísanie partnerskej zmluvy medzi mestami Jaslo a Vranov nad Topľou

Kultúra / Mestský dom kultúry / Podpísanie partnerskej zmluvy medzi mestami Jaslo a Vranov nad Topľou

 Podpísanie partnerskej zmluvy medzi mestami Jaslo a Vranov nad Topľou

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. aktívne spolupracuje s Jaselským domom kultúry v oblasti kultúry už niekoľko rokov. V roku 2013 vstúpili tieto kultúrne stánky spoločne s Mládežníckym domom kultúry v Rzeszowom do spoločného  projektu Kultúra bez hraníc Rzeszow – Jaslo – Vranov n. T. realizovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom. Obyvatelia mesta Vranov n. T. mali možnosť vidieť výsledky tejto spolupráce v podobe mnohých tanečných a hudobných vystúpení alebo prezentácie ľudovo - umeleckých výrobkov v remeselných stánkoch pred budovou Domu kultúry alebo AOC. Podobné výsledky mali možnosť vidieť aj v Poľsku.  Mesto Vranov n. T. v roku 2012 úspešne reprezentovali v Jasle počas Dní Vyšehradskej kultúry FS Kňahinka a dvojica výtvarníkov Slavomír Čupil s Petrom Treciakom, ktorí sa zúčastnili na týždňovom výtvarnom plenéri Maľované Jaslo. O rok neskôr sa výtvarného workshopu zúčastnili aj žiaci Spojenej školy Budovateľská z Vranova n. T. Počas Jarmoku Poľsko - Slovenského pohraničia prezentovala šestica remeselníkov z Vranova a okolia na námestí v Jasle svoju zručnosť v remeselných stánkoch. Medzinárodné dní vína 2013 na jaselskom námestí spestril DFS Cifroško dynamickým programom plným ľudových tancov, spevu, ale i ukážok slovenských tradícii. Všetky spomínané aktivity na slovenskej alebo už poľskej pôde organizačne zabezpečil a pripravil kolektív Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. pod vedením Ing. A. Kobielského. 

Tridsaťosemtisícové mesto Jaslo leží v Podkarpatskom vojvodstve v juhovýchodnej časti Poľska. V súčasnosti má spoluprácu s mestami Bardejov, Trebišov, ukrajinským Truskavcom, českým Hodonínom a Prahou, talianským Composampierom a maďarským mestom Makó. 
 
Nedávno do jeho zoznamu pribudlo aj naše mesto. Podpísaním Partnerskej Zmluvy medzi mestom Jaslo a mestom Vranov n. T. obaja primátori deklarujú vôľu vzájomnej podpory a spolupráce v  politickej, hospodárskej, kultúrnej a športovej oblasti. Usilujú sa o spoluprácu medzi jednotlivými mestskými organizáciami (školy, centrá, športové kluby...) čím chcú prispieť realizáciou nových projektov k rozvoju vzdelávania, obchodu, cestovného ruchu a kultúrno-spoločenského života v týchto mestách. K podpisu tak významnej zmluvy došlo 24. januára 2014 v poľskom meste Jaslo za účasti primátorov oboch miest Ing. Jána Ragana a Mgr. inż. Andrzeja Czerneckiego. Tento vzácny okamih s nimi zdieľali aj prednostovia oboch spomínaných miest Mgr. Andrej Krišanda a Paweł Rzońca Mpg, riaditelia kultúrnych domov Ing. Alfonz Kobielsky a Janusz Szewczyk a mnohí vzácni hostia. Pri príležitosti podpisu Zmluvy sa mesto Vranov n. T. prezentovalo krátkym filmom a pútavou multimediálnou prezentáciou. Po slávnostnom akte nasledovali príhovory predstaviteľov miest a dlho očakávané vystúpenie vranovskej hudobnej skupiny Beatles Acoustic, ktorá 500 divákom v priebehu 90 minút zahrala a zaspievala 23 najznámejších hitov týchto svetových priekopníkov rockového žánru. Neutíchajúci potlesk a standing ovation bol výsledkom ich umeleckého počinu, ktorý sa nezaobišiel bez následkov. Desiatky fotografií a rozdaných podpisových kariet či vizitiek svedčí o ich úspechu a zvýšenom záujmu o ich ďalšie vystúpenia. Každá ďalšia cezhraničná spolupráca je pre naše mesto novou výzvou, ktorá zo sebou prináša množstvo skúsenosti, nový priestor pre rozvoj či prezentáciu a hlavne prínos aj pre ďalšie generácie obyvateľov mesta Vranov n. T. a mesta Jaslo. Fotografie nájdete na www.kulturavranov.sk
 
Silvia Nusová 
Kultúrny referent MsDK
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok