Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Literárny klub podáva pomocnú ruku mladým spisovateľom

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Literárny klub podáva pomocnú ruku mladým spisovateľom

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Jastrabie nad Topľou rozhodla podať mladým začínajúcim spisovateľom pomocnú ruku a založila Literárny klub. Po troch stretnutiach v minulom roku pokračuje LK 30. januára o 14.00 hod. O fungovaní, poslaní a náplní Literárneho klubu sme sa porozprávali s riaditeľkou SZUŠ Jastrabie nad Topľou PhDr. Valériou Juríčkovou, PhD. 

* Čo bolo inšpiráciou pri zakladaní Literárneho klubu (LK)?
- Vznikol asi ako väčšina inšpiratívnych vecí – náhodou. Počas letného štvrtka v knižnici deti podľa zažltnutých fotografií a indícií písali príbehy o jablkách a myšiach. Následne sme vytvorili veľký Rodinný album myší. Netradičná forma písania, hravý prístup, ale aj kúsok teórie, ktorú sa „mimochodom“ naučili – zaujali. A nám napovedali, že toto by mohlo fungovať. 

* Čo je poslaním a náplňou Literárneho klubu?
- Tvorivé prístupy v ostatných rokoch prevalcovali systematický prístup k učeniu. Snažíme sa o invenciu, ale „bez ladu a skladu“. Tvorivosť je v tom nevinne. Otočili sme to teda. Témy LK tvoria premyslený systém tak, aby sa dieťa naučilo základy spisovateľskej práce. Ide o zvládnutie literárnej teórie hravým a účelným spôsobom. Učíme sa, z čoho sa text skladá, ako ho napísať tak, aby chutil čitateľom i odborníkom. 
 
* Ako prebiehajú stretnutia Literárneho klubu?
- Začíname hrou, niečím inšpiratívnym. Prvé stretnutie bolo o dáždnikoch. V druhom sme skladali kocky skladačky a pod. Následne deťom rozdám inštrukcie, podľa ktorých píšu vlastné texty (asi hodinu). S napísanými textami sa stretneme v obývačke. Až v tejto fáze sa dozvedia tému stretnutia – s dáždnikmi sme sa naučili, čo je téma diela. Skladačka nás sprevádzala pri kompozícii. Teória, ktorá by ich inak nudila, je teraz zaujímavá, lebo si ju ilustrujeme na textoch, ktoré deti práve napísali. Učia sa teda na niečom, čo vytvorili samé. 
 
* Je teda potrebné absolvovať všetky stretnutia?
- Každé stretnutie je samostatné a má zmysel prísť hoci aj na jedno. Chýbajúce veci si môže ktokoľvek doštudovať, keďže z jednotlivých klubov vznikajú kapitoly knihy literárnej teórie pre mladých spisovateľov. Tie budú už čoskoro zverejnené na stránke knižnice i webe SZUŠ Jastrabie nad Topľou, ktorá kluby lektorsky zabezpečuje.
 
* S akým úspechom sa stretla táto iniciatíva v minulom roku?
- Minulý rok sme zvládli dve klasické stretnutia a jedno netradičné – predvianočné. Ukázali sa konkrétne potreby detí, ktoré na klub prišli, pretože písanie je niečo, čo vychádza z výnimočnosti človeka. Som rada, že deti postupne spoznávam a vzniká priestor, ako im poradiť tak, aby im boli kluby šité priamo na mieru. Veľmi rada spoznám aj ďalších mladých priateľov.
 

Literárny klub podáva pomocnú ruku mladým spisovateľom

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Literárny klub podáva pomocnú ruku mladým spisovateľom

Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Jastrabie nad Topľou rozhodla podať mladým začínajúcim spisovateľom pomocnú ruku a založila Literárny klub. Po troch stretnutiach v minulom roku pokračuje LK 30. januára o 14.00 hod. O fungovaní, poslaní a náplní Literárneho klubu sme sa porozprávali s riaditeľkou SZUŠ Jastrabie nad Topľou PhDr. Valériou Juríčkovou, PhD. 

* Čo bolo inšpiráciou pri zakladaní Literárneho klubu (LK)?
- Vznikol asi ako väčšina inšpiratívnych vecí – náhodou. Počas letného štvrtka v knižnici deti podľa zažltnutých fotografií a indícií písali príbehy o jablkách a myšiach. Následne sme vytvorili veľký Rodinný album myší. Netradičná forma písania, hravý prístup, ale aj kúsok teórie, ktorú sa „mimochodom“ naučili – zaujali. A nám napovedali, že toto by mohlo fungovať. 

* Čo je poslaním a náplňou Literárneho klubu?
- Tvorivé prístupy v ostatných rokoch prevalcovali systematický prístup k učeniu. Snažíme sa o invenciu, ale „bez ladu a skladu“. Tvorivosť je v tom nevinne. Otočili sme to teda. Témy LK tvoria premyslený systém tak, aby sa dieťa naučilo základy spisovateľskej práce. Ide o zvládnutie literárnej teórie hravým a účelným spôsobom. Učíme sa, z čoho sa text skladá, ako ho napísať tak, aby chutil čitateľom i odborníkom. 
 
* Ako prebiehajú stretnutia Literárneho klubu?
- Začíname hrou, niečím inšpiratívnym. Prvé stretnutie bolo o dáždnikoch. V druhom sme skladali kocky skladačky a pod. Následne deťom rozdám inštrukcie, podľa ktorých píšu vlastné texty (asi hodinu). S napísanými textami sa stretneme v obývačke. Až v tejto fáze sa dozvedia tému stretnutia – s dáždnikmi sme sa naučili, čo je téma diela. Skladačka nás sprevádzala pri kompozícii. Teória, ktorá by ich inak nudila, je teraz zaujímavá, lebo si ju ilustrujeme na textoch, ktoré deti práve napísali. Učia sa teda na niečom, čo vytvorili samé. 
 
* Je teda potrebné absolvovať všetky stretnutia?
- Každé stretnutie je samostatné a má zmysel prísť hoci aj na jedno. Chýbajúce veci si môže ktokoľvek doštudovať, keďže z jednotlivých klubov vznikajú kapitoly knihy literárnej teórie pre mladých spisovateľov. Tie budú už čoskoro zverejnené na stránke knižnice i webe SZUŠ Jastrabie nad Topľou, ktorá kluby lektorsky zabezpečuje.
 
* S akým úspechom sa stretla táto iniciatíva v minulom roku?
- Minulý rok sme zvládli dve klasické stretnutia a jedno netradičné – predvianočné. Ukázali sa konkrétne potreby detí, ktoré na klub prišli, pretože písanie je niečo, čo vychádza z výnimočnosti človeka. Som rada, že deti postupne spoznávam a vzniká priestor, ako im poradiť tak, aby im boli kluby šité priamo na mieru. Veľmi rada spoznám aj ďalších mladých priateľov.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok