Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Píšeme prstom na tabuľu...

Správy / Školstvo / Píšeme prstom na tabuľu...

Píšeme prstom na tabuľu...
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Ulica Bernolákova 1061 Vranov nad Topľou

O takom zázraku ako je písanie prstom na tabuľu sa tým, ktorí navštevovali klasickú školu mohlo iba snívať a vo svojich predstavách o tom mohli iba fantazírovať. Dnes je realitou, že sa na školách zavádzajú nové technológie a interaktívna tabuľa, na ktorej sa dá okrem iného aj písať prstom je skutočnosťou. Vzdelávací proces sa neustále vyvíja a učitelia, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní svojich žiakov sa modernizácii vzdelávania rýchlo a flexibilne prispôsobia. Tak je to aj u nás, na ZŠ Ulica Bernolákova 1061, ktorej vzdelávanie žiakov už 30 rokov nie je ľahostajné a potrpí si na kvalitnom výstupe a vedomostiach žiakov v deviatich ročníkoch. Po dôkazy netreba chodiť do ďalekej minulosti. Popredné priečky v literárnych, prírodovedných, matematických, telovýchovných a iných súťažiach okresných, krajských a aj celoslovenských kôl, výborné výsledky v Monitore ..to sú dôkazy o práci učiteľov a žiakov a úrovni vzdelávania na našej škole.
 
Dnes môžeme pridať ďalšie pozitívum, ktoré dovoľuje proces vzdelávania skvalitniť. 7 nových interaktívnych tabúľ pribudlo do tried I. stupňa a 11 ďalších do tried a špeciálnych učební II. stupňa. Učitelia tak v rámci realizácie projektu Inovovanie obsahu a metód vzdelávania, ktorý je podporovaný NFP a spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a Štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, uskutočňujú premenu tradičnej školy na modernú. Od roku 2013 18 interaktívnych tabúľ a 18 multiprojektorov používajú vďaka vytvorenému vlastnému pracovnému materiálu a obohacujú vyučovací proces o množstvo prezentácií, samostatných aktivít žiakov a skutočne inovujú obsah a metódy vzdelávania.
 
Keďže niekedy realizácia padne mimo dosah tých, ktorým je určená, ponúkame čitateľom názory žiakov, ktorí tieto interaktívne možnosti využívajú ako dôkaz, že interaktívne tabule sú skutočným pomocníkom na našej škole a sú k dispozícii žiakom v priebehu celého vyučovania. 
 
Hodnotenia žiakov 1. stupňa:
 
„Tabuľa je super!!! Ale najlepšie na tom je, že je dotyková. Už sme na nej písali a rysovali, všetkým nám to s ňou išlo. Vyučovanie bolo hneď zábavnejšie.“ (J. Bajus)
 
Pre mňa je interaktívna tabuľa lepšia ako klasická v tom, že keď nás napr. pani učiteľka učí z prírodovedy ľudské telo, tak nám pustí prezentáciu a vieme si všetko hneď predstaviť. A keďže sa volá interaktívna tabuľa, niekedy ju voláme hyperaktívna.“ (N. Kolcunová)
 
„Na interaktívnej tabuli je dobré to, že ne nej máme napr. pravítko, kružidlo... Všetci si na nej užívame..nielen my, ale aj naša pani učiteľka.“ (N. Jakubek)
 
„Mne sa s tabuľou pracuje výborne. Aj keď sa pomýlim, je to zábava. Je lepšia od obyčajnej preto, lebo si pani učiteľka nenamáha ruku. Iba niekedy.“ (E. Dolhá)
 
„Pozeráme na nej rôzne prezentácie a aj píšeme poznámky. Interaktívna tabuľa nám zmenila hodinu. (H. Blaščáková)
 
„Chcem vám predstaviť našu interaktívnu tabuľu. Človek by povedal, že to bude nejaká obrovská tabuľa, pri ktorej sa deti stanú hypeaktívnymi. No nie je to vôbec tak. Síce nás chytá hyperaktívnosť, no naopak, pri tej tabuli sa skľudníme. Prebieha to asi takto. Najprv čakáme, kým sa spustí nejaká prezentácia, alebo písomka. Pani učiteľka nám na nej vysvetľuje učivo a potom si do nej píšeme poznámky. Do virtuálnej písomky píšeme aj špeciálnym perom. Priala by som vám, aby ste si ju vyskúšali.“ (K. Borošová)
 
Ak sme týmto článkom vzbudili pozornosť a zvedavosť čitateľov, rodičov i verejnosti, ponúkame zároveň všetkým možnosť vyskúšať si prácu s takýmito tabuľami. Stačí kontaktovať riaditeľa ZŠ Ul. Bernolákova 1061 Mgr. Cerulu, alebo zástupkyne riaditeľa ZŠ Ulica Bernolákova 1031 vo Vranove nad Topľou.

Píšeme prstom na tabuľu...

Správy / Školstvo / Píšeme prstom na tabuľu...

Píšeme prstom na tabuľu...
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Ulica Bernolákova 1061 Vranov nad Topľou

O takom zázraku ako je písanie prstom na tabuľu sa tým, ktorí navštevovali klasickú školu mohlo iba snívať a vo svojich predstavách o tom mohli iba fantazírovať. Dnes je realitou, že sa na školách zavádzajú nové technológie a interaktívna tabuľa, na ktorej sa dá okrem iného aj písať prstom je skutočnosťou. Vzdelávací proces sa neustále vyvíja a učitelia, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní svojich žiakov sa modernizácii vzdelávania rýchlo a flexibilne prispôsobia. Tak je to aj u nás, na ZŠ Ulica Bernolákova 1061, ktorej vzdelávanie žiakov už 30 rokov nie je ľahostajné a potrpí si na kvalitnom výstupe a vedomostiach žiakov v deviatich ročníkoch. Po dôkazy netreba chodiť do ďalekej minulosti. Popredné priečky v literárnych, prírodovedných, matematických, telovýchovných a iných súťažiach okresných, krajských a aj celoslovenských kôl, výborné výsledky v Monitore ..to sú dôkazy o práci učiteľov a žiakov a úrovni vzdelávania na našej škole.
 
Dnes môžeme pridať ďalšie pozitívum, ktoré dovoľuje proces vzdelávania skvalitniť. 7 nových interaktívnych tabúľ pribudlo do tried I. stupňa a 11 ďalších do tried a špeciálnych učební II. stupňa. Učitelia tak v rámci realizácie projektu Inovovanie obsahu a metód vzdelávania, ktorý je podporovaný NFP a spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom a Štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, uskutočňujú premenu tradičnej školy na modernú. Od roku 2013 18 interaktívnych tabúľ a 18 multiprojektorov používajú vďaka vytvorenému vlastnému pracovnému materiálu a obohacujú vyučovací proces o množstvo prezentácií, samostatných aktivít žiakov a skutočne inovujú obsah a metódy vzdelávania.
 
Keďže niekedy realizácia padne mimo dosah tých, ktorým je určená, ponúkame čitateľom názory žiakov, ktorí tieto interaktívne možnosti využívajú ako dôkaz, že interaktívne tabule sú skutočným pomocníkom na našej škole a sú k dispozícii žiakom v priebehu celého vyučovania. 
 
Hodnotenia žiakov 1. stupňa:
 
„Tabuľa je super!!! Ale najlepšie na tom je, že je dotyková. Už sme na nej písali a rysovali, všetkým nám to s ňou išlo. Vyučovanie bolo hneď zábavnejšie.“ (J. Bajus)
 
Pre mňa je interaktívna tabuľa lepšia ako klasická v tom, že keď nás napr. pani učiteľka učí z prírodovedy ľudské telo, tak nám pustí prezentáciu a vieme si všetko hneď predstaviť. A keďže sa volá interaktívna tabuľa, niekedy ju voláme hyperaktívna.“ (N. Kolcunová)
 
„Na interaktívnej tabuli je dobré to, že ne nej máme napr. pravítko, kružidlo... Všetci si na nej užívame..nielen my, ale aj naša pani učiteľka.“ (N. Jakubek)
 
„Mne sa s tabuľou pracuje výborne. Aj keď sa pomýlim, je to zábava. Je lepšia od obyčajnej preto, lebo si pani učiteľka nenamáha ruku. Iba niekedy.“ (E. Dolhá)
 
„Pozeráme na nej rôzne prezentácie a aj píšeme poznámky. Interaktívna tabuľa nám zmenila hodinu. (H. Blaščáková)
 
„Chcem vám predstaviť našu interaktívnu tabuľu. Človek by povedal, že to bude nejaká obrovská tabuľa, pri ktorej sa deti stanú hypeaktívnymi. No nie je to vôbec tak. Síce nás chytá hyperaktívnosť, no naopak, pri tej tabuli sa skľudníme. Prebieha to asi takto. Najprv čakáme, kým sa spustí nejaká prezentácia, alebo písomka. Pani učiteľka nám na nej vysvetľuje učivo a potom si do nej píšeme poznámky. Do virtuálnej písomky píšeme aj špeciálnym perom. Priala by som vám, aby ste si ju vyskúšali.“ (K. Borošová)
 
Ak sme týmto článkom vzbudili pozornosť a zvedavosť čitateľov, rodičov i verejnosti, ponúkame zároveň všetkým možnosť vyskúšať si prácu s takýmito tabuľami. Stačí kontaktovať riaditeľa ZŠ Ul. Bernolákova 1061 Mgr. Cerulu, alebo zástupkyne riaditeľa ZŠ Ulica Bernolákova 1031 vo Vranove nad Topľou.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok