Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Osamelosť pri nároku na materské: Slobodná matka ju spĺňať nemusí

Správy / Ostatné / Osamelosť pri nároku na materské: Slobodná matka ju spĺňať nemusí

Aké sú môžnosti reklamy?

Sociálna poisťovňa zaznamenala zvýšený počet matiek, ktoré si žiadajú o predĺženie poberania dávky materské z 34 na 37 týždňov z dôvodu osamelosti. V tejto súvislosti upozorňujeme, že matka, ktorá nie je vydatá, avšak žije s otcom dieťaťa, sa nepovažuje za osamelú. Taktiež sa za osamelú matku nepovažuje matka, ktorá žije v domácnosti s inou fyzickou osobou (napr. s rodičom) a táto fyzická osoba uhrádza náklady spojené so starostlivosťou o dieťa. Do týchto nákladov patrí napr. úhrada za nájomné a iné úhrady spojené s domácnosťou. Matka, ktorá žije v domácnosti s inou fyzickou osobou a táto osoba neuhrádza náklady spojené s domácnosťou, sa za osamelú považuje. 

Osamelá matka osamelosť preukazuje čestným vyhlásením, v ktorom okrem dôvodu osamelosti uvedie aj právnu zodpovednosť nepravdivého vyhlásenia. K čestnému vyhláseniu priloží fotokópiu dokladu o dôvode osamelosti (napr. úmrtný list manžela alebo rozhodnutie súdu o rozvode), ak takýto doklad má. Ak pobočka Sociálnej poisťovni zistí, že informácie v čestnom vyhlásení nie sú pravdivé, materské vyplatí len do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Sociálna poisťovňa taktiež môže odňať výplatu materského, ak sa preukáže nesplnenie podmienky osamelosti v období od začiatku 35. týždňa do konca 37. týždňa poberania dávky materské.

Osamelosť pri nároku na materské: Slobodná matka ju spĺňať nemusí

Správy / Ostatné / Osamelosť pri nároku na materské: Slobodná matka ju spĺňať nemusí

Aké sú môžnosti reklamy?

Sociálna poisťovňa zaznamenala zvýšený počet matiek, ktoré si žiadajú o predĺženie poberania dávky materské z 34 na 37 týždňov z dôvodu osamelosti. V tejto súvislosti upozorňujeme, že matka, ktorá nie je vydatá, avšak žije s otcom dieťaťa, sa nepovažuje za osamelú. Taktiež sa za osamelú matku nepovažuje matka, ktorá žije v domácnosti s inou fyzickou osobou (napr. s rodičom) a táto fyzická osoba uhrádza náklady spojené so starostlivosťou o dieťa. Do týchto nákladov patrí napr. úhrada za nájomné a iné úhrady spojené s domácnosťou. Matka, ktorá žije v domácnosti s inou fyzickou osobou a táto osoba neuhrádza náklady spojené s domácnosťou, sa za osamelú považuje. 

Osamelá matka osamelosť preukazuje čestným vyhlásením, v ktorom okrem dôvodu osamelosti uvedie aj právnu zodpovednosť nepravdivého vyhlásenia. K čestnému vyhláseniu priloží fotokópiu dokladu o dôvode osamelosti (napr. úmrtný list manžela alebo rozhodnutie súdu o rozvode), ak takýto doklad má. Ak pobočka Sociálnej poisťovni zistí, že informácie v čestnom vyhlásení nie sú pravdivé, materské vyplatí len do konca 34. týždňa od vzniku nároku na materské. Sociálna poisťovňa taktiež môže odňať výplatu materského, ak sa preukáže nesplnenie podmienky osamelosti v období od začiatku 35. týždňa do konca 37. týždňa poberania dávky materské.
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok