Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci KDH P. Zajac, J. Hudacký a J. Fígeľ chcú zaviesť strop pre úroky

Správy / Ostatné / Poslanci KDH P. Zajac, J. Hudacký a J. Fígeľ chcú zaviesť strop pre úroky

Aké sú môžnosti reklamy?

Pôžičkové a nebankové spoločnosti budú môcť za poskytnutie spotrebiteľského úveru pýtať od svojich dlžníkov úrok maximálne do výšky úrokového stropu. Prikáže im to návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý koncom minulého roku predložili do parlamentu poslanci KDH Pavol Zajac, Ján Hudacký a Ján Figeľ.

Cieľom návrhu je zavedenie maximálnej výšky celkových nákladov spotrebiteľa pri pôžičkách. Nebankovky alebo pôžičkové spoločnosti ponúkajú rýchlu a krátkodobú pôžičku, pričom si k úveru prirátavajú rôzne poistenia, poplatky alebo doplatky. Takto sa neúmerne navyšujú celkové náklady za poskytnutý spotrebiteľský úver. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) takto dosiahne hodnotu tisíc až desiatky tisíc percent. „Návrh zákona, ktorý sme s kolegami predložili do parlamentu určuje, že celkové náklady za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmú prevýšiť sumu, ktorá bude určená vyhláškou Ministerstva financií. Inak bude zmluva neplatná,“ povedal poslanec Pavol Zajac, ktorý je jedným z predkladateľov novely. 
 
Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj vyhláška, ktorou sa určí maximálna výška, ktorú nesmú prevýšiť celkové náklady spotrebiteľa za poskytnutý úver. Podľa vyhlášky bude maximálna hranica celkových nákladov spotrebiteľa určená ako 2-násobok priemernej hodnoty RPMN pre daný typ spotrebiteľského úveru. Zároveň táto hodnota nesmie prekročiť 4-násobok hodnoty váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN a priemernej úrokovej miery za všetky typy spotrebiteľských úverov. Tieto hodnoty priemernej RPMN a váženého priemeru sú pravidelne kvartálne zverejňované Ministerstvom financií SR na svojej webovej stránke a pohybujú sa v úrovni od 3,9 až do 75,5 percent. Hodnota váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN za 3 štvrťrok 2013 mala podľa MF SR hodnotu 18,05 %. Výška celkových nákladov, t.j. povolených úrokov, bude závislá od druhu úverov, sumy a dĺžky splatnosti.
 
Do júna 2010 bol v platnosti zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch ktorý určoval maximálnu výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru, ktorá bola upravovaná nariadením vlády SR. Tento strop však z nového zákona o spotrebiteľských úveroch vypadol. 
Celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom sú všetky náklady vrátane úrokov, provízií, daní a poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti so spotrebiteľským úverom (okrem notárskych poplatkov). Do celkových nákladov patria aj náklady na doplnkové služby súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, a to najmä poistné, ak spotrebiteľ musel navyše uzavrieť zmluvu o poskytnutí takejto doplnkovej služby, aby získal spotrebiteľský úver alebo aby ho získal za ponúkaných podmienok. 
 
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) obsahuje celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom s výnimkou poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť za nedodržanie akýchkoľvek záväzkov ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere.

Poslanci KDH P. Zajac, J. Hudacký a J. Fígeľ chcú zaviesť strop pre úroky

Správy / Ostatné / Poslanci KDH P. Zajac, J. Hudacký a J. Fígeľ chcú zaviesť strop pre úroky

Aké sú môžnosti reklamy?

Pôžičkové a nebankové spoločnosti budú môcť za poskytnutie spotrebiteľského úveru pýtať od svojich dlžníkov úrok maximálne do výšky úrokového stropu. Prikáže im to návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, ktorý koncom minulého roku predložili do parlamentu poslanci KDH Pavol Zajac, Ján Hudacký a Ján Figeľ.

Cieľom návrhu je zavedenie maximálnej výšky celkových nákladov spotrebiteľa pri pôžičkách. Nebankovky alebo pôžičkové spoločnosti ponúkajú rýchlu a krátkodobú pôžičku, pričom si k úveru prirátavajú rôzne poistenia, poplatky alebo doplatky. Takto sa neúmerne navyšujú celkové náklady za poskytnutý spotrebiteľský úver. Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) takto dosiahne hodnotu tisíc až desiatky tisíc percent. „Návrh zákona, ktorý sme s kolegami predložili do parlamentu určuje, že celkové náklady za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmú prevýšiť sumu, ktorá bude určená vyhláškou Ministerstva financií. Inak bude zmluva neplatná,“ povedal poslanec Pavol Zajac, ktorý je jedným z predkladateľov novely. 
 
Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj vyhláška, ktorou sa určí maximálna výška, ktorú nesmú prevýšiť celkové náklady spotrebiteľa za poskytnutý úver. Podľa vyhlášky bude maximálna hranica celkových nákladov spotrebiteľa určená ako 2-násobok priemernej hodnoty RPMN pre daný typ spotrebiteľského úveru. Zároveň táto hodnota nesmie prekročiť 4-násobok hodnoty váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN a priemernej úrokovej miery za všetky typy spotrebiteľských úverov. Tieto hodnoty priemernej RPMN a váženého priemeru sú pravidelne kvartálne zverejňované Ministerstvom financií SR na svojej webovej stránke a pohybujú sa v úrovni od 3,9 až do 75,5 percent. Hodnota váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN za 3 štvrťrok 2013 mala podľa MF SR hodnotu 18,05 %. Výška celkových nákladov, t.j. povolených úrokov, bude závislá od druhu úverov, sumy a dĺžky splatnosti.
 
Do júna 2010 bol v platnosti zákon č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch ktorý určoval maximálnu výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru, ktorá bola upravovaná nariadením vlády SR. Tento strop však z nového zákona o spotrebiteľských úveroch vypadol. 
Celkovými nákladmi spotrebiteľa spojenými so spotrebiteľským úverom sú všetky náklady vrátane úrokov, provízií, daní a poplatkov akéhokoľvek druhu, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť v súvislosti so spotrebiteľským úverom (okrem notárskych poplatkov). Do celkových nákladov patria aj náklady na doplnkové služby súvisiace so zmluvou o spotrebiteľskom úvere, a to najmä poistné, ak spotrebiteľ musel navyše uzavrieť zmluvu o poskytnutí takejto doplnkovej služby, aby získal spotrebiteľský úver alebo aby ho získal za ponúkaných podmienok. 
 
Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) obsahuje celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom s výnimkou poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť za nedodržanie akýchkoľvek záväzkov ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok