Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

  Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo
Aké sú môžnosti reklamy?

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 22. 1. 2014 obvodové kolo 63. ročníka matematickej olympiády kat. Z5, Z9, to je 5. a 9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Vyhlasovateľom súťaže Matematická olympiáda sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 41 súťažiacich (úspešných riešiteľov školských kôl) z 13 základných škôl nášho okresu - ZŠ Sídlisko II, Juh, Bernolákova, Lúčna, Kukučínova, Tovarné, Slovenská Kajňa, Sačurov, Sečovská Polianka, Hanušovce, Čaklov, Bystré a CSŠ. Súťažiaci z kategórie Z5 - 23 súťažiacich riešili 3 úlohy, za ktoré mohli získať 18 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 9 bodov. Súťažiaci z kategórie Z9 – 18 súťažiacich riešili 4 úlohy, za ktoré mohli získať 24 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 12 bodov.

Žiaci súťažili anonymne v súlade s pravidlami súťaže pod dohľadom odbornej komisie v zložení predseda komisie RNDr. Anita Mocsáriová, členovia – Mgr.Terézia Džuppová a Mgr. Igor Demčák. Umiestnenie:
 
Kat. Z5 - 1. miesto Lenka Tokárová - ZŠ Sečovská Polianka, príprava p. uč. Širáková, 2. miesto Dominik Tulach – ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Polorecká, 3. miesto Fabián Redžepovič - ZŠ Hanušovce, príprava p. uč. Jurko
 
Kat. Z9 - 1. miesto Samuel Baran – ZŠ Hanušovce - príprava p. uč. Kovaľ, 2. – 3. miesto Miriam Fabianová - CSŠ G Vranov- príprava p. uč. Mašľanková, 2. - 3. miesto Marek Poliak – ZŠ Hanušovce, príprava p. uč. Kovaľ.
 
Súťažiaci kat. Z9 postupujú do krajského kola.
 
Víťazom srdečne blahoželáme.
 
Valéria Petrášová, prac. CVČ

Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo

  Vyhodnotenie matematickej olympiády kat. Z5, Z9 - obvodové kolo
Aké sú môžnosti reklamy?

Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 22. 1. 2014 obvodové kolo 63. ročníka matematickej olympiády kat. Z5, Z9, to je 5. a 9. ročník ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Vyhlasovateľom súťaže Matematická olympiáda sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 41 súťažiacich (úspešných riešiteľov školských kôl) z 13 základných škôl nášho okresu - ZŠ Sídlisko II, Juh, Bernolákova, Lúčna, Kukučínova, Tovarné, Slovenská Kajňa, Sačurov, Sečovská Polianka, Hanušovce, Čaklov, Bystré a CSŠ. Súťažiaci z kategórie Z5 - 23 súťažiacich riešili 3 úlohy, za ktoré mohli získať 18 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 9 bodov. Súťažiaci z kategórie Z9 – 18 súťažiacich riešili 4 úlohy, za ktoré mohli získať 24 bodov. Úspešným súťažiacim sa stal žiak, ktorý získal najmenej 12 bodov.

Žiaci súťažili anonymne v súlade s pravidlami súťaže pod dohľadom odbornej komisie v zložení predseda komisie RNDr. Anita Mocsáriová, členovia – Mgr.Terézia Džuppová a Mgr. Igor Demčák. Umiestnenie:
 
Kat. Z5 - 1. miesto Lenka Tokárová - ZŠ Sečovská Polianka, príprava p. uč. Širáková, 2. miesto Dominik Tulach – ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Polorecká, 3. miesto Fabián Redžepovič - ZŠ Hanušovce, príprava p. uč. Jurko
 
Kat. Z9 - 1. miesto Samuel Baran – ZŠ Hanušovce - príprava p. uč. Kovaľ, 2. – 3. miesto Miriam Fabianová - CSŠ G Vranov- príprava p. uč. Mašľanková, 2. - 3. miesto Marek Poliak – ZŠ Hanušovce, príprava p. uč. Kovaľ.
 
Súťažiaci kat. Z9 postupujú do krajského kola.
 
Víťazom srdečne blahoželáme.
 
Valéria Petrášová, prac. CVČ
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok