Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Oko spravodlivosti aj pre nevidiacich

Správy / Ostatné / Oko spravodlivosti aj pre nevidiacich

Aké sú môžnosti reklamy?

Formulárové, vopred predtlačené, spotrebiteľské zmluvy často obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky. Aby sa voči nim mohli brániť aj zrakovo hendikepovaní spotrebitelia, vydala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad publikáciu Oko spravodlivosti v Braillovom písme.

„Spotrebiteľské zmluvy sú často písané pre bežného spotrebiteľa komplikovaným odborným jazykom. O to ťažšie im rozumejú spotrebitelia so zrakovým hendikepom. Rovnako, ako my ostatní, však podpisujú zmluvy s mobilnými operátormi, nakupujú cez internet alebo si berú úvery. Preto sme sa pre nich rozhodli vydať stručný zoznam, čiernu listinu neprijateľných zmluvných podmienok, v Braillovom písme, aby sa v tejto problematike zorientovali,“ vysvetľuje Ing. Michal Fáber, predseda združenia S.O.S. Poprad.
 
Oko spravodlivosti je v poradí druhá publikácia v znakovom písme, ktorú popradské spotrebiteľské združenie pre zrakovo hendikepovaných spotrebiteľov vydalo. 
 
„Zrakovo hendikepovaní ľudia žijú medzi nami a spravidla si na nich spomenieme len pár dní v roku. No aj oni, rovnako, ako my ostatní, prekonávajú rôzne prekážky a úskalia každý deň. Ich prístup k informáciám je však komplikovanejší, preto sa snažíme sprístupniť im aj oblasť spotrebiteľského práva, ktorá sa ich bytostne dotýka,“ dodáva. 
 
Zoznam právoplatne judikovaných neprijateľných podmienok spolu s možnosťou kontroly zmluvy nájdete na stránke www.okospravodlivosti.sk.
 
Petra Vargová Čakovská
 
 

Oko spravodlivosti aj pre nevidiacich

Správy / Ostatné / Oko spravodlivosti aj pre nevidiacich

Aké sú môžnosti reklamy?

Formulárové, vopred predtlačené, spotrebiteľské zmluvy často obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky. Aby sa voči nim mohli brániť aj zrakovo hendikepovaní spotrebitelia, vydala Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad publikáciu Oko spravodlivosti v Braillovom písme.

„Spotrebiteľské zmluvy sú často písané pre bežného spotrebiteľa komplikovaným odborným jazykom. O to ťažšie im rozumejú spotrebitelia so zrakovým hendikepom. Rovnako, ako my ostatní, však podpisujú zmluvy s mobilnými operátormi, nakupujú cez internet alebo si berú úvery. Preto sme sa pre nich rozhodli vydať stručný zoznam, čiernu listinu neprijateľných zmluvných podmienok, v Braillovom písme, aby sa v tejto problematike zorientovali,“ vysvetľuje Ing. Michal Fáber, predseda združenia S.O.S. Poprad.
 
Oko spravodlivosti je v poradí druhá publikácia v znakovom písme, ktorú popradské spotrebiteľské združenie pre zrakovo hendikepovaných spotrebiteľov vydalo. 
 
„Zrakovo hendikepovaní ľudia žijú medzi nami a spravidla si na nich spomenieme len pár dní v roku. No aj oni, rovnako, ako my ostatní, prekonávajú rôzne prekážky a úskalia každý deň. Ich prístup k informáciám je však komplikovanejší, preto sa snažíme sprístupniť im aj oblasť spotrebiteľského práva, ktorá sa ich bytostne dotýka,“ dodáva. 
 
Zoznam právoplatne judikovaných neprijateľných podmienok spolu s možnosťou kontroly zmluvy nájdete na stránke www.okospravodlivosti.sk.
 
Petra Vargová Čakovská
 
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok