Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Žiaci ZUŠ Jastrabie nad Topľou zažiarili v historickom muzikále Veľkomoravské noviny

Správy / Školstvo / Žiaci ZUŠ Jastrabie nad Topľou zažiarili v historickom muzikále Veľkomoravské noviny

Aké sú môžnosti reklamy?

Tento rok si pripomíname 1150. výročie príchodu solúnskych vierozvestcov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Práve touto jednou z najväčších udalostí v našej histórii sa inšpirovali v Základnej umeleckej škole Jastrabie nad Topľou, kde pripravili v našich zemepisných šírkach originálny projekt – muzikálové predstavenie Veľkomoravské noviny. Premiéra autorského muzikálu bola minulý pondelok v Divadle Andreja Duchnoviča v Prešove a verejnosť si ho bude môcť pozrieť aj na webovej stránke www.zusjastrabie.sk. O jeho posolstve, prípravách a samotnej myšlienke, ktorá stála na začiatku celého tvorivého procesu, sme sa porozprávali s autorkou scenára a textov piesní Valériou Juríčkovou.
Ako vznikol nápad pripraviť muzikál o Cyrilovi a Metodovi?
- Ako väčšina vecí. Nečakane. Bol to impulz v uvažovaní, ako ukázať verejnosti, že naše deti na sebe pracujú a chcú zvládnuť to, o čo sa učitelia snažia. Hľadali sme najprv tému a spontánne sme zareagovali na výzvu ministra školstva SR tematicky ladiť kultúrne prezentácie výročím príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Žáner sa hľadal ťažšie. Chceli sme vytvoriť niečo, čo ukáže súčasne prácu výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru ako prirodzený súdržný celok. Preto vznikol nápad muzikálu. Spolu s deťmi vyšli na scénu aj niektorí učitelia. Texty scenára i piesní sme cielene písali tak, aby mal z predstavenia zážitok nielen detský, ale aj dospelý divák. Snažili sme sa o autorskú profesionalitu, ale zároveň sme chceli dať mladým umelcom možnosť tvoriť a mať priestor aj na omyly, bez ktorých nie je možný rast.
Prečo práve „noviny“ – Veľkomoravské noviny?
- Téma si vyberá formu, tvar. A ten sa postupne modeluje podľa obmedzení, ktoré určuje autor, realizačný tím i cieľová skupina. Keďže sme pripravovali „detský muzikál“, obmedzili sme historické problémy i teologické otázky, ktoré sú s postavami solúnskych bratov spojené a v ktorých sme sa mohli neúčelne zamotať. Odrazili sme sa od túžby, aby si divák mohol aj po rokoch pri menách Konštantína a Metoda vybaviť konkrétne veci, kým boli. Aby šiel z predstavenia s pocitom, že sa ho táto téma bytostne dotkla a mohol si povedať „od teraz už budem v tejto konkrétnej veci vo svojom živote uvažovať inak“. A keďže nám šlo viac o myšlienku ako o historickú príbehovosť, vybrali sme si motív novín, ktoré nám denne ponúkajú množstvo myšlienok. Noviny sú všelijaké a ponúkajú všeličo. My sme ponúkli naše s našimi prioritami.
Aký príbeh a posolstvo boli v muzikálovom diele spracované?
- Dej sa odohráva v neznámom veľkomoravskom mestečku na námestí, kde deti z bývalej veľkomoravskej školy ponúkajú ľuďom ručne písané zvitky Veľkomoravského občasníka, symbolizujúce posolstvo solúnskych bratov. Konštantín je v tom čase po smrti, Metod vo väzení. K znechuteným deťom sa vo sne prihovorí sám Cyril a rozpráva im svoj príbeh od začiatku. O tom, ako si už v detstve vybral Sofiu – múdrosť a ako sa ňou nechal viesť zo Solúna cez Konštantínopol, kláštory, misijné cesty, Veľkú Moravu až do Ríma, odkiaľ sa v závere vyberá na poslednú púť k „prístavu v nebi“. Do centra sme postavili motív cesty ako obraz ľudského života. Na nej každý za seba musí spoznať, čo je pre jeho život správne a múdre tak, že sa nechá viesť Sofiou. Lebo múdrosť nemusí spočívať v knihách. Nemusí byť v práci a prestíži. Nemusí byť ani v zrieknutí sa toho všetkého a utiahnutí do kláštora. Hoci môže byť v tom všetkom. Múdrosť je robiť v každej chvíli to, čo je správne. Nie to, po čom túžime z vlastných ambícií. Scenár muzikálu, texty piesní, ako aj ich nahrávky si už čoskoro budete môcť sami pozrieť na novej webovej stránke našej ZUŠ www.zusjastrabie.sk.
Kto sa podieľal na ňom autorsky? Kto v ňom vystupoval?
- Autorkou scenára a textov piesní som ja (Valéria Juríčková). Réžiu a choreografie pripravil Erik Marcin. Hudobne s nami spolupracoval Ján Majurník a so sólovým spevom pomohol Štefan Štec. Ale to všetko by bolo málo, ak by sme nemali našich hercov a tanečníkov – Tomáša Končára (Konštantín) a Mira Baloga (Metod), hlavné postavy dievčat – Kamilu Mitrášovú (ZŠ Bystré) a Danielu Janočkovú (ZŠ Hanušovce n. T.) a malých tanečníkov zo škôl v Bystrom, Hanušovciach n. T. a Slovenskej Kajni.
Bolo náročné pripraviť muzikálovú verziu, v ktorej hrali detskí herci?
- Náročný nie je samotný fakt, že v predstavení hrajú deti. S tým sa rátalo už pri vzniku a písaní. Nemyslím si ani to, že po roku práce v ZUŠ čakalo okolie vysoko profesionálne výkony. Šlo nám o to, aby sme ukázali, že deti šikovné sú a chcú sa učiť. A že máme aj šikovný tím učiteľov. Náročné bolo zladiť jednotlivé scény. Sme školou, ktorá nemá kamennú budovu, ale fungujeme v elokovaných pracoviskách priamo v školách okolia Vranova n. T. Jednotlivé scény i herecké výstupy sa nacvičovali osobitne, potom sa spájali do celkov. Náročné to teda bolo organizačne.
Ako dlho ste muzikál pripravovali a nacvičovali?
- Myšlienka vznikla v decembri, na konci januára bol hotový scenár a väčšina textov piesní. Samotný nácvik trval od februára.
Ako ste spokojní s premiérou?
- Nebezpečná otázka. Hrozí, že odpoviem nejakým klišé. Pomôžem si inak. V jedno decembrové popoludnie som sa pýtala kolegov na nosnú myšlienku. Aj keď ju nikto nekonkretizoval, zaznelo niečo napohľad nenápadné: „Chcel by som, aby si ľudia počas predstavenia oddýchli. Denne sa ženieme za všeličím, čo už na ďalší deň nemá hodnotu. Keď sa človek obráti, zisťuje, že sa hnal za prázdnymi vecami.“ Spomenula som si na to pár dní po premiére pri rozhovore s riaditeľom MPC v Prešove. „Po ťažkom dni, plnom pracovných starostí nám tá hodinka padla veľmi dobre. Oddýchli sme si.“ A jeho ďalšie nadšené slová vyjadrovali konkrétne momenty, ktoré ho ako diváka oslovili. Autorsky ma táto reakcia potešila. Lebo čas nácvikov bol sústredený na cibrenie formy, generálka a príprava premiéry sa točili okolo formy tiež. Pracovné hodnotenia boli opäť o forme a organizácii. Ale muzikál vznikal kvôli jeho myšlienke. A tú sa nám sprostredkovať podarilo, o čom svedčia aj mnohé ďalšie reakcie. Robili sme to aj kvôli deťom v snahe ukázať, že pracujú s chuťou a chcú sa učiť. A práve preto s premiérou spokojní sme.   

Žiaci ZUŠ Jastrabie nad Topľou zažiarili v historickom muzikále Veľkomoravské noviny

Správy / Školstvo / Žiaci ZUŠ Jastrabie nad Topľou zažiarili v historickom muzikále Veľkomoravské noviny

Aké sú môžnosti reklamy?

Tento rok si pripomíname 1150. výročie príchodu solúnskych vierozvestcov Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Práve touto jednou z najväčších udalostí v našej histórii sa inšpirovali v Základnej umeleckej škole Jastrabie nad Topľou, kde pripravili v našich zemepisných šírkach originálny projekt – muzikálové predstavenie Veľkomoravské noviny. Premiéra autorského muzikálu bola minulý pondelok v Divadle Andreja Duchnoviča v Prešove a verejnosť si ho bude môcť pozrieť aj na webovej stránke www.zusjastrabie.sk. O jeho posolstve, prípravách a samotnej myšlienke, ktorá stála na začiatku celého tvorivého procesu, sme sa porozprávali s autorkou scenára a textov piesní Valériou Juríčkovou.
Ako vznikol nápad pripraviť muzikál o Cyrilovi a Metodovi?
- Ako väčšina vecí. Nečakane. Bol to impulz v uvažovaní, ako ukázať verejnosti, že naše deti na sebe pracujú a chcú zvládnuť to, o čo sa učitelia snažia. Hľadali sme najprv tému a spontánne sme zareagovali na výzvu ministra školstva SR tematicky ladiť kultúrne prezentácie výročím príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu. Žáner sa hľadal ťažšie. Chceli sme vytvoriť niečo, čo ukáže súčasne prácu výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru ako prirodzený súdržný celok. Preto vznikol nápad muzikálu. Spolu s deťmi vyšli na scénu aj niektorí učitelia. Texty scenára i piesní sme cielene písali tak, aby mal z predstavenia zážitok nielen detský, ale aj dospelý divák. Snažili sme sa o autorskú profesionalitu, ale zároveň sme chceli dať mladým umelcom možnosť tvoriť a mať priestor aj na omyly, bez ktorých nie je možný rast.
Prečo práve „noviny“ – Veľkomoravské noviny?
- Téma si vyberá formu, tvar. A ten sa postupne modeluje podľa obmedzení, ktoré určuje autor, realizačný tím i cieľová skupina. Keďže sme pripravovali „detský muzikál“, obmedzili sme historické problémy i teologické otázky, ktoré sú s postavami solúnskych bratov spojené a v ktorých sme sa mohli neúčelne zamotať. Odrazili sme sa od túžby, aby si divák mohol aj po rokoch pri menách Konštantína a Metoda vybaviť konkrétne veci, kým boli. Aby šiel z predstavenia s pocitom, že sa ho táto téma bytostne dotkla a mohol si povedať „od teraz už budem v tejto konkrétnej veci vo svojom živote uvažovať inak“. A keďže nám šlo viac o myšlienku ako o historickú príbehovosť, vybrali sme si motív novín, ktoré nám denne ponúkajú množstvo myšlienok. Noviny sú všelijaké a ponúkajú všeličo. My sme ponúkli naše s našimi prioritami.
Aký príbeh a posolstvo boli v muzikálovom diele spracované?
- Dej sa odohráva v neznámom veľkomoravskom mestečku na námestí, kde deti z bývalej veľkomoravskej školy ponúkajú ľuďom ručne písané zvitky Veľkomoravského občasníka, symbolizujúce posolstvo solúnskych bratov. Konštantín je v tom čase po smrti, Metod vo väzení. K znechuteným deťom sa vo sne prihovorí sám Cyril a rozpráva im svoj príbeh od začiatku. O tom, ako si už v detstve vybral Sofiu – múdrosť a ako sa ňou nechal viesť zo Solúna cez Konštantínopol, kláštory, misijné cesty, Veľkú Moravu až do Ríma, odkiaľ sa v závere vyberá na poslednú púť k „prístavu v nebi“. Do centra sme postavili motív cesty ako obraz ľudského života. Na nej každý za seba musí spoznať, čo je pre jeho život správne a múdre tak, že sa nechá viesť Sofiou. Lebo múdrosť nemusí spočívať v knihách. Nemusí byť v práci a prestíži. Nemusí byť ani v zrieknutí sa toho všetkého a utiahnutí do kláštora. Hoci môže byť v tom všetkom. Múdrosť je robiť v každej chvíli to, čo je správne. Nie to, po čom túžime z vlastných ambícií. Scenár muzikálu, texty piesní, ako aj ich nahrávky si už čoskoro budete môcť sami pozrieť na novej webovej stránke našej ZUŠ www.zusjastrabie.sk.
Kto sa podieľal na ňom autorsky? Kto v ňom vystupoval?
- Autorkou scenára a textov piesní som ja (Valéria Juríčková). Réžiu a choreografie pripravil Erik Marcin. Hudobne s nami spolupracoval Ján Majurník a so sólovým spevom pomohol Štefan Štec. Ale to všetko by bolo málo, ak by sme nemali našich hercov a tanečníkov – Tomáša Končára (Konštantín) a Mira Baloga (Metod), hlavné postavy dievčat – Kamilu Mitrášovú (ZŠ Bystré) a Danielu Janočkovú (ZŠ Hanušovce n. T.) a malých tanečníkov zo škôl v Bystrom, Hanušovciach n. T. a Slovenskej Kajni.
Bolo náročné pripraviť muzikálovú verziu, v ktorej hrali detskí herci?
- Náročný nie je samotný fakt, že v predstavení hrajú deti. S tým sa rátalo už pri vzniku a písaní. Nemyslím si ani to, že po roku práce v ZUŠ čakalo okolie vysoko profesionálne výkony. Šlo nám o to, aby sme ukázali, že deti šikovné sú a chcú sa učiť. A že máme aj šikovný tím učiteľov. Náročné bolo zladiť jednotlivé scény. Sme školou, ktorá nemá kamennú budovu, ale fungujeme v elokovaných pracoviskách priamo v školách okolia Vranova n. T. Jednotlivé scény i herecké výstupy sa nacvičovali osobitne, potom sa spájali do celkov. Náročné to teda bolo organizačne.
Ako dlho ste muzikál pripravovali a nacvičovali?
- Myšlienka vznikla v decembri, na konci januára bol hotový scenár a väčšina textov piesní. Samotný nácvik trval od februára.
Ako ste spokojní s premiérou?
- Nebezpečná otázka. Hrozí, že odpoviem nejakým klišé. Pomôžem si inak. V jedno decembrové popoludnie som sa pýtala kolegov na nosnú myšlienku. Aj keď ju nikto nekonkretizoval, zaznelo niečo napohľad nenápadné: „Chcel by som, aby si ľudia počas predstavenia oddýchli. Denne sa ženieme za všeličím, čo už na ďalší deň nemá hodnotu. Keď sa človek obráti, zisťuje, že sa hnal za prázdnymi vecami.“ Spomenula som si na to pár dní po premiére pri rozhovore s riaditeľom MPC v Prešove. „Po ťažkom dni, plnom pracovných starostí nám tá hodinka padla veľmi dobre. Oddýchli sme si.“ A jeho ďalšie nadšené slová vyjadrovali konkrétne momenty, ktoré ho ako diváka oslovili. Autorsky ma táto reakcia potešila. Lebo čas nácvikov bol sústredený na cibrenie formy, generálka a príprava premiéry sa točili okolo formy tiež. Pracovné hodnotenia boli opäť o forme a organizácii. Ale muzikál vznikal kvôli jeho myšlienke. A tú sa nám sprostredkovať podarilo, o čom svedčia aj mnohé ďalšie reakcie. Robili sme to aj kvôli deťom v snahe ukázať, že pracujú s chuťou a chcú sa učiť. A práve preto s premiérou spokojní sme.   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok