Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poďakovanie

Správy / Ostatné / Poďakovanie

Aké sú môžnosti reklamy?

Vážená redakcia,

milí spoluobčania
 
Začiatkom decembra 2013 pri príležitosti osláv sv. Mikuláša, som sa zúčastnila vystúpenia detí z 3. skupiny MŠ – Kukučínova ul. vo Vranove n/T. Touto cestou hoci trochu oneskorene, by som sa chcela veľmi srdečne poďakovať vedeniu a pedagogickému zboru za ich prácu. Do tejto MŠ chodili moje 3 deti a teraz ju už navštevuje môj vnuk. Chcela by som vyzdvihnúť vysokú profesionálnu úroveň práce týchto učiteliek a obetavosť s akou sa venujú našej najmladšej generácii. Nepáči sa mi ako vyzerá MŠ zvonku, aj to, že keď prší, tak im niekedy zateká až do tried. Bolo by dobré, aby sa predstavitelia nášho mesta nad tým zamysleli a niečo pre to urobili. Ešte raz chcem povedať veľké ĎAKUJEM kolektívu MŠ – Kukučínova ul. vo Vranove n/T. a popriať im do ich ďalšej práce veľa zdravia a elánu.
 
Veľmi spokojná stará mama

Poďakovanie

Správy / Ostatné / Poďakovanie

Aké sú môžnosti reklamy?

Vážená redakcia,

milí spoluobčania
 
Začiatkom decembra 2013 pri príležitosti osláv sv. Mikuláša, som sa zúčastnila vystúpenia detí z 3. skupiny MŠ – Kukučínova ul. vo Vranove n/T. Touto cestou hoci trochu oneskorene, by som sa chcela veľmi srdečne poďakovať vedeniu a pedagogickému zboru za ich prácu. Do tejto MŠ chodili moje 3 deti a teraz ju už navštevuje môj vnuk. Chcela by som vyzdvihnúť vysokú profesionálnu úroveň práce týchto učiteliek a obetavosť s akou sa venujú našej najmladšej generácii. Nepáči sa mi ako vyzerá MŠ zvonku, aj to, že keď prší, tak im niekedy zateká až do tried. Bolo by dobré, aby sa predstavitelia nášho mesta nad tým zamysleli a niečo pre to urobili. Ešte raz chcem povedať veľké ĎAKUJEM kolektívu MŠ – Kukučínova ul. vo Vranove n/T. a popriať im do ich ďalšej práce veľa zdravia a elánu.
 
Veľmi spokojná stará mama
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok